Gediversifieerde strategieën

Carmignac Multi Expertise

FCPWereldwijde MarktenArtikel 8
Deelnemingsrechten
A EUR AccFR0010149203
Profiteer van de diverse expertise van Carmignac via één fonds
 • Een multi-strategische oplossing die profiteert van de expertise van Carmignac in verschillende activaklassen.
 • Kansen aangrijpen op wereldwijde aandelen-, obligatie- en alternatieve beleggingen.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Andere 100 %
Op : 28 jun. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 106.4 %
+ 24.7 %
+ 11.9 %
- 2.9 %
+ 10.8 %
Van 02/01/2002
T.E.M. 15/07/2024
Risico-Indicator
3
Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 6.4 %
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
0.0 %
- 11.9 %
+ 5.1 %
Netto Inventariswaarde
206.30 €
Nettoactiva Onder beheer
242 M €
Op : 15 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.Tot 17 Maart 2024 was de naam van het fonds Carmignac Profil Reactif 50 en de referentie-indicator was 30% MSCI AC WORLD (USD, herbelegd nettodividend) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Driemaandelijks hergebalanceerd. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Carmignac Multi Expertise fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam

Marktomgeving

 • Er ontstaan verschillen tussen de Verenigde Staten en Europa wat betreft de macro-economische situatie en het monetair beleid.

 • Hoewel de Amerikaanse economie sterk blijft, waren er in mei enkele tekenen van afremming te zien.

 • In Europa wijzen de PMI-cijfers die de afgelopen maand zijn gepubliceerd op een verbetering van de bedrijvigheid.

 • Door deze scheefgroei is de druk op de Amerikaanse rente fors afgenomen, terwijl in de eurozone juist sprake is van een opwaartse trend, met name op het lange uiteinde van de curve.

 • De daling van de Amerikaanse rente was in het voordeel van groeiaandelen en resulteerde in krappere kredietspreads.

 • Nvidia blijft na de bekendmaking van de winstcijfers profiteren van de euforie onder beleggers over artificiële intelligentie.

Rendement opmerkingen

 • Het dakfonds heeft in mei een positief rendement geboekt en presteerde in lijn met de referentie-indicator.
 • Dat was te danken aan onze selectie van aandelen-, obligatie- en alternatieve fondsen.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • Onze strategie is erop gericht te profiteren van de verschillende expertises van Carmignac. In het kader daarvan is Carmignac Expertise belegd in zes Carmignac-fondsen.
 • De aandelenportefeuille belegt in de fondsen Carmignac Portfolio Investissement en Carmignac Portfolio Grandchildren.
 • Het obligatiegedeelte is belegd in de fondsen Carmignac Portfolio Credit en Carmignac Portfolio Global Bond.
 • De alternatieve beleggingen tot slot bestaan uit posities in de fondsen Carmignac Absolute Return Europe en Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus.

Rendementsgrafiek

Op : 17 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 1 januari 2013 worden ze berekend met herbelegde netto-dividenden. Tot 31/12/2020 was de obligatie-index de FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Tot en met 31/12/2021 bestond de referentie-indicator van het fonds voor 50% uit de MSCI AC WORLD NR en voor 50% uit de ICE BofA Global Government Index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.Tot 17 Maart 2024 was de naam van het fonds Carmignac Profil Reactif 50 en de referentie-indicator was 30% MSCI AC WORLD (USD, herbelegd nettodividend) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Driemaandelijks hergebalanceerd. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
Bron: Carmignac op 18/07/2024

Carmignac Multi Expertise Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Europa37.8 %50.9 %88.7 %
Noord-Amerika52.0 %10.2 %62.2 %
Latijns-Amerika0.7 %21.1 %21.8 %
Azië6.9 %2.6 %9.5 %
Afrika-5.1 %5.1 %
Oost-Europa-4.8 %4.8 %
Midden-Oosten0.2 %4.0 %4.2 %
Azië / Pacific2.5 %1.3 %3.8 %
Total100.0 %100.0 %
Europa88.7 %
deDuitsland
6.9 %0.2 %
atOostenrijk
-1.1 %
beBelgië
0.3 %-
dkDenemarken
6.3 %-
esSpanje
0.5 %2.2 %
fiFinland
0.3 %0.5 %
frFrankrijk
11.3 %8.0 %
grGriekenland
0.1 %3.2 %
ieIerland
0.3 %8.8 %
itItalië
1.2 %10.1 %
Luxemburg
0.5 %-
noNoorwegen
1.0 %2.0 %
nlNederland
4.2 %2.3 %
gbVerenigd Koninkrijk
1.0 %9.2 %
seZweden
1.7 %1.8 %
chZwitserland
2.2 %1.0 %
Jersey
-0.1 %
ptPortugal
-0.6 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vindt u de kerncijfers van het fonds, die u een duidelijker beeld geven van het aandelen- en obligatiebeheer en de positionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewicht Aandelenbeleggingen 55.4 %
Netto Aandelenblootstelling48.1 %
Active Share49.9 %
Gewijzigde duur1.4
Yield to Maturity7.0 %
Gemiddelde rating BBB-
Yield to Maturity : Berekend op het niveau van de obligatieportefeuille

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
De strategie biedt een evenwichtige en gediversifieerde blootstelling aan de markten en profiteert van de expertise van Carmignac in de belangrijkste aandelen-, obligatie- en alternatieve activaklassen.
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.