Samenvatting

Als actieve aandeelhouder gaan wij met de ondernemingen waarin wij beleggen in gesprek om hen ertoe aan te sporen ESG-risico's op een passende manier aan te pakken en ESG-kansen aan te grijpen. Door ons stemrecht uit te oefenen, bevestigen wij op aandeelhoudersvergaderingen onze verbintenissen in overeenstemming met onze duurzame aanpak. Wij gebruiken ons stemrecht en streven ernaar bij al onze aandelen- en obligatieposities onze stem uit te brengen.

Samenvatting

Als verantwoord belegger achten we het een onderdeel van onze fiduciaire plicht om ESG-risico's en -kansen actief te beheren wanneer we beleggen voor onze cliënten.
We integreren ESG-analyse in ons beleggingsproces voor aandelen en obligaties via ons eigen ESG-onderzoekssysteem START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory), dat menselijke inzichten combineert met gedifferentieerde ESG-data.

Samenvatting

Als onderdeel van ons streven naar volledige transparantie van onze beleggingen richting onze cliënten, omarmen we de Europese Code inzake de transparantie van duurzaam en verantwoord beleggen, die gericht is op de openbaarmaking van de praktijken van onze MVB-fondsen (1) en thematische ESG-fondsen.
Dit is onze tweede verbintenisverklaring voor de op Europese en de opkomende markten gerichte fondsen.

(1) Maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen.

Samenvatting

We zijn van mening dat we moeten beleggen in bedrijven die over een duurzaam bedrijfsmodel beschikken en die groeiperspectieven op lange termijn bieden. Daarom hebben we een uitsluitingslijst opgesteld van bedrijven die niet aan Carmignacs beleggingsstandaarden voldoen vanwege hun activiteiten op gebieden als controversiële wapens, tabak, pornografie en steenkoolwinning (1) , of omdat ze inbreuk maken op internationale normen voor milieubescherming, mensenrechten, arbeidsnormen en anti-corruptie. (2) Bovendien heeft Carmignac zich ertoe verbonden om tegen 2030 steenkoolmijnbouwbedrijven en steenkoolgedreven elektriciteitsleveranciers in de OESO-landen en de rest van de wereld volledig uit te sluiten.

(1) Steenkoolproducenten die meer dan 10% van hun inkomsten uit steenkoolwinning halen, zijn uitgesloten van al onze fondsen. (2) Bedrijven die volgens de "Norm-Based Research" van ISS-Ethix inbreuk maken op de wereldwijde normen op het gebied van milieubescherming, mensenrechten, arbeidsnormen en anti-corruptie.

Samenvatting

We hebben klimaatbewustzijn tot officieel onderdeel van ons beleggingsproces gemaakt. We sluiten ons aan bij de initiatieven van de Klimaatconferentie van Parijs en passen artikel 173 toe dat voorziet in verslaggeving van de koolstofuitstoot en ESG-implementatie voor al onze fondsen. (1) Vanaf 31/12/2020 werd de koolstofuitstoot van EUR 21,8 miljard gemeten en gevolgd. (2) De koolstofvoetafdruk van deze beleggingen lag per miljoen belegde euro 53% lager dan hun referentie-indicatoren.

(1) Artikel 173 van de Franse Energietransitie-wet (wet nummer 2015-992 van 17 augustus 2015 inzake de energietransitie ten voordelen van groene economische groei). (2) Carmignac-fondsen waarvoor koolstofemissies worden gemeten en gevolgd.

Samenvatting

Wij vinden het belangrijk om te weten welke duurzaamheidsimpact wij als verantwoorde belegger hebben veroorzaakt, aan wat we hebben bijgedragen alsook welke directe impact we hebben gemaakt. Dit maakt deel uit van ons beleid waarin we kijken naar de ecologische en sociale voordelen en nadelen die worden veroorzaakt door bedrijven waarin we beleggen.

Recente analyses

Duurzaam beleggen4 januari 2023

Carmignac benoemt nieuw hoofd Duurzame Beleggingen

2 minuten leestijd
Find out more
Duurzaam beleggen1 september 2022

"De energietransitie moet worden versneld"

5 minuten leestijd
Find out more
Duurzaam beleggen18 oktober 2021

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) in de praktijk

1 minuten leestijd
Find out more
Promotioneel materiaal. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Carmignac Portfolio Climate Transition, Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Portfolio Emergents en Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Carmignac Emergents is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.