Alternatieve strategieën

Carmignac Absolute Return Europe

Deelnemingsrechten

FR0010149179

Portefeuillesamenstelling

Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewicht Aandelenbeleggingen 87.0 %
Netto Aandelenblootstelling25.1 %
Aantal Emittenten Aandelen 73
Active Share50.0 %

Top 10 Fondsposities

Deze tabel toont de belangrijkste posities van het fonds. Ze zijn ingedeeld volgens hun weging en uitgedrukt als percentage van het totale vermogen van het fonds.

Top Ten - Aandelen

Op : 28 jun. 2024.
AMAZON.COM INC
usVerenigde Staten
Discretionair verbruik3.6%
NOVO NORDISK A/S
dkDenemarken
Gezondheid3.4%
META PLATFORMS INC
usVerenigde Staten
Communicatiediensten3.1%
SAP SE
deDuitsland
Informatietechnologie3.1%
MICROSOFT CORP
usVerenigde Staten
Informatietechnologie2.4%
DEUTSCHE TELEKOM AG
deDuitsland
Communicatiediensten2.1%
ASML HOLDING NV
nlNederland
Informatietechnologie2.0%
SK HYNIX INC
krZuid-Korea
Informatietechnologie1.6%
SCHIBSTED ASA
noNoorwegen
Communicatiediensten1.6%
ALPHABET INC
usVerenigde Staten
Communicatiediensten1.6%
Totaal
24.4 %

Top 10 Netto blootstelling - Short

Op : 28 jun. 2024.

Verdeling per geografische zone

De geografische uitsplitsing verschaft informatie over de landen of regio's waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat is blootgesteld aan elk land/regio. Inzicht in aan welke landen of regio's het fonds is blootgesteld, maakt het mogelijk de geografische spreiding en de kansen en risico's die dit met zich meebrengt te beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Europa EUR26.8 %
Overige landen18.4 %
Noord-Amerika13.0 %
Europa ex-EUR12.0 %
Derivaten op aandelenkorf1.2 %
Indexderivaten-33.2 %
Total % of alternative38.2 %
Europa EUR26.8 %
deDuitsland
12.2 %
nlNederland
4.8 %
frFrankrijk
4.0 %
ieIerland
1.8 %
beBelgië
1.6 %
itItalië
1.4 %
esSpanje
0.8 %
grGriekenland
0.5 %
Luxemburg
0.1 %
fiFinland
-0.1 %
atOostenrijk
-0.3 %

Verdeling volgens Sector

De uitsplitsing naar sector geeft informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat aan elke sector is blootgesteld. Als we weten aan welke sectoren het fonds is blootgesteld, kunnen we de sectorale spreiding en de kansen en risico's beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.

Verdeling volgens Sector

Op : 28 jun. 2024.

Exposure

Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.

Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)

Op : 28 jun. 2024.
Aandelen Investeringsniveau
Exposure

Aandelenderivaten

Deze tabel geeft een overzicht van alle aandelenderivaten in de portefeuille. Het toont de onderliggende activa waaraan het fonds is blootgesteld en de positie van het fonds (long of short) op elk van deze onderliggende activa.

Aandelenderivaten

Op : 12 jul. 2024.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
S&P 500 INDEX
STXE 600 € PR
STXE 600 BNK € PR
STXE 600 IG&S € PR
TOPIX BANKS INDEX
UK HOUSEBUILDERS
Totaal (Long + Short)
-60.0 %
Lid worden van pro space
Krijg meer inzicht in dit fonds door Prospace-lid te worden.Lid worden van pro space
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.