Gediversifieerde strategieën

Carmignac Portfolio Patrimoine

SICAVWereldwijde MarktenMVB-fonds Artikel 8
Deelnemingsrechten

LU0992628346

Een kant-en-klare wereldwijde oplossing voor verschillende marktomstandigheden
 • Toegang tot meerdere rendementsbronnen op wereldschaal: aandelen, obligaties en internationale valuta's
 • Dynamisch en flexibel beheer om snel in te spelen op bepaalde evoluties in de markt
Activaspreiding
Obligaties45.1 %
Aandelen41.9 %
Andere 13 %
Op : 28 jun. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 50.2 %
+ 45.3 %
+ 24.5 %
+ 0.8 %
+ 11.0 %
Van 15/11/2013
T.E.M. 17/07/2024
Risico-Indicator
3
Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 9.1 %
+ 0.7 %
+ 5.4 %
+ 2.3 %
- 8.5 %
+ 14.3 %
+ 14.9 %
+ 0.3 %
- 7.4 %
+ 4.7 %
Netto Inventariswaarde
150.16 $
Nettoactiva Onder beheer
1 334 M €
Op : 17 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.

Carmignac Portfolio Patrimoine fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam

Marktomgeving

 • Er ontstaan verschillen tussen de Verenigde Staten en Europa wat betreft de macro-economische situatie en het monetair beleid.

 • Hoewel de Amerikaanse economie sterk blijft, waren er in mei enkele tekenen van afremming te zien.

 • In Europa wijzen de PMI-cijfers die de afgelopen maand zijn gepubliceerd op een verbetering van de bedrijvigheid.

 • Door deze scheefgroei is de druk op de Amerikaanse rente fors afgenomen, terwijl in de eurozone juist sprake is van een opwaartse trend, met name op het lange uiteinde van de curve.

 • De daling van de Amerikaanse rente was in het voordeel van groeiaandelen en resulteerde in krappere kredietspreads.

 • Nvidia blijft na de bekendmaking van de winstcijfers profiteren van de euforie onder beleggers over artificiële intelligentie.

Rendement opmerkingen

 • Het fonds heeft een positief rendement geboekt en presteerde beter dan de benchmark.

 • De hoge allocatie van het fonds aan risicovolle activa (aandelen en obligaties) leverde een positieve bijdrage aan het rendement gezien het gunstig klimaat voor deze activa.

 • De technologiesector en goud droegen ook bij aan het rendement van het aandelengedeelte. Onze afdekkingsposities via opties hadden daarentegen een licht negatieve impact.

 • De rentegevoeligheid van het fonds is de afgelopen maand toegenomen doordat we onze short-positie op Japanse staatsobligaties hebben teruggebracht onze blootstelling aan de Amerikaanse korte rente hebben verhoogd.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • In een conflictueuze context op zowel militair als handelsgebied zal de veerkracht van de verschillende economieën de komende maanden naar verwachting aanhouden dankzij de vele steunmaatregelen.

 • We handhaven daarom een relatief hoge blootstelling aan aandelen (ongeveer 40%) en hebben de rentegevoeligheid in de loop van de maand opnieuw licht verhoogd.

 • Sinds Kristofer zich bij ons team heeft aangesloten, hebben we dertien nieuwe aandelenposities toegevoegd en vijf andere verkocht.

 • Hoewel het fonds de voorkeur blijft geven aan veelbelovende trends op het gebied van artificiële intelligentie en de gezondheidssector, is de portefeuille nu gediversifieerd over de hele waardeketen.

 • We hebben onze beleggingen in aandelen met een hoge waarderingsratio en zogeheten 'momentum'-aandelen verminderd, wat heeft geleid tot een daling van het gemiddelde waarderingsniveau van de portefeuille.

Rendementsgrafiek

Op : 17 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Tot 31 december 2020 was de obligatie-index de FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Tot 31 december 2021 had het Subfonds de volgende samengestelde referentie-indicator: 50% MSCI AC WORLD NR (USD) + 50% ICE BofA Global Government Index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Bron: Carmignac op 18/07/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Noord-Amerika58.3 %
Europa21.5 %
Azië15.6 %
Latijns-Amerika2.9 %
Azië / Pacific1.8 %
Totaal % Aandelen100.0 %
Noord-Amerika58.3 %
usVerenigde Staten
54.8 %
caCanada
3.5 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vindt u de kerncijfers van het fonds, die u een duidelijker beeld geven van het aandelen- en obligatiebeheer en de positionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewicht Aandelenbeleggingen 41.9 %
Netto Aandelenblootstelling33.7 %
Active Share83.2 %
Gewijzigde duur1.5
Yield to Maturity6.1 %
Gemiddelde rating BBB
Yield to Maturity : Berekend op het niveau van de obligatieportefeuille

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.
Fondsbeheerteam

Jacques Hirsch

Fund Manager

Christophe Moulin

Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume

Guillaume Rigeade

Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra

Eliezer Ben Zimra

Fund Manager

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Dankzij de flexibele en holistische benadering van beleggen werd Patrimoine een synoniem van een 'investeren en vergeten'-oplossing voor beleggers die hun spaargeld geleidelijk willen laten groeien in de loop van de tijd, zonder zich zorgen te maken over markttiming of economische cycli.

Jacques Hirsch

Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.