Obligatiestrategieën

Carmignac Portfolio Credit

SICAVWereldwijde MarktenArtikel 6
Deelnemingsrechten
F EUR AccLU1932489690
Toegang tot het totale kredietspectrum voor een maximale flexibiliteit
 • Opportunistische en op overtuigingen gebaseerde strategieën toegepast op de globale bedrijfsobligatiemarkt.
 • Aanpak zonder benchmark met een zeer selectieve en rigoureuse portefeuille-allocatie.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Obligaties98 %
Andere 2 %
Op : 28 jun. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

6
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 42.3 %
0.0 %
+ 20.9 %
+ 2.5 %
+ 13.3 %
Van 31/12/2019
T.E.M. 17/07/2024
Risico-Indicator
3
Rendement per Kalenderjaar 2023
-
-
-
-
-
+ 20.9 %
+ 10.8 %
+ 3.4 %
- 12.7 %
+ 10.9 %
Netto Inventariswaarde
142.31 €
Nettoactiva Onder beheer
1 448 M €
Op : 17 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Carmignac Portfolio Credit fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Verle Pierre

Pierre Verlé

Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager

Marktomgeving

 • In mei zijn in de VS de eerste tekenen van een normalisatie van de bedrijvigheid opgedoken. De detailhandelsverkopen lieten een verrassende daling zien en ook de arbeidsmarkt gaf signalen af die op een normalisatie wezen.

 • Ondanks de licht dalende inflatiecijfers hielden de leden van de Federal Reserve de afgelopen maand vast aan hun voorzichtige discours.

 • In de eurozone ging de trend de andere kant op: na de verbetering in de bbp-cijfers over het eerste kwartaal kwamen er meer tekenen die wezen op een herstel van de bedrijvigheid, waaronder een stijging van de samengestelde PMI-index.

 • Deze dynamiek kwam ook tot uiting in de inflatiecijfers, die in mei weer zijn gestegen tot 2,6%, tegenover 2,4% in april.

 • Door deze scheefgroei is de druk op de Amerikaanse rente fors afgenomen. Zo daalde de tienjaarsrente in de loop van de maand met 18 bp, terwijl in de eurozone juist sprake was van een opwaartse trend.

 • Bedrijfsobligaties profiteerden echter van een grotere risicobereidheid, zoals blijkt uit de kredietspreads van de iTraxx Xover-index, die de afgelopen maand met 22 bp verkrapten.

Rendement opmerkingen

 • Het fonds heeft in mei een positief rendement behaald, zowel in absolute als relatieve zin.

 • We profiteerden van onze belangrijkste beleggingsthema's, zowel in het investment-grade- als in het high-yield-segment, die gericht zijn op sectoren als financiële instellingen en energie, op onze specifieke overtuigingen en onze herstructureringseffecten.

 • Tot slot bleven ook onze door bedrijfsleningen gedekte obligaties (collateralized loan obligations – CLO's) het goed doen.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • We blijven ons richten op onze belangrijkste beleggingsthema's via een selectie van hoogrentende obligaties in bijvoorbeeld de sectoren energie en financiële instellingen, en van CLO's.

 • Bovendien hebben we in dit volatiele klimaat onze afdekkingsstrategieën op de markten gehandhaafd op ruim 20% om de portefeuille te beschermen tegen het risico van verdere marktverstoringen, terwijl we ons richten op het genereren van alfa.

 • Na jaren van lage wanbetalingspercentages als gevolg van de overvloedige liquiditeiten en lage kapitaalkosten, zal dit percentage waarschijnlijk weer naar een normaler niveau stijgen. Dat zou volgens ons het ontstaan van reële idiosyncratische kansen in de hand moeten werken.

 • Tot slot zullen de hoge carry van de portefeuille (meer dan 7%) en de aantrekkelijke waarderingen van bedrijfsobligaties de volatiliteit op korte termijn beperken en een interessant rendement opleveren op middellange en lange termijn.

Rendementsgrafiek

Op : 17 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 18/07/2024

Carmignac Portfolio Credit Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Europa68.5 %
Noord-Amerika11.5 %
Latijns-Amerika8.9 %
Azië4.2 %
Oost-Europa3.4 %
Midden-Oosten1.8 %
Afrika1.5 %
Azië / Pacific0.3 %
Total % of bonds100.0 %
Europa68.5 %
frFrankrijk
13.1 %
ieIerland
13.0 %
gbVerenigd Koninkrijk
12.9 %
itItalië
6.2 %
Grèce
4.6 %
esSpanje
4.3 %
nlNederland
3.1 %
Norvège
2.7 %
Suède
2.3 %
atOostenrijk
2.2 %
chZwitserland
1.8 %
ptPortugal
1.1 %
fiFinland
0.8 %
deDuitsland
0.4 %
Jersey
0.2 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de obligatiepositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewijzigde Duur 3.5
Yield to Maturity7.6 %
Gemiddelde Coupon 6.6 %
Aantal obligaties 225
Aantal obligaties298
Gemiddelde rating BB+
Yield to Maturity : Berekend op het niveau van de obligatieportefeuille

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Verle Pierre

Pierre Verlé

Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager
Het fonds heeft toegang tot het hele kredietuniversum, waardoor we het potentieel van meerdere liquide kredietinstrumenten over de hele wereld kunnen verkennen, van de meest tot de minst risicovolle, en zo kansen kunnen vinden in verschillende marktomstandigheden.
[Management Team] [Author] Verle Pierre

Pierre Verlé

Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.