Obligatiestrategieën

Carmignac Sécurité

Deelnemingsrechten

FR0011269109

Carmignac Sécurité ESG-indeling

Dit deel bevat de informatie met betrekking tot de ESG-onderverdeling van het fonds.

Carmignac Sécurité ESG-indeling

Dit financiële product is een Artikel-8-fonds overeenkomstig de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de Sustainable Finance Disclosure Regulation of "SFDR"). Om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot, zijn bij het selecteren van de beleggingen de volgende bindende elementen van de beleggingsstrategie gebruikt:
  • Minimaal 10% van de netto-activa van het Subfonds wordt belegd in groene, sociale, duurzame of aan duurzaamheid gekoppelde bedrijfs- of staatsobligaties, evenals in bedrijfsemittenten die een positieve bijdrage leveren aan een van de 9 van de in totaal 17 Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties;
  • Het minimumniveau van duurzame beleggingen met milieu- en sociale doelstellingen bedraagt respectievelijk 1% en 3% van de netto-activa van het Subfonds;
  • Het beleggingsuniversum voor bedrijfsobligaties wordt actief gereduceerd met ten minste 20%;
  • Op ten minste 90% van de emittenten wordt een ESG-analyse toegepast.
Alle ESG-documenten bekijken

Top 5 ESG-indeling

De Top 5 ESG-ratings benadrukken de 5 posities met de beste duurzame ratings onder de beleggingen van het fonds.

De Top 5 actieve wegingen toont de posities die zijn overwogen ten opzichte van de benchmark, geïllustreerd door hun ESG-ratings. Dit benadrukt de belangrijkste verschillen tussen de samenstelling van de portefeuille van het fonds en die van de benchmark.

Top 5 ESG-gewaardeerde portefeuillebeleggingen

Op : 28 jun. 2024.
Bedrijf
LA BANQUE POSTALE SA
3I GROUP PLC
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
BAWAG GROUP AG
CASTELLUM AKTIEBOLAG
INFORMA PLC
ESG Rating
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Bron: MSCI ESG

Top 5 van actieve wegingen en ESG-scores

Op : 28 jun. 2024.
Bedrijf
TOTALENERGIES SE
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV
ENI SPA
OTP BANK NYRT
BP CAPITAL MARKETS PLC
CAIXABANK SA
ENEL SPA
ESG Rating
AA
A
A
BBB
A
A
AAA
Bron: MSCI ESG

Carmignac Sécurité vs Referentie-indicator

De grafiek vergelijkt de verdeling van ESG-ratings voor de beleggingen van het fonds met de verdeling van ESG-ratings voor de activa van zijn benchmark.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Referentie-indicator (%)

Op : 28 jun. 2024.
Koploper
Gemiddelde prestaties
Achterblijvers
Fonds (Aandelen + Obligaties)
Referentie-indicator
Source: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (coupons reinvested)
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.