Aandelenstrategieën

Carmignac Portfolio Grande Europe

SICAVEuropese MarktenMVB-fonds Artikel 9
Deelnemingsrechten

LU0099161993

Een strategie die focust op de selectie van Europese large – en midcapaandelen
 • Een strikte aandelenscreening vormt in combinatie met een fundamentele bottom-up-analyse de hoeksteen van het beleggingsproces.
 • Op zoek naar een langetermijngroei die gebaseerd is op sterke kerncijfers en bedrijfsmodellen.
Activaspreiding
Aandelen95.6 %
Andere 4.4 %
Op : 28 jun. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

9
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 236.0 %
+ 98.6 %
+ 55.8 %
+ 7.9 %
+ 11.7 %
Van 02/07/1999
T.E.M. 18/07/2024
Risico-Indicator
4
Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 10.3 %
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Netto Inventariswaarde
335.96 €
Nettoactiva Onder beheer
946 M €
Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Carmignac Portfolio Grande Europe fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Marktomgeving

 • De macro-economische cijfers vielen in mei beter uit: zowel in de eurozone als in de VS zat de PMI-index in de lift en ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen liet een verbetering zien.
 • Daardoor steeg de inflatie in de eurozone, wat sinds juni vorig jaar niet meer was voorgekomen. Hierdoor zou de in juni verwachte renteverlaging kunnen worden uitgesteld.

Rendement opmerkingen

 • Het absolute rendement was in mei weliswaar positief, maar het fonds bleef achter bij de referentie-indicator.
 • Dat was voornamelijk te wijten aan de marktrotatie naar waardeaandelen en de rally van de banken.
 • De banksector presteert goed sinds april, maar behoort tot de sectoren die niet vertegenwoordigd zijn in onze portefeuille.
 • Alcon leverde de grootste bijdrage aan het fonds doordat het aandeel plotseling steeg dankzij de sterke resultaten van het bedrijf, waarbij de omzetgroei verspreid was over alle activiteiten.
 • Wat de sectoren betreft, waren onze beleggingen in de industriële sector de afgelopen maand de belangrijkste rendementsbron. Schneider Electric behoorde tot de best presterende posities.
 • Het gebrek aan blootstelling aan communicatiediensten was nadelig voor het fonds, terwijl onze afwezigheid in de energiesector juist gunstig uitpakte.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • Het fonds blijft beleggen op basis van een fundamentele bottom-up analyse met een middellangetermijnhorizon.
 • Wij verwachten dat naarmate de economische groei vertraagt en de inflatie de 2%-doelstelling nadert, de ECB de rente geleidelijk gaat verlagen.
 • We hebben onze blootstelling verhoogd en verschillende aanpassingen in onze portefeuille aangebracht gezien de volatiele koersen als gevolg van de publicatie van macro-economische cijfers.
 • We hebben winst genomen op Alcon vanwege de goede resultaten van het bedrijf, die te danken waren aan een bijzonder sterke groei van de verkoop van contactlenzen.
 • We zijn ook begonnen met het versterken van onze positie in Genmab, in afwachting van gegevens over hun product dat in de ontwikkelingsfase verkeert.
 • Het fonds blijft de voorkeur geven aan kwaliteitsbedrijven en meer defensieve posities. Als de marktvooruitzichten duidelijker worden, zou dat een positieve impact moeten hebben op het rendement.

Rendementsgrafiek

Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.​Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 20/07/2024

Carmignac Portfolio Grande Europe Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Europa100.0 %
Totaal % Aandelen100.0 %
Europa100.0 %
frFrankrijk
24.0 %
deDuitsland
23.6 %
dkDenemarken
16.0 %
nlNederland
13.6 %
chZwitserland
13.5 %
seZweden
4.8 %
ieIerland
3.0 %
esSpanje
1.6 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewicht Aandelenbeleggingen 95.6 %
Netto Aandelenblootstelling95.6 %
Aantal Emittenten Aandelen 36
Active Share82.1 %

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
In onze benadering van Europese aandelen richten wij ons op duurzame bedrijven van hoge kwaliteit die blijk geven van een hoge winstgevendheid en die winstherinvestering verkiezen boven winstuitkering om het bedrijf te laten groeien voor de toekomst.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.