Verantwoord Beleggen

Wat u moet weten

1989
Verantwoord beleggen is bij ons een langlopende traditie
100%
Bij al onze fondsen is ESG-analyse geïntegreerd in het beleggingsproces
Nul
Geen beleggingen in tabak, controversiële wapens, kolen of pornografie*

* Bedrijven die meer dan 10% van hun inkomsten verwerven uit kolenwinning, en bedrijven die meer dan 2% van hun inkomsten uit erotische/pornografische producten halen. Raadpleeg onze pagina Beleid en Verslaglegging voor meer informatie.


Het is onze missie om voor onze cliënten waarde te creëren die tegelijk ook voordelen biedt voor de samenleving en het milieu.

Als actieve beleggers gebruiken we onze aandeelhoudersrechten
om bedrijven ertoe aan te zetten hun bestuur, hun koolstofvoetafdruk
en hun beheer van menselijk kapitaal te verbeteren.

We zijn onafhankelijk en niet gebonden aan kortetermijnresultaten,
we kijken verder dan de huidige stand van zaken
en richten ons op toekomstige ontwikkelingen.

We koppelen deze vrijheid aan discipline
door middel van een bedrijfseigen kwantitatieve analyse, die
we aanvullen met de inzichten van portefeuillebeheerders en analisten.


Lees ons beleid inzake ESG-integratie, uitsluiting, klimaat, stemrecht en transparantie, en onze verslagen over koolstofuitstoot, engagement en stemmingen.

Meer weten?