MVB-FONDSEN EN THEMATISCHE FONDSEN

Onze duurzame fondsen zijn goed voor 87% van ons totale vermogen onder beheer en omvatten zowel artikel-8-fondsen als artikel-9-fondsen in de zin van de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de "SFDR").

VERSCHILLENDE SOORTEN DUURZAME FONDSEN

DUURZAME FONDSEN

MVB-fondsen

DUURZAME FONDSEN

Thematische fondsen

Zoeken of filteren

15 Fondsen
AandelenstrategieënCarmignac Investissement
MVB-fonds Artikel 8
AandelenstrategieënCarmignac Portfolio Investissement
MVB-fonds Artikel 8
AandelenstrategieënCarmignac Emergents
MVB-fonds Artikel 9
AandelenstrategieënCarmignac Portfolio Emergents
MVB-fonds Artikel 9
AandelenstrategieënCarmignac Portfolio Grande Europe
MVB-fonds Artikel 9
AandelenstrategieënCarmignac Portfolio Climate Transition
ESG-fondsen Artikel 9
Vastrentende strategieënCarmignac Sécurité
MVB-fonds Artikel 8
Vastrentende strategieënCarmignac Portfolio Sécurité
MVB-fonds Artikel 8
Vastrentende strategieënCarmignac Portfolio Flexible Bond
MVB-fonds Artikel 8
Vastrentende strategieënCarmignac Portfolio Global Bond
MVB-fonds Artikel 8
Gediversifieerde strategieënCarmignac Patrimoine
MVB-fonds Artikel 8
Gediversifieerde strategieënCarmignac Portfolio Patrimoine
MVB-fonds Artikel 8
Gediversifieerde strategieënCarmignac Portfolio Emerging Patrimoine
MVB-fonds Artikel 8
Alternatieve strategieënCarmignac Long-Short European Equities
MVB-fonds Artikel 8
Alternatieve strategieënCarmignac Portfolio Long-Short European Equities
MVB-fonds Artikel 8

Het standpunt van Carmignac

Duurzaam beleggen1 september 2020

Wat er nodig is voor de energietransitie.

Speakers : Michel Wiskirski
Find out more
Duurzaam beleggen1 september 2020

Hoe verminderen we onze koolstofuitstoot?

Speakers : Michel Wiskirski
Find out more
Duurzaam beleggen1 september 2020

Hoe bereiken we de doelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs?

Speakers : Mark Denham
Find out more
Promotioneel materiaal. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Carmignac Portfolio Climate Transition, Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Portfolio Emergents en Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Carmignac Emergents is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.