Gediversifieerde strategieën

Carmignac Multi Expertise

Deelnemingsrechten
A EUR AccFR0010149203

Portefeuillesamenstelling

Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.

Wereldwijde fondsallocatie

De globale allocatie geeft een gedetailleerd overzicht van de verdeling van de beleggingen over de verschillende activaklassen, zoals aandelen, obligaties, contanten enzovoort. Het geeft een overzicht van de samenstelling van de portefeuille en kan op elk moment worden aangepast aan de marktomstandigheden.

Activaspreiding

Op : 28 jun. 2024.
Aandelenstrategieën
38.9 %
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN
19.6 %
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT
19.3 %
Vastrentende strategieën
38.6 %
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT
19.3 %
CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND
19.3 %
Alternatieve strategieën
21.1 %
CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE
10.6 %
CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS
10.5 %
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten
1.3 %

Top 10 Fondsposities

Deze tabel toont de belangrijkste posities van het fonds. Ze zijn ingedeeld volgens hun weging en uitgedrukt als percentage van het totale vermogen van het fonds.

Voornaamste Posities

Op : 28 jun. 2024.
NOVO NORDISK A/S
dkDenemarken
Gezondheid2.9%
MICROSOFT CORP
usVerenigde Staten
Informatietechnologie2.8%
ITALY 3.40% 28/03/2025
itItalië
Investment grade1.7%
S&P GLOBAL INC
usVerenigde Staten
Bancaire obligaties1.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
twTaiwan
Informatietechnologie1.3%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
usVerenigde Staten
Basis consumptiegoederen1.2%
COLGATE-PALMOLIVE CO
usVerenigde Staten
Basis consumptiegoederen1.2%
HERMES INTERNATIONAL SCA
frFrankrijk
Discretionair verbruik1.2%
MEXICO 2.75% 27/11/2031
mxMexico
Investment grade1.2%
ALPHABET INC
usVerenigde Staten
Communicatiediensten1.1%
Totaal
16.1 %

Verdeling per geografische zone

De geografische uitsplitsing verschaft informatie over de landen of regio's waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat is blootgesteld aan elk land/regio. Inzicht in aan welke landen of regio's het fonds is blootgesteld, maakt het mogelijk de geografische spreiding en de kansen en risico's die dit met zich meebrengt te beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Europa37.8 %50.9 %88.7 %
Noord-Amerika52.0 %10.2 %62.2 %
Latijns-Amerika0.7 %21.1 %21.8 %
Azië6.9 %2.6 %9.5 %
Afrika-5.1 %5.1 %
Oost-Europa-4.8 %4.8 %
Midden-Oosten0.2 %4.0 %4.2 %
Azië / Pacific2.5 %1.3 %3.8 %
Total100.0 %100.0 %
Europa88.7 %
deDuitsland
6.9 %0.2 %
atOostenrijk
-1.1 %
beBelgië
0.3 %-
dkDenemarken
6.3 %-
esSpanje
0.5 %2.2 %
fiFinland
0.3 %0.5 %
frFrankrijk
11.3 %8.0 %
grGriekenland
0.1 %3.2 %
ieIerland
0.3 %8.8 %
itItalië
1.2 %10.1 %
Luxemburg
0.5 %-
noNoorwegen
1.0 %2.0 %
nlNederland
4.2 %2.3 %
gbVerenigd Koninkrijk
1.0 %9.2 %
seZweden
1.7 %1.8 %
chZwitserland
2.2 %1.0 %
Jersey
-0.1 %
ptPortugal
-0.6 %

Netto blootstelling van het fonds

Deze illustratie verschaft informatie over de valuta's waarin het fonds belegt. Deze informatie helpt te begrijpen hoe wisselkoersschommelingen het rendement van het fonds kunnen beïnvloeden. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.

Netto blootstelling per munt van het fonds

Op : 28 jun. 2024.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.