Aandelenstrategieën

Carmignac Portfolio Emergents

SICAVOpkomende marktenMVB-fonds Artikel 9
Deelnemingsrechten

LU0992626563

Profiteren van de meest veelbelovende kansen in het opkomende universum
 • Een geconcentreerde en overtuigende portefeuille die streeft naar het genereren van hoge alfa in het gediversifieerde universum van opkomende markten.
 • Een Fonds dat zich richt op het selecteren van bedrijven van hoge kwaliteit die aantrekkelijke groeivooruitzichten op lange termijn bieden, met gezonde financiële cijfers en duurzame winstgevendheid.
Activaspreiding
Aandelen94 %
Andere 6 %
Op : 28 jun. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

9
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 66.0 %
+ 57.3 %
+ 35.4 %
- 16.6 %
+ 7.7 %
Van 15/11/2013
T.E.M. 18/07/2024
Risico-Indicator
4
Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 6.3 %
+ 3.4 %
+ 1.0 %
+ 19.1 %
- 18.7 %
+ 25.1 %
+ 45.7 %
- 10.5 %
- 15.0 %
+ 7.9 %
Netto Inventariswaarde
165.98 CHF
Nettoactiva Onder beheer
373 M €
Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Carmignac Portfolio Emergents fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Hovasse Xavier

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Li-Labbe Haiyan

Haiyan Li-Labbé

Fund Manager

Marktomgeving

 • China lijdt nog steeds onder een zwakke economie, zoals blijkt uit de teruglopende detailhandelsverkopen en de daling van de NBS-index voor de productie.

 • De maand mei stond ook in het teken van verkiezingen in verschillende landen (India, Zuid-Afrika en Mexico), waardoor de activa van deze landen volatieler lijken te zijn geworden.

 • In Brazilië verlaagde de centrale bank haar beleidsrente met 25 basispunten (terwijl men 50 bp verwachtte), wat een negatief effect had op de Braziliaanse real en de markten.

 • De opkomende markten zijn de afgelopen maand gedaald als gevolg van de underperformance van China en Brazilië.

Rendement opmerkingen

 • Het fonds heeft in mei een negatief rendement geboekt, net als de referentie-indicator.

 • Het bedrijf MercadoLibre leverde de grootste bijdrage aan het rendement van het fonds dankzij de sterke winstcijfers over het afgelopen kwartaal.

 • Het rendement werd het meest gedrukt door onze Zuid-Koreaanse aandelen (Hyundai Motor, Samsung Electronics en LG Chem).

 • Ook de Latijns-Amerikaanse markten eindigden in het rood, waaronder onze aandelen Eletrobras, Grupo Banorte en Equatorial Energia.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • We handhaven een aanzienlijke allocatie aan de Chinese markten om te profiteren van marktinefficiënties en het groeipotentieel van bedrijven met een sterke balans waarvan de kerncijfers niet volledig zijn ingeprijsd in de koers.

 • Naar aanleiding van het herstel van de Chinese markt hebben we in de loop van de maand onze blootstelling aan aandelen die goed hadden gepresteerd, verlaagd door winst te nemen (Miniso, New Oriental).

 • Onze positie in Vipshop hebben we daarentegen versterkt, omdat het aandeel een grote achterstand heeft ten opzichte van andere internetaandelen. Vipshop behoort nu tot onze tien belangrijkste posities.

 • Voorafgaand aan de bekendmaking van de Indiase verkiezingsuitslag hebben we onze positie in vastgoedbeheermaatschappij Embassy Office Parks opgetrokken.

 • We handhaven onze blootstelling aan Latijns-Amerika, en met name Mexico, dat profiteert van structurele trends zoals de herindustrialisatie in Noord-Amerika.

 • We hebben een geconcentreerde portefeuille met een evenwichtige blootstelling aan groeiaandelen en ondergewaardeerde aandelen, en besteden bijzondere aandacht aan waarderingen en duurzaamheidscriteria.

Rendementsgrafiek

Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.​Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 20/07/2024

Carmignac Portfolio Emergents Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Azië80.2 %
Latijns-Amerika18.2 %
Oost-Europa1.7 %
Totaal % Aandelen100.0 %
Azië80.2 %
cnChina
24.7 %
krZuid-Korea
18.7 %
inIndia
16.7 %
twTaiwan
13.2 %
hkHong Kong
3.0 %
myMaleisië
2.1 %
sgSingapore
1.8 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewicht Aandelenbeleggingen 94.0 %
Netto Aandelenblootstelling94.0 %
Aantal Emittenten Aandelen 33
Active Share83.8 %

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Hovasse Xavier

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Li-Labbe Haiyan

Haiyan Li-Labbé

Fund Manager
Al meer dan 30 jaar is Carmignac een pionier in opkomende markten. De combinatie van onze fundamentele financiële analyse en onze extrafinanciële benadering, die in de loop der jaren is versterkt, stelt ons in staat door opkomende markten te navigeren via onze specifieke strategie.
[Management Team] [Author] Hovasse Xavier

Xavier Hovasse

Head of Emerging Equities, Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
​De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele instapkosten ten gunste van de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het essentiële-informatiedocument (KID) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.