Aandelenstrategieën

Carmignac Portfolio Grande Europe

Deelnemingsrechten

LU0099161993

Carmignac Portfolio Grande Europe Documenten

Klik op het gewenste document voor gedetailleerde informatie over. Op deze pagina vindt u documenten met fondsinformatie, mededelingen aan aandeelhouders, juridische documenten en ESG-documenten. U kunt alle documenten die hieronder worden weergegeven, bekijken, downloaden of delen.

Als u vragen hebt, kunt u gerust contact opnemen met Carmignac. Wij geven u graag meer informatie.

documenten met fondsinformatie

Monthly Factsheet (Inclusief ESG gegevens)
PDF Formaat
Documentversies
Product Sheet
PDF Formaat

Mededelingen aan aandeelhouders

Bericht aan de Aandeelhouders
PDF Formaat

Juridische documenten

KID
PDF Formaat
Prospectus
PDF Formaat
Halfjaarverslag
PDF Formaat
Documentversies
Jaarverslag (in het Engels)
PDF Formaat
Documentversies
Statuten van de SICAV

ESG-documenten

SFDR Precontractuele bekendmakingen
PDF Formaat
Fund Sustainability-related disclosure
PDF Formaat
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.