Carmignac

Actief beleggen

Om de beleggingsdoelstellingen van onze cliënten op lange termijn te bereiken, hanteert ons beheerteam een actieve benadering die gegrond is op vier pijlers:

 • Onafhankelijk en bedrijfseigen onderzoek

  [Article image] [About us] [Active Investment] Picto 1

  De beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op onafhankelijk fundamenteel onderzoek dat ons een onpartijdig inzicht verschaft in de diverse landen, sectoren en bedrijven. In de loop der jaren hebben we een intern onderzoeksproces ontwikkeld dat wordt aangevuld door jaarlijkse bedrijfsbezoeken, alsook een jaarlijkse reis van onze CIO naar Azië en Latijns-Amerika, consumentengegevens en bedrijfseigen tools.


  Een interessant voorbeeld van dat laatste is de bedrijfseigen database die ons credit-team heeft ontwikkeld. Directe contacten met bedrijven vormen immers een cruciaal onderdeel van onze aanpak op de kredietmarkt. Ze hebben regelmatig ontmoetingen met managers van bedrijven om de door hen toegepaste strategie en tactiek te begrijpen. Dit proces wordt aangevuld met gesprekken met leveranciers en sell-side-analisten en sectorbijeenkomsten. Aan de hand van deze input wordt een database van beleggingscases gecreëerd. Veel potentiële beleggingen blijven langere tijd op de watchlist staan voordat ze in de portefeuille worden opgenomen. Het team wacht totdat het risico-rendementsprofiel aantrekkelijker is geworden; uiteindelijk wordt slechts 5% van deze beleggingscases in de portefeuilles opgenomen*. Dit geeft een voorsprong aan ons credit-team, met name bij een verkoopgolf op de markt. Dan moeten ze namelijk snel reageren en goed geïnformeerde beleggingsbeslissingen nemen, zonder zich te laten beïnvloeden door angst of marktruis.

 • Kruisbestuiving van ideeën

  [Article image] [About us] [Active Investment] Picto 2

  Onze bedrijfscultuur stimuleert teamwork, het delen van ideeën en culturele en geografische diversiteit. Het beleggingsteam beschikt over een schat aan ervaring op het gebied van macro-economie en aandelen- en obligatiemarkten De omvang van het team bevordert de synergie doordat er dagelijks ideeën en kennis uitgewisseld kunnen worden.  Onze analist voor de gezondheidssector overlegt bijvoorbeeld met onze China-deskundige om te kijken in welke bedrijven uit de Chinese gezondheidssector het best kan worden belegd. Onze kredietanalist werkt nauw samen met onze analist voor de financiële sector om er zeker van te zijn dat we, als we een bepaalde bank hebben geselecteerd, de beste effecten kiezen (obligaties of aandelen). Ons Head of Emerging Markets, die een grondige kennis van Latijns-Amerika heeft, reist samen met onze consumentenanalist om de volgende generatie e-commerce-titanen op te sporen.

 • Een aanpak gebaseerd op overtuigingen

  [Article image] [About us] [Active Investment] Picto 3

  Deze kruisbestuiving moedigt analisten en fondsbeheerders aan om hun beleggingsideeën met elkaar te delen. Tijdens de dagelijkse vergadering van het fondsbeheerteam worden de beste ideeën besproken en onder de loep genomen om te bepalen of het om een overtuiging gaat die als leidraad moet dienen of juist niet. Als het een overtuiging wordt, gaan we erin beleggen, ongeacht de trends van marktindexen of de geruchten op de markt.


  Onze analisten voor de technologische sector kwamen bijvoorbeeld eind 2015 tot de conclusie dat LinkedIn een aantrekkelijk beleggingsidee was. Hun sterke overtuiging was gebaseerd op het groeipotentieel van de nieuwe mobiele app van het bedrijf en de 'Sales Navigator'-functie. Maar na langdurige discussies tijdens de dagelijkse vergaderingen van het fondsbeheerteam besloten ze om er niet in te beleggen vanwege de hoge waarderingen. Toen de vierdekwartaalcijfers van LinkedIn in februari 2016 een daling van 40% lieten zien, heeft het team zich opnieuw over deze beleggingscase gebogen en besloten te profiteren van de lage koers en de positie fors te verhogen. En slechts drie maanden na onze belegging deed Microsoft een overnamebod op het bedrijf met het oog op de kansen die ontstonden dankzij de database van professionals van het sociale netwerk. Dit bevestigde onze analyse en leidde tot een stijging van de koers van het aandeel, hetgeen aanzienlijk bijdroeg aan de prestaties van onze wereldwijde fondsen.

 • Risicobeheer

  [Article image] [About us] [Active Investment] Picto 4

  In staat zijn om marktrisico's effectief te beheren is al jarenlang een hoeksteen van de beleggingsstijl van Carmignac. Deze in de loop der jaren opgebouwde capaciteit werd in 2002 voor het eerst grootschalig op de proef gesteld. Daarna volgden nog talloze gelegenheden, zoals in 2008, toen Carmignac erin slaagde om in zeer volatiele markten het vermogen van zijn cliënten te beschermen. Dankzij de door de jaren heen ontwikkelde instrumenten voor risicoanalyse, -controle en -beheer beschikken de fondsbeheerders van Carmignac vandaag de dag bij het uitvoeren van hun taken over een doeltreffende toolkit.


  Deze cultuur van risicobeheer, waarin de risico's worden omarmd die gepaard gaan met beleggingen die op lange termijn rendement opleveren, en ongunstige risico's juist worden vermeden, is onlosmakelijk verbonden met onze beleggingsaanpak en is dan ook van toepassing op al onze fondsen, waarbij rekening wordt gehouden met het specifieke risicoprofiel van elk fonds.