Gediversifieerde strategieën

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

SICAVOpkomende marktenMVB-fonds Artikel 8
Deelnemingsrechten

LU0592699093

Een complete, duurzame beleggingsoplossing voor de opkomende markten
 • Duurzame toegang tot een breed en heterogeen universum van obligaties, aandelen en valuta's uit opkomende markten.
 • Portefeuillespreiding bieden door de correlatie tussen regio's, sectoren en activaklassen te verkleinen.
Activaspreiding
Obligaties56.9 %
Aandelen38.5 %
Andere 4.6 %
Op : 28 jun. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 26.8 %
+ 25.9 %
+ 18.7 %
- 10.4 %
+ 2.7 %
Van 31/03/2011
T.E.M. 18/07/2024
Risico-Indicator
3
Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 4.5 %
- 0.6 %
+ 8.9 %
+ 6.5 %
- 15.0 %
+ 17.8 %
+ 19.6 %
- 5.9 %
- 10.3 %
+ 7.0 %
Netto Inventariswaarde
126.81 €
Nettoactiva Onder beheer
355 M €
Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Hovasse Xavier

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities, Fund Manager

Abdelak Adjriou

Fund Manager

Marktomgeving

 • China lijdt nog steeds onder een zwakke economie, zoals blijkt uit de teruglopende detailhandelsverkopen en de daling van de NBS-index voor de productie.

 • De maand mei stond ook in het teken van verkiezingen in verschillende landen (India, Zuid-Afrika en Mexico), waardoor de activa van deze landen volatieler lijken te zijn geworden.

 • In Brazilië verlaagde de centrale bank haar beleidsrente met 25 basispunten (terwijl men 50 bp verwachtte), wat een negatief effect had op de Braziliaanse real en de markten.

 • De aandelenmarkten van opkomende landen zijn de afgelopen maand gedaald als gevolg van de underperformance van China en Brazilië.

Rendement opmerkingen

 • Het fonds heeft in mei een negatief rendement geboekt, net als de referentie-indicator.

 • Onze aandelenportefeuille had een nadelige impact op de strategie vanwege de daling van onze Zuid-Koreaanse en Latijns-Amerikaanse aandelen.

 • De belangrijkste rendementsbronnen waren onze obligaties in harde valuta's, met name die van het semi-staatsbedrijf Pemex, en onze staatsobligaties van Ivoorkust.

 • Ook onze staatsobligaties in lokale valuta's van Hongarije en Mexico leverden een positieve bijdrage aan het rendement van het fonds.

 • Onze positionering op de valuta's van opkomende landen leverde een positieve bijdrage aan het rendement, waaronder onze long-positie op de Chileense peso en onze short-positie op de Chinese yuan.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • We blijven optimistisch over de opkomende markten in 2024.

 • Nu de eerste tekenen van een normalisering van de Amerikaanse economie zichtbaar worden, hebben we de rentegevoeligheid van het fonds iets verhoogd, tot bijna 400 basispunten.

 • Wat betreft staatsobligaties in lokale valuta's blijft het fonds de voorkeur geven aan landen als Mexico en Brazilië, waar de reële korte rente extreem hoog blijft.

 • We namen winst op onze long-posities in Chinese staatsobligaties.

 • Wat de staatsobligaties in harde valuta's betreft, behoudt het fonds een long-positie in schuldpapier van landen uit Midden- en Oost-Europa en Latijns-Amerika.

 • We hebben de afgelopen maand winst genomen op de Chinese aandelen Miniso en New Oriental nadat de koers was gestegen. Onze posities in het Chinese flash-verkoopbedrijf VIPShop en het vastgoedbedrijf Embassy hebben we echter opgetrokken.

 • In het aandelengedeelte hebben we onze aandelenblootstelling verhoogd tot 29%, met een hoge blootstelling aan de Aziatische markten, vooral de Koreaanse en Taiwanese technologiesector, waar het thema artificiële intelligentie de vraag naar halfgeleiders en elektronische componenten structureel opdrijft.

 • Wat de valuta's betreft, handhaven we een evenwichtige blootstelling aan valuta's van opkomende landen, met name in de vorm van een long-positie op de Braziliaanse real en de Chileense peso.

Rendementsgrafiek

Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Tot 31 december 2012 werden de aandelenindexen in de referentie-indicator ex-dividend berekend. Sinds 1 januari 2013 worden ze berekend met herbelegde netto-dividenden. Tot 31 december 2021 had het Subfonds de volgende samengestelde referentie-indicator: 50% MSCI Emerging Markets index + 50% JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.​Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 20/07/2024

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Azië83.0 %
Latijns-Amerika15.5 %
Oost-Europa1.5 %
Totaal % Aandelen100.0 %
Azië83.0 %
krZuid-Korea
26.4 %
twTaiwan
18.7 %
cnChina
18.1 %
inIndia
13.7 %
hkHong Kong
2.8 %
myMaleisië
1.8 %
sgSingapore
1.5 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vindt u de kerncijfers van het fonds, die u een duidelijker beeld geven van het aandelen- en obligatiebeheer en de positionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewicht Aandelenbeleggingen 38.5 %
Netto Aandelenblootstelling30.7 %
Active Share90.3 %
Gewijzigde duur2.8
Yield to Maturity8.6 %
Gemiddelde rating BBB-
Yield to Maturity : Berekend op het niveau van de obligatieportefeuille

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Hovasse Xavier

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities, Fund Manager

Abdelak Adjriou

Fund Manager
Ons doel is om onze beste beleggingsideeën voor opkomende markten samen te brengen in één fonds.
[Management Team] [Author] Hovasse Xavier

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities, Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.