Goed inspelen op de verschillende fasen van de economische cyclus staat of valt met flexibiliteit. Omdat Carmignac een onafhankelijke onderneming is, beschikken we al meer dan dertig jaar over de vrijheid om snel te reageren en in te spelen op beleggingskansen waar en wanneer die zich voordoen. Onze obligatiefondsen illustreren dat perfect.

Een fundamenteel flexibele filosofie

Al onze obligatiefondsen delen dezelfde filosofie: een actieve, wereldwijde en niet aan een benchmark gebonden benadering, met een grote mate van flexibiliteit ten aanzien van de blootstelling aan de diverse segmenten van het obligatiespectrum:

Een flexibele allocatie

Actief beheer van de posities via een groot aantal specifieke instrumenten.

Een wereldwijde aanpak

Een breed en gediversifieerd beleggingsuniversum.

Niet aan een benchmark gebonden beheer

Een allocatie die niet beperkt wordt door een referentie-indicator.

Deze filosofie wordt afgebakend door een gedisciplineerd risicobeheer, met zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve benadering.

  • Wij hanteren een geoptimaliseerd risicobeheer om onze rendementsbronnen op de lange termijn te behouden en al dan niet tijdelijk af te dekken naar gelang de ontwikkeling van de risicocurve.
  • Ons beheerteam beschikt over diverse kwantitatieve hulpmiddelen om de risico's van hun portefeuilles te analyseren, te beheersen en in te schatten en zo hun blootstelling indien nodig aan te passen.

EXPERTISE IN ALLE SEGMENTEN VAN DE OBLIGATIEMARKT

Onze fondsenreeks omvat een gevarieerd aanbod aan beleggingsoplossingen, die berusten op onze vijf specifieke expertisegebieden:

Beheer met een lage rentegevoeligheid op de Europese markten

Beleggen binnen de Europese markten, waarbij we de volatiliteit beperken door de rentegevoeligheid laag te houden.


Internationaal beheer waarvan het wisselkoersrisico is afgedekt

Kansen op de staats- en bedrijfsobligatiemarkten benutten dankzij een flexibele en opportunistische aanpak met afdekking van het wisselkoersrisico.

Wereldomvattend macro-economisch beheer

Macro-economische trends in kaart brengen om te profiteren van meerdere rendementsbronnen op de obligatiemarkt: staatsobligaties, bedrijfsobligaties en valuta's.

Beheer van bedrijfsobligaties

Toegang tot het totale kredietspectrum (ontwikkelde en opkomende markten, 'high-yield' en 'investment-grade' effecten, gestructureerde kredieten) voor een maximale flexibiliteit.

Staatsobligaties, bedrijfsobligaties, valuta's, ontwikkelde markten, opkomende markten... dit aanbod komt tegemoet aan de uiteenlopende behoeften van alle beleggers, wat hun beleggingsdoelstellingen ook zijn.

ONTDEK ONZE OBLIGATIEFONDSEN

Beheer met een lage rentegevoeligheid op de Europese markten

Obligatiestrategieën
Carmignac Sécurité
FCPEuropese MarktenMVB-fonds Artikel 8
Carmignac Sécurité belegt hoofdzakelijk in obligaties met een lage rentegevoeligheid die in euro luiden of waarvan het valutarisico is afgedekt, en streeft ernaar kansen te benutten op de Europese markten en de volatiliteit daarbij te beperken.

Internationaal beheer waarvan het wisselkoersrisico is afgedekt

Obligatiestrategieën
Carmignac Portfolio Flexible Bond
SICAVWereldwijde MarktenMVB-fonds Artikel 8
Carmignac Portfolio Flexible Bond is een internationaal fonds dat wereldwijd belegt in staats- en bedrijfsobligaties. Het heeft tot doel kansen op de obligatiemarkten te grijpen en daarbij het valutarisico systematisch af te dekken.

Wereldomvattend macro-economisch beheer

Obligatiestrategieën
Carmignac Portfolio Global Bond
SICAVWereldwijde MarktenMVB-fonds Artikel 8
Carmignac Portfolio Global Bond is een internationaal obligatiefonds dat zich ten doel stelt om van een groot aantal rendementsbronnen te profiteren, al naar gelang de wereldwijde macro-economische cyclus.

Beheer van bedrijfsobligaties

Obligatiestrategieën
Carmignac Portfolio Credit
SICAVWereldwijde MarktenArtikel 6
Carmignac Portfolio Credit is een internationaal fonds dat bedrijfsobligatiestrategieën op wereldwijde schaal flexibel toepast.

Onze aanpak van verantwoord beleggen op het gebied van obligaties

Bij Carmignac achten we het van cruciaal belang om bij de monitoring van staatsobligaties, die een groot deel van de assetallocatie vormen, rekening te houden met ecologische, sociale en governancecriteria (ESG). Wij hebben ervoor gekozen om onze eigen interne modellen te gebruiken om deze criteria op te nemen in onze landenanalyse:

  • een 'Global'-model, dat de ESG-risico's beoordeelt waaraan ontwikkelde en opkomende landen bloot staan;
  • een 'Impact'-model, dat positieve ESG-ontwikkelingen in opkomende markten in kaart brengt.

LIJST MET LINKS – FINANCIËLE INFORMATIE

Obligatie strategie14 november 2023Nederlands

Obligatiefondsen met een vaste looptijd treden op de voorgrond

4 minuten leestijd
Find out more
Financiële Educatie4 mei 2022Nederlands

Alles wat u over obligaties moet weten in een notendop

4 minuten leestijd
Find out more
Carmignac's Note16 mei 2024Nederlands

Nemen andere thema's het voortouw op de beurs?

3 minuten leestijd
Find out more

Ons andere fondsenaanbod

Ontdek ons aandelenstrategieën

AANDELENSTRATEGIEËN

Profiteer van een op overtuigingen gebaseerd beheer dat ondersteund wordt door de expertise van onze beheerders en analisten op de verschillende aandelenmarkten.
Discover our Patrimoine-fondsen

GEDIVERSIFIEERDE STRATEGIEËN

Ontdek onze karakteristieke vermogensstrategieën die bekend staan om hun flexibele en dynamische aanpak.  
Ontdek ons aanbod alternatieve fondsen

ALTERNATIEVE STRATEGIEËN

Diversifieer uw portefeuille met onze alternatieve beleggingsstrategieën, die geen correlatie vertonen met traditionele markten.

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN: FR0010149120
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
2 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
2

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Kapitaalverlies: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
2

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336083497
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
2

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc

ISIN: LU1932489690
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 6
Risicoschaal*
3

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

RECLAME. Raadpleeg het KID/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.
De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen (paragraaf 6 “Samenvatting van de rechten van beleggers”): ● Nederland: https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761 ● België: https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: "artikel 8" die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, "artikel 9" die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of "artikel 6" die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl. Bij de beslissing om in de gepromote fondsen te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn onder Frans recht. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De toegang tot de fondsen kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document is niet gericht aan personen in rechtsgebieden waar dit document of het beschikbaar stellen ervan verboden is (omwille van de nationaliteit of woonplaats van de persoon of om enige andere reden). Personen op wie dergelijke beperkingen van toepassing zijn, mogen dit document niet raadplegen. De fiscale behandeling is afhankelijk van de situatie van elke persoon. De fondsen zijn niet geregistreerd voor distributie in Azië, Japan, Noord-Amerika, en zijn evenmin geregistreerd in Zuid-Amerika. De Carmignac-fondsen zijn in Singapore geregistreerd als buitenlandse beleggingsfondsen die uitsluitend bestemd zijn voor professionele cliënten. De fondsen zijn niet geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933. Het fonds kan niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten gunste van een "US person" in de zin van de Amerikaanse Regulation S en de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het KID (Essentiële-informatiedocument). ● Nederland: Het prospectus, het KID en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het KID te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. ● België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. “Investing in your interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het prospectus, de KID en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De KID moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.