Alternatieve strategieën

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

SICAVEuropese MarktenArtikel 8
Deelnemingsrechten

LU0992627538

Een long/short-benadering van Europese aandelen op basis van sterke overtuigingen
 • Een fundamentele bottom-up-benadering voor maximale alfa uit long- en short-posities.
 • Uitstekend reactievermogen bij marktschommelingen dankzij het actieve beheer van de aandelenblootstelling (-20% tot +50%).
Belangrijke documenten
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 89.5 %
+ 85.5 %
+ 43.9 %
+ 19.8 %
+ 17.7 %
Van 15/11/2013
T.E.M. 18/07/2024
Risico-Indicator
3
Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 1.7 %
- 7.4 %
+ 10.8 %
+ 19.0 %
+ 6.6 %
+ 3.1 %
+ 8.4 %
+ 13.9 %
- 4.2 %
+ 2.7 %
Netto Inventariswaarde
189.46 $
Nettoactiva Onder beheer
526 M €
Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.

Marktomgeving

 • Risicovolle activa hadden de afgelopen maand de wind in de zeilen doordat beleggers optimistisch waren over de economische vooruitzichten en de winstcijfers over het eerste kwartaal beter waren dan verwacht.

 • Deze hoger dan verwachte winstcijfers droegen bij aan de sterke prestaties van Europese largecaps. Dat gold met name voor ASML en SAP.

 • De mogelijkheid dat de Europese Centrale Bank de rente gaat verlagen, kwam ten goede aan de positieve vooruitzichten voor Europese aandelen.

 • Ondanks de moeilijke omstandigheden zetten de Europese industriële kampioenen hun groei voort.

Rendement opmerkingen

 • Dankzij onze Core Long-strategie en posities in de technologiesector heeft het fonds in mei een positief rendement behaald.

 • Over het geheel genomen werd de stijging van technologieaandelen aangewakkerd door de hoge winsten, het optimisme over AI en de huidige digitale transformatie.

 • Onze posities in het halfgeleidersegment presteerden bijzonder goed doordat Nvidia de winstverwachtingen overtrof, wat bijdroeg aan het momentum van de AI-gedreven rally.

 • Wat onze short-portefeuille betreft, was onze positie in Lululemon opnieuw winstgevend. Het bedrijf kwam met lager dan verwachte groeicijfers en ook de vooruitzichten bleven achter bij de verwachtingen.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • De netto-blootstelling van de strategie is stabiel gebleven; ook onze bruto-blootstelling bleef stabiel en ligt nog steeds boven de 200%.

 • Terwijl de kerncijfers weer doorslaggevend worden voor de aandelenkoersen, hebben we onze overtuigingen verder versterkt, zowel voor de long- als de short-posities; daardoor heeft onze portefeuille weer een normale weging als het gaat om kernposities.

 • Wat de long-posities betreft, is onze Core Long-portefeuille stabiel gebleven met kernposities in Prada (luxe-industrie) en verschillende posities in de technologiesector, zoals Nova Limited, Hynix en SAP, evenals enkele defensieve posities, zoals Novo Nordisk en Deutsche Telekom.

 • Wat betreft onze short-posities blijven we tal van namen vinden in de consumptiesector, de industrie en de gezondheidszorg, waar een middelmatige balans en verslechterende kerncijfers tot slinkende marges en winstwaarschuwingen leiden.

 • We handhaven onze sterke overtuigingen in onze Core Long-portefeuille en hebben deze posities navenant aangepast.

 • Naar onze mening is het huidige klimaat zeer bevorderlijk voor onze op overtuigingen gebaseerde portefeuille.

Rendementsgrafiek

Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Carmignac Gestion Luxembourg SA heeft als Beheermaatschappij van de Carmignac Portefeuille het beleggingsbeheer van dit Compartiment met ingang van 2 mei 2024 gedelegeerd aan White Creek Capital LLP (Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer OCC447169). White Creek Capital LLP is toegelaten en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority met FRN : 998349.Met ingang van 1 januari 2022 wordt de beheerdoelstelling een absoluut-rendementsdoelstelling.Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 20/07/2024

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Europa EUR31.7 %
Overige landen22.6 %
Overige15.1 %
Europa ex-EUR10.2 %
Noord-Amerika7.5 %
Derivaten op aandelenkorf-26.1 %
Indexderivaten-27.7 %
Total % of alternative33.2 %
Europa EUR31.7 %
deDuitsland
20.1 %
itItalië
7.3 %
nlNederland
6.3 %
esSpanje
1.9 %
Luxemburg
-0.2 %
frFrankrijk
-0.3 %
atOostenrijk
-1.2 %
fiFinland
-2.3 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vindt u enkele kerncijfers die u meer inzicht geven in het beheer en de positionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Netto Aandelenblootstelling10.6 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+4.1
Aantal Bedrijven in Portefeuille 26

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.0
Wij streven ernaar een portefeuille van long- en shortposities met een hoge overtuiging op te bouwen, gebaseerd op een grondige fundamentele bedrijfsanalyse om de beste kansen in Europa te identificeren.
[Management Team] [Author] Heininger Malte

Malte Heininger

Delegated Fund Manager, White Creek Capital LLP
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Carmignac Gestion Luxembourg SA heeft als Beheermaatschappij van de Carmignac Portefeuille het beleggingsbeheer van dit Compartiment met ingang van 2 mei 2024 gedelegeerd aan White Creek Capital LLP (Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer OCC447169). White Creek Capital LLP is toegelaten en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority met FRN : 998349.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.