[Header] [About us] [Our difference] Watchmaker

Het verschil

Sinds de oprichting van onze onderneming berust onze filosofie zich op meerdere kernprincipes, die ons onderscheiden van de anderen markten

Onafhankelijkheid "In ons DNA verankert"


 • Ons kapitaal is 100% in handen van het bestuur, fondsbeheerders en medewerkers.
 • Onze fondsen worden volgens traditie verhandeld door onafhankelijke deskundigen.
 • Wij geloven in vrijheid van denken, spreken en handelen. Zij zeggen onze mening.

Vrijmoedigheid


 • Wij streven naar een aktief fondsenbeheer onafhankelijk van de markt indexen.
 • Onze fondsbeheerders leggen ieder jaar zo'n 1.500 bezoeken per jaar af: landen, productielocaties, management etc.
 • Wij zijn sinds 1989 pionieers op de opkomende markten.

Prestatie


 • Wij gaan daar waar de echt groei mogelijkheden liggen.
  Daarvoor moeten wij buiten de gebaande
 • Een lange termijn investeringsstrategie.
 • Onze bedrijfscultuur, de in het verleden behaalde resultaten van onze fondsen en de kwaliteit van onze dienstverlening aan de cliënt, hebben in de loop der jaren hun vruchten afgeworpen.

Teamgeest


 • The quest for excellence and passion for business.
 • Eén veelzijdig fondsbeheerteam.
 • Een investeringscomité bijeenkomst waar onze 49 leden van het fondsbeheerteam dagelijks aan deel nemen.

Een cultuur van transparantie


 • Elk kwartaal publicatie van de gedetailleerde samenstelling van de portefeuilles.
 • Een model gebaseerd op betrokkenheid, synergie en delen.
 • Voor de zakelijke clienten: toegang tot de wekelijkse fondsberichten.