Alternatieve strategieën

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Deelnemingsrechten

LU0992627538

Portefeuillesamenstelling

Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.

Belangrijke cijfers

Hieronder vindt u enkele kerncijfers die u meer inzicht geven in het beheer en de positionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Netto Aandelenblootstelling10.6 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+4.1
Aantal Bedrijven in Portefeuille 26

Top 10 Fondsposities

Deze tabel toont de belangrijkste posities van het fonds. Ze zijn ingedeeld volgens hun weging en uitgedrukt als percentage van het totale vermogen van het fonds.

Top Ten - Aandelen

Op : 28 jun. 2024.
SAP SE
deDuitsland
Informatietechnologie8.8%
PRADA SPA
itItalië
Discretionair verbruik7.3%
AMAZON.COM INC
usVerenigde Staten
Discretionair verbruik7.0%
SK HYNIX INC
krZuid-Korea
Informatietechnologie6.6%
NOVA LTD
ilIsraël
Informatietechnologie6.0%
SCHIBSTED ASA
noNoorwegen
Communicatiediensten5.0%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
seZweden
Communicatiediensten4.9%
DEUTSCHE TELEKOM AG
deDuitsland
Communicatiediensten4.9%
NOVO NORDISK A/S
dkDenemarken
Gezondheid4.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
twTaiwan
Informatietechnologie4.1%
Totaal
58.7 %

Top 10 Netto blootstelling - Short

Op : 28 jun. 2024.

Verdeling per geografische zone

De geografische uitsplitsing verschaft informatie over de landen of regio's waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat is blootgesteld aan elk land/regio. Inzicht in aan welke landen of regio's het fonds is blootgesteld, maakt het mogelijk de geografische spreiding en de kansen en risico's die dit met zich meebrengt te beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Europa EUR31.7 %
Overige landen22.6 %
Europa ex-EUR10.2 %
Noord-Amerika7.5 %
Derivaten op aandelenkorf-26.1 %
Indexderivaten-27.7 %
Total % of alternative18.1 %
Europa EUR31.7 %
deDuitsland
20.1 %
itItalië
7.3 %
nlNederland
6.3 %
esSpanje
1.9 %
Luxemburg
-0.2 %
frFrankrijk
-0.3 %
atOostenrijk
-1.2 %
fiFinland
-2.3 %

Verdeling volgens Sector

De uitsplitsing naar sector geeft informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat aan elke sector is blootgesteld. Als we weten aan welke sectoren het fonds is blootgesteld, kunnen we de sectorale spreiding en de kansen en risico's beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.

Verdeling volgens Sector

Op : 28 jun. 2024.

Exposure

Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.

Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)

Op : 28 jun. 2024.
Aandelen Investeringsniveau
Exposure

Verdeling volgens Kapitalisatie

De uitsplitsing naar kapitalisatie verwijst naar de verdeling van de beleggingen van het fonds volgens de grootte van de bedrijven waarin het belegt. Het geeft aan in welke kapitalisatiecategorieën (klein, middelgroot of groot) het fonds zijn kapitaal verdeelt.

Verdeling volgens Kapitalisatie

Op : 28 jun. 2024.

Aandelenderivaten

Deze tabel geeft een overzicht van alle aandelenderivaten in de portefeuille. Het toont de onderliggende activa waaraan het fonds is blootgesteld en de positie van het fonds (long of short) op elk van deze onderliggende activa.

Aandelenderivaten

Op : 12 jul. 2024.
DJS SMALL 200 = PR
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
RUSSEL 2000 INDEX
S&P 500 INDEX
STXE 600 INS € PR
Totaal (Long + Short)
-73.9 %
Lid worden van pro space
Krijg meer inzicht in dit fonds door Prospace-lid te worden.Lid worden van pro space
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Carmignac Gestion Luxembourg SA heeft als Beheermaatschappij van de Carmignac Portefeuille het beleggingsbeheer van dit Compartiment met ingang van 2 mei 2024 gedelegeerd aan White Creek Capital LLP (Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer OCC447169). White Creek Capital LLP is toegelaten en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority met FRN : 998349.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.