Wij geloven dat we in de arena van alternatieve beleggingsoplossingen kunnen zegevieren dankzij de volgende sterke punten: onze onafhankelijke aard, onze rotsvaste overtuigingen, ons vermogen om talent op te sporen en een krachtige ondernemersgeest. Carmignac heeft zich nooit laten beperken door de gebaande paden en we komen daarbij van nature tot oplossingen met een lage marktcorrelatie.
[Management Team] Carmignac Maxime

Maxime Carmignac

Chief Executive Officer, Director of Carmignac UK Ltd.

WAAR HET BEGON

Onze doelgerichte, decennialange inzet voor alternatieve oplossingen heeft een hele reeks onafhankelijke ICBE- en offshore*-beleggingsstrategieën opgeleverd, allemaal ondersteund door onze robuuste wereldwijde infrastructuur.

ONZE FOCUS: BELEGGINGSTALENT

We hebben onze expertise op het gebied van alternatieve beleggingen uitgebouwd door veelbelovende talenten aan te trekken en ze bij ons te houden met een structurele ondernemingsfranchise.

Dankzij de ondernemersgeest in onze bedrijfscultuur kan elk beleggingsteam hun beleggingsproces naar eigen inzicht en overtuigingen omzetten.

ONZE MIDDELEN: WERELDWIJDE INFRASTRUCTUUR

Met ons baanbrekende platform blijven we op het scherpst van de snede wat betreft risicobeheer, handel en bedrijfsvoering.

Onze operationele teams helpen onze beleggingsteams risico's in kaart te brengen, door volatiliteit te laveren en kansen op de markt te verzilveren.

ONZE DOELSTELLING: U DIVERSIFICATIE BIEDEN

Door onze beleggingen te spreiden, brengen we een consequent en niet-gecorreleerd rendement in verschillende marktomstandigheden binnen handbereik voor onze beleggers.

*Voor meer informatie over onze offshore-strategieën, die mogelijk niet geschikt zijn voor alle beleggers, kunt u contact met ons opnemen.

KERNSTRATEGIEËN UIT HET AANBOD ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

Een aantrekkelijke rendementsbron zonder correlatie met de traditionele markten

LONG/SHORT-AANDELENOPLOSSINGEN

Een dynamische combinatie van long- en short-posities in aandelen voor maximale alfa-generatie tegen een lage marktbèta.

FUSIE-EN-ARBITRAGEOPLOSSINGEN

De spread verzilveren van officieel aangekondigde fusies en overnames over de hele wereld, wat ertoe leidt dat de portefeuille aanzienlijk van de aandelen- en obligatiemarkten losgekoppeld raakt.
OPLOSSINGEN: ONTDEK AL ONZE ALTERNATIEVE FONDSEN
Alternatieve strategieën
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
SICAVEuropese MarktenArtikel 8
Een long/short-benadering van Europese aandelen op basis van sterke overtuigingen
Alternatieve strategieën
Carmignac Absolute Return Europe
FCPEuropese MarktenArtikel 8
Opportunistische en stijlonafhankelijke long/short benadering van Europese aandelen
Alternatieve strategieën
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage
SICAVWereldwijde MarktenArtikel 8
Een defensieve strategie gericht op fusie-arbitrage-kansen
Alternatieve strategieën
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus
SICAVWereldwijde MarktenArtikel 8
Een actief absoluut-rendementfonds gericht op merger-arbitrage-kansen

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc

ISIN: LU0992627298
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
3

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico verbonden aan een Long/Short-strategie: Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

ISIN: FR0010149179
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
3

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico verbonden aan een Long/Short-strategie: Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage F EUR Acc

ISIN: LU2585800878
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
2

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Arbitragerisico: Door middel van arbitrage tracht men te profiteren van dergelijke prijsverschillen (bijv. in markten, sectoren, effecten, valuta's). Als een arbitrage ongunstig uitpakt, kan een belegging haar waarde verliezen en een verlies voor het Subfonds opleveren.Risico verbonden aan een Long/Short-strategie: Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus F EUR Acc

ISIN: LU2585801173
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
3

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Arbitragerisico: Door middel van arbitrage tracht men te profiteren van dergelijke prijsverschillen (bijv. in markten, sectoren, effecten, valuta's). Als een arbitrage ongunstig uitpakt, kan een belegging haar waarde verliezen en een verlies voor het Subfonds opleveren.Risico verbonden aan een Long/Short-strategie: Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

• Alfa: Alfa is een maatstaf voor het rendement van een portefeuille ten opzichte van dat van de referentie-indicator. Een negatieve alfa betekent dat het fonds minder goed heeft gepresteerd dan zijn referentie-indicator (als de indicator bijvoorbeeld in één jaar met 10% stijgt en het fonds slechts met 6%, bedraagt de alfa -4). Een positieve alfa betekent dat het fonds beter heeft gepresteerd dan zijn referentie-indicator (als de indicator bijvoorbeeld in één jaar met 6% stijgt en het fonds met 10%, bedraagt de alfa 4). • Niet aan een benchmark gebonden: de portefeuillesamenstelling is gebaseerd op de visie en marktanalyse van de fondsbeheerder, zonder de beperkende invloed van een benchmark. • Volatiliteit: variatie in het prijsbereik van een effect, fonds, markt of index die het mogelijk maakt het risico over een bepaalde periode te meten. Gekwantificeerd als de standaarddeviatie, op zijn beurt berekend als de vierkantswortel van de variantie. De variantie is dan weer de gemiddelde afwijking van het rekenkundige gemiddelde, dat vervolgens in het kwadraat genomen wordt. Hoe groter de volatiliteit, hoe groter het risico. • Top-down beleggen: een beleggingsstrategie waarbij in kaart wordt gebracht in welke sectoren of branches we het beste kunnen beleggen. Dat oordeel baseren we op een analyse van het bedrijfsleven als geheel en van algemene economische trends (het tegenovergestelde van bottom-up beleggen). • Bottom-up beleggen: Hierbij worden beleggingskeuzes gebaseerd op de analyse van afzonderlijke bedrijven, waarbij de geschiedenis, de bedrijfsvoering en het potentieel van een onderneming belangrijker worden geacht dan de algemene markt- of sectortrends (het tegenovergestelde van top-down beleggen). • Bèta: bèta is een maatstaf van de verhouding tussen de schommelingen in de netto-inventariswaarde van het fonds en de schommelingen in de waarde van de referentie-indicator.

RECLAME. Raadpleeg het KID/prospectus van het fonds voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bedoeld voor professionele cliënten.

Bron: Carmignac, 30/06/2023. Elke beslissing om in het gepromote fonds te beleggen, moet gebaseerd zijn op het geheel van kenmerken en doelstellingen ervan, zoals die in het prospectus beschreven zijn. Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij. Het vormt geen inschrijvingsaanbod, noch een beleggingsadvies. Dit document is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies. Dit document wordt u uitsluitend ter informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt om een oordeel te vormen over de voordelen van beleggingen in effecten of participaties die in dit document worden beschreven, noch voor enig ander doel. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in dit document is actueel op de datum van schrijven en is afkomstig van interne en externe bronnen die door Carmignac als betrouwbaar worden beschouwd, is niet noodzakelijkerwijs volledig en de juistheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van de SICAV Carmignac Portfolio, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De fondsen zijn gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Frans recht die voldoen aan de voorwaarden van de ICBE- of de AIFM-richtlijn. De toegang tot de fondsen kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document is niet gericht aan personen in rechtsgebieden waar dit document of het beschikbaar stellen ervan verboden is (omwille van de nationaliteit of woonplaats van de persoon of om enige andere reden). Personen op wie dergelijke beperkingen van toepassing zijn, mogen dit document niet raadplegen. De fiscale behandeling is afhankelijk van de situatie van elke persoon. De fondsen zijn niet geregistreerd voor distributie in Azië, Japan, Noord-Amerika, en zijn evenmin geregistreerd in Zuid-Amerika. De Carmignac-fondsen zijn in Singapore geregistreerd als buitenlandse beleggingsfondsen die uitsluitend bestemd zijn voor professionele cliënten. De fondsen zijn niet geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933. Het fonds kan niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten gunste van een "US person" in de zin van de Amerikaanse Regulation S en de FATCA. De risico's en kosten in verband met de fondsen worden beschreven in het KID (essentiële-informatiedocument). De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De beheermaatschappij kan op elk moment beslissen om de verkoop in uw land stop te zetten.

Nederland: De prospectussen, KID's en jaarverslagen van het fonds zijn beschikbaar op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het KID te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen (paragraaf 6 “Samenvatting van de rechten van beleggers”): https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761.
België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. “Investing in your interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. Het prospectus, de KID en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De KID moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen (paragraaf 6 “Samenvatting van de rechten van beleggers” : https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542.