Aandelenstrategieën

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

SICAVOpkomende marktenMVB-fonds Artikel 8
Deelnemingsrechten

LU0336083810

Grensmarkten betreden om small- en midcap-"juweeltjes" te ontdekken
 • Kansen grijpen op het gebied van small- en midcapaandelen op zowel opkomende markten als op grensmarkten die minder worden gevolgd door analisten.
 • Selectie van bedrijven met een sterke kasstroom, een gezonde balans en uitstekende groeivooruitzichten.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen99.7 %
Andere 0.3 %
Op : 28 jun. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 97.7 %
+ 64.6 %
+ 24.3 %
+ 7.7 %
+ 21.7 %
Van 14/12/2007
T.E.M. 18/07/2024
Risico-Indicator
4
Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 13.1 %
+ 3.0 %
+ 3.8 %
+ 17.9 %
- 8.9 %
+ 10.0 %
- 0.2 %
+ 25.5 %
- 22.4 %
+ 12.7 %
Netto Inventariswaarde
1976.77 €
Nettoactiva Onder beheer
117 M €
Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Carmignac Portfolio Emerging Discovery fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Hovasse Xavier

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager

Marktomgeving

 • China lijdt nog steeds onder een zwakke economie, zoals blijkt uit de teruglopende detailhandelsverkopen en de daling van de NBS-index voor de productie.

 • De maand mei stond ook in het teken van verkiezingen in verschillende landen (India, Zuid-Afrika en Mexico), waardoor de activa van deze landen volatieler lijken te zijn geworden.

 • In Brazilië verlaagde de centrale bank haar beleidsrente met 25 basispunten (terwijl men 50 bp verwachtte), wat een negatief effect had op de Braziliaanse real en de markten.

 • De opkomende markten zijn de afgelopen maand gedaald als gevolg van de underperformance van China en Brazilië.

Rendement opmerkingen

 • Het fonds heeft afgelopen maand een neutraal rendement geboekt, dat hoger was dan dat van de referentie-index.
 • De portefeuille van Aziatische industriële aandelen, zoals Taskus (Filipijnen), SITC International (Hongkong) en Jyoti CNC Automation (India), had een positieve impact op het rendement van het fonds.
 • De zwakte van de Indiase markten was nadelig voor onze posities in de gezondheidssector Entero HealthCare en Max Healthcare en voor onze aandelen uit de sector duurzame consumptiegoederen Juniper Hotels en Eureka Forbes.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • We blijven optimistisch gestemd over kleine en middelgrote kapitalisaties van opkomende landen gezien de zeer bemoedigende macro-economische indicatoren in Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië, die het zwaartepunt vormen van onze blootstelling.
 • Het uitgestrekte universum van opkomende markten biedt ons talrijke kansen in alle regio's en sectoren.
 • India blijft onze voornaamste geografische weging en een uitstekende markt om groeiaandelen voor de lange termijn te vinden.
 • Wat betreft AI handhaven we onze blootstelling aan bedrijven die actief zijn op de markt voor halfgeleiders, zoals de Taiwanese producent van IT-componenten Gold Circuit Electronics.
 • We hebben tijdens de verslagperiode twee posities, het Zuid-Koreaanse DB Insurance en het Taiwanese Lotes, aan de portefeuille toegevoegd.

Rendementsgrafiek

Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.​Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 20/07/2024

Carmignac Portfolio Emerging Discovery Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Azië74.4 %
Latijns-Amerika11.7 %
Midden-Oosten6.8 %
Oost-Europa2.6 %
Afrika2.6 %
Noord-Amerika1.1 %
Europa0.9 %
Totaal % Aandelen100.0 %
Azië74.4 %
inIndia
39.8 %
cnChina
9.4 %
twTaiwan
6.9 %
vnVietnam
6.6 %
krZuid-Korea
5.6 %
idIndonesië
3.3 %
phFilippijnen
1.9 %
thThailand
0.8 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewicht Aandelenbeleggingen 99.7 %
Netto Aandelenblootstelling100.1 %
Aantal Emittenten Aandelen 70
Active Share97.4 %

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Hovasse Xavier

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
Wij streven ernaar de aantrekkelijkste bedrijven te selecteren in het universum van opkomende small- en mid-caps en onderbenutte frontiermarkten door middel van een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering.
[Management Team] [Author] Hovasse Xavier

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities, Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.