Aandelenstrategieën

Carmignac Portfolio Climate Transition

SICAVThematische fondsenThematische ESG-fondsenArtikel 8
Deelnemingsrechten

LU0164455502

Een thematisch aandelenfonds voor de beperking van klimaatverandering
 • Doelgericht beleggen: streeft een aantrekkelijk langetermijnrendement na en levert tegelijkertijd een positieve bijdrage aan het milieu.
 • Efficiënt beleggen: geeft de voorkeur aan innovatieve ondernemingen binnen de hele waardeketen voor hernieuwbare en groene energie.
Activaspreiding
Aandelen92 %
Andere 8 %
Op : 28 jun. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 216.4 %
+ 4.9 %
+ 13.3 %
- 0.2 %
+ 4.1 %
Van 10/03/2003
T.E.M. 18/07/2024
Risico-Indicator
5
Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 7.9 %
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
Netto Inventariswaarde
316.27 €
Nettoactiva Onder beheer
203 M €
Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Carmignac Portfolio Climate Transition fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Marktomgeving

 • Dankzij het aanhoudende optimisme van beleggers over de economische vooruitzichten was mei een goede maand voor zowel aandelen als obligaties.
 • Zo behaalde de aandelenindex MSCI World een winst van 4,5% en deden ook wereldwijde obligaties het goed (+1,3%).
 • Na de piek in april zijn de olieprijzen in mei gedaald.
 • Grondstoffen boekten een positief rendement, zoals blijkt uit de stijging van 1,8% van de Bloomberg Commodity Index.
 • Deze prestaties kunnen worden toegeschreven aan de stabiele wereldwijde vraag en de aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne.

Rendement opmerkingen

 • Het fonds heeft in mei een positief resultaat geboekt, zowel in absolute als relatieve zin.
 • De aandelen die negatief bijdroegen aan het rendement, waren bedrijven die te maken hebben met het thema groene energie.
 • De grootste negatieve bijdrage was afkomstig van Samsung. Ook LG Chem drukte het rendement, doordat de vraag naar elektrische auto's terugliep.
 • We hebben geprofiteerd van onze overwogen positionering en rigoureuze aandelenselectie in de industrie en de sector nutsvoorzieningen.
 • De grootste bijdrage aan ons rendement was de afgelopen maand afkomstig van het thema 'aanbieders van groene energie' dankzij Nextera.
 • Ook Taiwan Semiconductor (TSMC), een van onze grootste posities binnen het subthema 'groene technologie', deed het goed dankzij de sterke vraag naar elektronische chips.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • We hebben in mei geen wijzigingen aangebracht in de portefeuille en
 • onze sterke overtuiging op het gebied van halfgeleiders blijft dan ook intact.
 • We zijn van mening dat onze diversificatie in subthema's ons in staat stelt om in dit marktklimaat beter te presteren.

Rendementsgrafiek

Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Op 15/05/2020 is de referentie-indicator gewijzigd in de MSCI AC WORLD NR (USD) Index met herbelegde netto-dividenden. Het rendement wordt weergegeven op basis van de kettingmethode. De naam van het fonds is veranderd van Carmignac Portfolio Green Gold in Carmignac Portfolio Climate Transition.​Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 20/07/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Noord-Amerika43.2 %
Azië30.1 %
Europa24.0 %
Azië / Pacific1.6 %
Latijns-Amerika1.0 %
Afrika0.1 %
Oost-Europa-
Totaal % Aandelen100.0 %
Noord-Amerika43.2 %
usVerenigde Staten
40.8 %
caCanada
2.4 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewicht Aandelenbeleggingen 92.0 %
Netto Aandelenblootstelling84.5 %
Aantal Emittenten Aandelen 56
Active Share91.0 %

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Met Carmignac Portfolio Climate Transition kiezen wij voor een gedifferentieerde benadering van klimaatverandering die onze duurzame filosofie weerspiegelt. Deze positie is in lijn met ons eerste thema van ESG-engagement: Klimaat.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.