Al sinds 1989 laten we ons leiden door een actieve ondernemersgeest. Dankzij onze onafhankelijkheid hebben we altijd al de vrijheid gehad om vol op onze overtuigingen in te zetten. We richten onze aandacht op thema's en trends met een sterk groeipotentieel op lange termijn – hiermee kunnen we onze cliënten actief beheerde beleggingsoplossingen bieden en liggen hun en onze belangen op één lijn.

In de aandelenfondsen van Carmignac vindt u een schat aan beleggingscapaciteiten, verspreid over vier specialistische benaderingen.

ONZE VIER SPECIALISTISCHE BENADERINGEN

Wereldwijde aandelen

Op basis van een aandeelspecifieke bottom-up-benadering profiteren van wereldwijde structurele trends, met steun van de inzichten van sectorspecialisten.

Europese aandelen

Verborgen kansen in Europa doorspitten op langetermijngroei.


Aandelen uit opkomende markten

Onze voortrekkersrol verzilveren door in een vroeg stadium in te stappen op stijgende lijnen op de opkomende markten.

Thematisch Aandelen

Kansen voor de lange termijn in kaart brengen aan de hand van onze engagementthema's: Klimaat, Empowerment en Leiderschap.

JARENLANGE EXPERTISE IN AANDELEN VOOR EEN BREDE EN COMPLEMENTAIRE DEKKING

De beheerders en analisten van onze aandelenportefeuille zijn gespecialiseerd in verschillende regio's en sectoren. Dankzij deze complementaire expertises kunnen we rendementskansen voor de lange termijn in kaart brengen in verschillende markten en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan milieu en maatschappij.

Op overtuigingen gebaseerde aanpak op basis van structurele beleggingsthema's.
Gedisciplineerde beleggingsprocessen, gebaseerd op fundamenteel bottom-up en actief risicobeheer.
Strategieën met veel aandacht voor ESG-factoren om een positieve bijdrage te leveren aan milieu en maatschappij.

EEN AANDELENREIS DOOR EEN LANDSCHAP DAT ONOPHOUDELIJK EVOLUEERT

ONTDEK AL ONZE AANDELENFONDSEN

WERELDWIJDE AANDELENFONDSEN

Onze team voor wereldwijde aandelen speelt aan de hand van een aandeelspecifieke bottom-up benadering in op wereldwijde structurele trends, gesteund door de inzichten van sectorspecialisten met jarenlange en uitgebreide kennis van en onderscheidend inzicht in hun eigen sector.

Aandelenstrategieën
Carmignac Investissement
FCPWereldwijde MarktenMVB-fonds Artikel 8
Carmignac wilde al haar cliënten laten profiteren van alle internationale kansen. Al in 1989 zagen we opkomende markten als potentiële bron van bovengemiddelde groei. Daarom was Carmignac als een van de eerste beleggers actief op de opkomende markten, in de vorm van het eerste fonds dat we hiervoor hebben geïntroduceerd.

Europese aandelenfondsen

De Europese markten zitten vol verborgen kansen voor beleggers en Carmignac staat klaar om hierop in te springen door te beleggen in verschillende thema's met structurele groeibronnen in de regio.

Aandelenstrategieën
Carmignac Portfolio Grande Europe
SICAVEuropese MarktenMVB-fonds Artikel 9
Om deze unieke kansen optimaal te verzilveren, heeft Carmignac in 1999 haar eerste Europese strategie geïntroduceerd. In de loop der jaren is het proces hiervan verfijnd en is de focus op maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) aangescherpt.

AANDELENFONDSEN GERICHT OP OPKOMENDE MARKTEN

Wij beschouwen opkomende markten als een interessante bron van rendement en een diversificatiemogelijkheid, maar ook als een middel om een duurzame bijdrage te leveren aan milieu en maatschappij.

Aandelenstrategieën
Carmignac Emergents
FCPOpkomende marktenMVB-fonds Artikel 9
Gezien onze jarenlange expertise op dit gebied heeft Carmignac haar eerste fonds geïntroduceerd dat is gespecialiseerd in aandelen uit opkomende markten.
Aandelenstrategieën
Carmignac Portfolio Emerging Discovery
SICAVOpkomende marktenMVB-fonds Artikel 8
Voortbouwend op onze uitgebreide kennis van de opkomende markten besloten we in 2007 om ons aanbod uit te breiden en ons met een nieuwe gespecialiseerde strategie te richten op small- en midcaps en frontiermarkten.

Thematisch Aandelen Fondsen

Wij zijn beleggers die altijd meewegen welke impact we op maatschappij en milieu hebben, en in die hoedanigheid streven we ernaar om de thema's die naar onze mening uitzicht bieden op een aantrekkelijk langetermijnrendement af te stemmen op zowel de waarden van onze cliënten als onze eigen engagementthema's: Klimaat, Empowerment en Leiderschap.

Aandelenstrategieën
Carmignac Portfolio Climate Transition
SICAVThematische fondsenThematische ESG-fondsenArtikel 8
De supercyclus voor grondstoffen van de jaren nul loopt op zijn laatste adem. Het stokje lijkt te worden doorgegeven aan hernieuwbare energie en in bredere zin de klimaatverandering.

CARMIGNAC, EEN ERVAREN SPELER OP DE AANDELENMARKTEN

Ons aandelenteam beschikt over een jarenlang opgebouwde expertise in wereldwijde en regionale markten, aangevuld met specialisaties op sectorniveau. Dankzij deze brede en mondiale dekking kunnen we beleggingsoplossingen samenstellen die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van uiteenlopende beleggersprofielen.
12Miljard aan vermogen onder beheer in aandelen
24Fondsbeheerders en - analisten met een unieke beleggingsbenadering
18De leden van ons beleggingsteam hebben gemiddeld 18 jaar ervaring

Bron: Carmignac, 29/12/2023

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
4

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

ISIN: LU0099161993
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 9
Risicoschaal*
4

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Emergents A EUR Acc

ISIN: FR0010149302
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 9
Risicoschaal*
4

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden. Opkomende Landen: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc

ISIN: LU0336083810
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
4

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden. Opkomende Landen: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

ISIN: LU0164455502
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
5

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Grondstoffen: Schommelingen van de grondstoffenkoers en de volatiliteit van deze sector kunnen tot een daling van de netto-inventariswaarde leiden.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het essentiële informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.