Carmignac

Onze milieugerelateerde verwachtingen – Klimaat

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd

Als gespecialiseerde beleggingsbeheerders en toezichthouder van het vermogen van onze cliënten realiseren we ons dat we de ondernemingen in onze portefeuilles ertoe kunnen aanzetten hun ESG-normen te verbeteren. In het verlengde daarvan zijn we ons ook bewust van onze potentiële positieve impact op hun vele stakeholders – zoals aandeelhouders, medewerkers, klanten en de samenleving als geheel. Om die reden zetten we volop in op een uiterst actieve beleggingsbenadering en actief aandeelhouderschap in de vorm van engagement-initiatieven en deelname aan stemmingen.

Bovendien zijn er al legio onderwerpen te vinden onder de ESG-paraplu en dat aantal neemt gestaag toe.We hebben dan ook besloten om onze ESG-benadering te oriënteren op drie kernthema's die van belang zijn voor onze onderneming en waarin we een tastbaar verschil kunnen maken: Klimaat, Empowerment en Leiderschap.

Wat betreft de milieucriteria geloven we dat klimaatverandering een existentiële bedreiging vormt voor de planeet en haar bewoners.

Leer over al onze standpunten en verwachtingen rondom de pijler Klimaat van Lloyd McAllister, ons Head of Sustainable Investment.

Bedankt voor uw feedback!