Obligatiestrategieën

Carmignac Portfolio Flexible Bond

SICAVWereldwijde MarktenMVB-fonds Artikel 8
Deelnemingsrechten

LU0807689665

Kansen op de wereldwijde obligatiemarkten flexibel benaderen
 • Een op overtuigingen gebaseerd fonds met de ambitie om opportuniteiten op de wereldwijde obligatiemarkten te grijpen en het valutarisico systematisch af te dekken.
 • Een beleggingsproces op basis van top-down-assetallocatie en bottom-up-implementatie van rente- en kredietstrategieën.
Activaspreiding
Obligaties76.4 %
Andere 23.6 %
Op : 28 jun. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 11.6 %
+ 4.6 %
+ 5.1 %
- 4.4 %
+ 4.4 %
Van 19/07/2012
T.E.M. 18/07/2024
Risico-Indicator
2
Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 2.0 %
- 1.4 %
- 0.6 %
+ 1.2 %
- 3.9 %
+ 4.5 %
+ 8.8 %
- 0.2 %
- 8.4 %
+ 2.4 %
Netto Inventariswaarde
1115.86 CHF
Nettoactiva Onder beheer
1 380 M €
Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Carmignac Portfolio Flexible Bond fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume

Guillaume Rigeade

Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra

Eliezer Ben Zimra

Fund Manager

Marktomgeving

 • In mei zijn in de VS de eerste tekenen van een normalisatie van de bedrijvigheid opgedoken. De detailhandelsverkopen lieten een verrassende daling zien en ook de arbeidsmarkt gaf signalen af die op een normalisatie wezen.

 • Ondanks de licht dalende inflatiecijfers hielden de leden van de Federal Reserve de afgelopen maand vast aan hun voorzichtige discours.

 • In de eurozone ging de trend de andere kant op: na de verbetering in de bbp-cijfers over het eerste kwartaal kwamen er meer tekenen die wezen op een herstel van de bedrijvigheid, waaronder een stijging van de samengestelde PMI-index.

 • Deze dynamiek kwam ook tot uiting in de inflatiecijfers, die in mei weer zijn gestegen tot 2,6%, tegenover 2,4% in april.

 • Door deze scheefgroei is de druk op de Amerikaanse rente fors afgenomen. Zo daalde de tienjaarsrente in de loop van de maand met 18 bp, terwijl in de eurozone juist sprake was van een opwaartse trend.

 • Bedrijfsobligaties profiteerden echter van een grotere risicobereidheid, zoals blijkt uit de kredietspreads van de iTraxx Xover-index, die de afgelopen maand met 22 bp verkrapten.

Rendement opmerkingen

 • Het fonds heeft in mei een positief rendement behaald, zowel in absolute als relatieve zin.

 • Onze carry-strategieën profiteerden van een voor bedrijfsobligaties gunstig klimaat, terwijl onze aan de inflatie gekoppelde instrumenten en onze strategieën gericht op een versteiling van de rentecurve ook een positieve bijdrage leverden.

 • De rentegevoeligheid van het fonds is toegenomen doordat we onze short-positie op Japanse staatsobligaties hebben teruggebracht en onze blootstelling aan de Amerikaanse korte rente hebben verhoogd.

 • Gezien de aanhoudend onzekere geopolitieke context en de sterke consumentenbestedingen hebben we ook onze blootstelling aan instrumenten die gekoppeld zijn aan de Amerikaanse inflatie verhoogd.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • In een conflictueuze context op zowel militair als handelsgebied zal de veerkracht van de verschillende economieën de komende maanden naar verwachting aanhouden dankzij de vele steunmaatregelen.

 • Dit zou de groeicijfers op peil moeten houden, wat pleit voor het handhaven van een hoge bruto-blootstelling aan kredietstrategieën.

 • Het bereiken van de inflatiedoelstelling zou echter een bron van teleurstelling kunnen zijn gezien de optimistische verwachtingen van de markt. We behouden dan ook een blootstelling aan instrumenten die gekoppeld zijn aan de inflatie.

 • Ten slotte zijn we er nog steeds sterk van overtuigd dat kortlopend staatspapier beter zal presteren in een omgeving van hoge reële rente en krachtige groei.

Rendementsgrafiek

Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Op 30/09/2019 is de samenstelling van de referentie-indicator gewijzigd: de herbelegde ICE BofA ML Euro Broad Market Index coupons vervangen de EONCAPL7. De prestaties worden gepresenteerd aan de hand van de kettingmethode. Op 10/03/2021 de naam van het fonds werd gewijzigd van Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income in Carmignac Portfolio Flexible Bond.Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 20/07/2024

Carmignac Portfolio Flexible Bond Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Europa67.2 %
Noord-Amerika11.3 %
Latijns-Amerika8.4 %
Oost-Europa6.8 %
Midden-Oosten3.1 %
Afrika2.4 %
Azië1.5 %
Azië / Pacific0.3 %
Total % of bonds101.0 %
Europa67.2 %
itItalië
15.6 %
gbVerenigd Koninkrijk
9.0 %
ieIerland
8.1 %
frFrankrijk
7.4 %
Grèce
6.7 %
esSpanje
3.6 %
nlNederland
3.1 %
Norvège
2.7 %
deDuitsland
2.5 %
atOostenrijk
2.4 %
ptPortugal
1.5 %
Suède
1.0 %
smSan Marino
1.0 %
fiFinland
1.0 %
chZwitserland
0.9 %
adAndorra
0.8 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de obligatiepositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewijzigde Duur 3.0
Yield to Maturity6.0 %
Gemiddelde Coupon 4.6 %
Aantal obligaties 152
Aantal obligaties195
Gemiddelde rating BBB-
Yield to Maturity : Berekend op het niveau van de obligatieportefeuille

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume

Guillaume Rigeade

Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra

Eliezer Ben Zimra

Fund Manager
Eliezer en ikzelf beheren deze strategie met als doel beleggers een flexibele en gediversifieerde beleggingsoplossing te bieden die belegt in vastrentende markten en tegelijkertijd het valutarisico afdekt.
[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume

Guillaume Rigeade

Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.