Obligatiestrategieën

Carmignac Sécurité

FCPEuropese MarktenMVB-fonds Artikel 8
Deelnemingsrechten

FR0011269109

Flexibel fonds, lage looptijd om te profiteren van de Europese markten
 • Vastrentende, in euro luidende fondsen met een lage duration.
 • Flexibele en actieve benadering met een rentegevoeligheid van -3 tot +4.
Activaspreiding
Obligaties77.8 %
Andere 22.2 %
Op : 28 jun. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
2 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 34.7 %
+ 25.4 %
+ 13.3 %
+ 6.3 %
+ 7.6 %
Van 18/06/2012
T.E.M. 17/07/2024
Risico-Indicator
2
Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 1.7 %
+ 1.6 %
+ 3.3 %
+ 1.9 %
- 0.6 %
+ 6.5 %
+ 3.3 %
+ 0.9 %
- 3.0 %
+ 6.0 %
Netto Inventariswaarde
134.69 $
Nettoactiva Onder beheer
4 230 M €
Op : 17 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Carmignac Sécurité fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Allier Marie Anne

Marie-Anne Allier

Fund Manager
[Management Team] [Author] Guedy Aymeric

Aymeric Guedy

Fund Manager, Analyst

Marktomgeving

 • In mei zijn in de VS de eerste tekenen van een normalisatie van de bedrijvigheid opgedoken. De detailhandelsverkopen lieten een verrassende daling zien en ook de arbeidsmarkt gaf signalen af die op een normalisatie wezen.

 • Ondanks de licht dalende inflatiecijfers hielden de leden van de Federal Reserve de afgelopen maand vast aan hun voorzichtige discours.

 • In de eurozone ging de trend de andere kant op: na de verbetering in de bbp-cijfers over het eerste kwartaal kwamen er meer tekenen die wezen op een herstel van de bedrijvigheid, waaronder een stijging van de samengestelde PMI-index.

 • Deze dynamiek kwam ook tot uiting in de inflatiecijfers, die in mei weer zijn gestegen tot 2,6%, tegenover 2,4% in april.

 • Door deze scheefgroei is de druk op de Amerikaanse rente fors afgenomen. Zo daalde de tienjaarsrente in de loop van de maand met 18 bp, terwijl in de eurozone juist sprake was van een opwaartse trend.

 • Bedrijfsobligaties profiteerden echter van een grotere risicobereidheid, zoals blijkt uit de kredietspreads van de iTraxx Xover-index, die de afgelopen maand met 22 bp verkrapten.

Rendement opmerkingen

 • Het fonds heeft in mei een positief rendement behaald, zowel in absolute als relatieve zin.

 • Dat is voornamelijk te danken aan onze bedrijfsobligaties, die niet alleen profiteerden van de carry, maar ook van de teruglopende rentespreads. Het resultaat werd echter negatief beïnvloed door de afdekkingsposities waarmee we onze blootstelling aan het meest risicovolle segment van de markt verlagen.

 • Wat staatsobligaties betreft, leverden onze strategieën gericht op een versteiling van de rentecurve een positieve bijdrage aan het rendement.

 • Ten slotte blijven onze door bedrijfsleningen gedekte obligaties (collateralized loan obligations – CLO's) en onze geldmarktbeleggingen een positieve bijdrage aan het rendement leveren.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • De veerkracht van de verschillende economieën wordt gekenmerkt door een zachte landing in Europa dankzij de hogere reële inkomens. De inflatie zal daarbij geleidelijk het beoogde niveau bereiken, waardoor de ECB naar verwachting aan een cyclus van renteverlagingen zal kunnen beginnen.

 • We hebben de rentegevoeligheid de afgelopen maand dan ook gehandhaafd op een gematigd niveau van rond de 2,5. De portefeuille bestaat voornamelijk uit aan de inflatie gekoppelde instrumenten, strategieën gericht op een versteiling van de rentecurve en een aanzienlijke allocatie aan bedrijfsobligaties.

 • Onze allocatie aan bedrijfsobligaties is voornamelijk gericht op kortlopende schuldbewijzen met een hoge rating en CLO's, die een aantrekkelijke carry bieden. Tegelijkertijd behouden we onze afdekkingsinstrumenten (iTraxx Xover), gelet op de hoge waarderingen in een nog altijd onzekere geopolitieke context.

 • Ten slotte is 18,2% van het vermogen belegd in geldmarktinstrumenten, die een aantrekkelijke carry bieden in combinatie met een beperkt risico.

Rendementsgrafiek

Op : 17 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.​Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 18/07/2024

Carmignac Sécurité Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Europa76.2 %
Noord-Amerika14.1 %
Oost-Europa8.2 %
Azië / Pacific1.1 %
Latijns-Amerika0.3 %
Total % of bonds100.0 %
Europa76.2 %
itItalië
17.1 %
esSpanje
14.4 %
ieIerland
12.2 %
frFrankrijk
10.6 %
deDuitsland
3.2 %
Grèce
3.2 %
gbVerenigd Koninkrijk
2.9 %
nlNederland
2.3 %
chZwitserland
1.9 %
Norvège
1.6 %
Suède
1.6 %
ptPortugal
1.4 %
beBelgië
1.2 %
atOostenrijk
1.0 %
adAndorra
0.8 %
smSan Marino
0.4 %
fiFinland
0.3 %
Luxemburg
0.1 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de obligatiepositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewijzigde Duur 2.4
Yield to Maturity4.8 %
Gemiddelde Coupon 3.2 %
Aantal obligaties 163
Aantal obligaties260
Gemiddelde rating A-
Yield to Maturity : Berekend op het niveau van de obligatieportefeuille

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Allier Marie Anne

Marie-Anne Allier

Fund Manager
[Management Team] [Author] Guedy Aymeric

Aymeric Guedy

Fund Manager, Analyst
Al meer dan 35 jaar houden we vast aan onze actieve en op overtuiging gebaseerde aanpak, terwijl we ons tegelijkertijd kunnen aanpassen aan verschillende marktconfiguraties. Dit is wat we beleggers willen blijven bieden.
[Management Team] [Author] Allier Marie Anne

Marie-Anne Allier

Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.