Alternatieve strategieën

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

SICAVWereldwijde MarktenArtikel 8
Deelnemingsrechten
F EUR AccLU2585801173
Een actief absoluut-rendementfonds gericht op merger-arbitrage-kansen
 • Een actieve merger-arbitrage-strategie die streeft naar een positief absoluut rendement, met een beperkte correlatie met de aandelenmarkten.
 • Een alternatieve strategie met een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak, gericht op officieel aangekondigde fusies en overnames in de ontwikkelde landen.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 5.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 5.0 %
Van 14/04/2023
T.E.M. 18/07/2024
Risico-Indicator
3
Rendement per Kalenderjaar 2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 3.1 %
Netto Inventariswaarde
104.98 €
Nettoactiva Onder beheer
147 M €
Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam

Marktomgeving

 • Mei was een lastige maand voor de Merger Arbitrage-strategie, zoals blijkt uit de HFRX Merger Arbitrage-index, die de afgelopen maand een daling van 0,8% liet zien.

 • De verklaring moet deels gezocht worden in de verruiming van de minderwaarde van DS Smith, na geruchten over een bod op de koper, International Paper, door het Braziliaanse bedrijf Suzano.

 • Ook de minderwaarde van Hess, Ansys en Cerevel Therapeutics is de afgelopen maand, zonder aanwijsbare reden, verruimd.

 • De omvangrijke transacties in Pioneer Natural Resources, SP Plus en Morphosys werden afgerond.

 • Het kapitaal dat zo is vrijgekomen, lijkt opnieuw te worden toegewezen aan nieuw aangekondigde transacties van geringere omvang, wat resulteert in een vrij krappe minderwaarde.

 • De M&A-activiteit blijft hoog. De afgelopen maand werden dertig nieuwe transacties aangekondigd voor een totaalbedrag van USD 114 miljard, waarbij de groei vooral uit Europa en Azië komt.

 • Van de transacties die de voorbije maand zijn aangekondigd, bestaat bijna de helft van het totale aantal kopers uit private-equity-fondsen.

Rendement opmerkingen

 • Het fonds heeft de afgelopen maand een positief resultaat behaald.

 • De grootste positieve bijdragen aan het rendement waren afkomstig van Pioneer Natural Resources, SP Plus en Morphosys.

 • Hess, Ansys en Cerevel Therapeutics deden daarentegen het meeste afbreuk aan het rendement.

 • We hadden geen positie in de transactie met DS Smith toen er geruchten opdoken over een bod op de koper. Maar enige tijd later, toen het risico-rendementsprofiel aantrekkelijk was geworden, hebben we een geringe positie geopend.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • Het beleggingspercentage van het fonds is gestegen van 98% naar 100% vanwege het grote aantal transacties dat de afgelopen maand is afgerond.

 • Met 42 posities is de portefeuille voldoende gediversifieerd.

 • Naar verwachting zal de M&A-cyclus zich in 2024 herstellen, met name dankzij de stabilisatie (of zelfs daling) van de rentetarieven, de energietransitie die zich in veel sectoren van de economie voltrekt, de terugkeer van private-equity-fondsen en de wijzigingen in regelgeving voor de Japanse beurs.

 • De risicopremie van de Merger Arbitrage-strategie levert momenteel nog altijd een aantrekkelijk rendement op voor beleggers, des te meer in deze context waarin er maar weinig transacties afspringen.

Rendementsgrafiek

Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Bron: Carmignac op 20/07/2024

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Overige landen50.6 %
Noord-Amerika33.7 %
Overige16.9 %
Europa ex-EUR16.2 %
Europa EUR-0.3 %
Total % of alternative117.1 %
Overige landen50.6 %
usVerenigde Staten
29.3 %
auAustralië
8.2 %
caCanada
4.4 %
jpJapan
3.8 %
aeVerenigde Arabische Emiraten
2.8 %
cnChina
1.1 %
ilIsraël
1.0 %
Jersey
-

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewicht Aandelenbeleggingen 73.8 %
Netto Aandelenblootstelling66.5 %
Aantal Emittenten Aandelen 39
Active Share50.0 %

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.
Fondsbeheerteam
Het voordeel van de Merger Arbitrage strategie is dat er vrijwel geen marktrisico aan verbonden is. Het enige risico is dat de deal mislukt. Daarom is onze aanpak zeer voorzichtig op twee niveaus: we zijn zeer selectief in het kiezen van de deals en we streven ernaar om een zeer gediversifieerde portefeuille aan te houden.
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.