Alternatieve strategieën

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Deelnemingsrechten
F EUR AccLU2585801173

Portefeuillesamenstelling

Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewicht Aandelenbeleggingen 73.8 %
Netto Aandelenblootstelling66.5 %
Aantal Emittenten Aandelen 39
Active Share50.0 %

Top 10 Fondsposities

Deze tabel toont de belangrijkste posities van het fonds. Ze zijn ingedeeld volgens hun weging en uitgedrukt als percentage van het totale vermogen van het fonds.

Top Ten - Aandelen

Op : 28 jun. 2024.
HESS CORP
usVerenigde Staten
Energie7.9%
SALCEF GROUP SPA
itItalië
Industrie4.1%
AXONICS INC
usVerenigde Staten
Gezondheid3.9%
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD
jpJapan
Informatietechnologie3.8%
SOUTHWESTERN ENERGY CO
usVerenigde Staten
Energie3.7%
ANSYS INC
usVerenigde Staten
Informatietechnologie3.5%
ALTIUM LTD
auAustralië
Informatietechnologie3.2%
PERFICIENT INC
usVerenigde Staten
Informatietechnologie3.1%
PSC INSURANCE GROUP LTD
auAustralië
Bancaire obligaties3.1%
HASHICORP INC
usVerenigde Staten
Informatietechnologie3.1%
Totaal
39.3 %

Verdeling per geografische zone

De geografische uitsplitsing verschaft informatie over de landen of regio's waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat is blootgesteld aan elk land/regio. Inzicht in aan welke landen of regio's het fonds is blootgesteld, maakt het mogelijk de geografische spreiding en de kansen en risico's die dit met zich meebrengt te beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Overige landen50.6 %
Noord-Amerika33.7 %
Europa ex-EUR16.2 %
Europa EUR-0.3 %
Total % of alternative100.1 %
Overige landen50.6 %
usVerenigde Staten
29.3 %
auAustralië
8.2 %
caCanada
4.4 %
jpJapan
3.8 %
aeVerenigde Arabische Emiraten
2.8 %
cnChina
1.1 %
ilIsraël
1.0 %
Jersey
-

Verdeling volgens Sector

De uitsplitsing naar sector geeft informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat aan elke sector is blootgesteld. Als we weten aan welke sectoren het fonds is blootgesteld, kunnen we de sectorale spreiding en de kansen en risico's beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.

Verdeling volgens Sector

Op : 28 jun. 2024.

Exposure

Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.

Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)

Op : 28 jun. 2024.
Aandelen Investeringsniveau
Exposure

Aandelenderivaten

Deze tabel geeft een overzicht van alle aandelenderivaten in de portefeuille. Het toont de onderliggende activa waaraan het fonds is blootgesteld en de positie van het fonds (long of short) op elk van deze onderliggende activa.

Aandelenderivaten

Op : 12 jul. 2024.
Equity derivatives
Totaal (Long + Short)
+2.1 %
Lid worden van pro space
Krijg meer inzicht in dit fonds door Prospace-lid te worden.Lid worden van pro space
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.