Obligatiestrategieën

Carmignac Portfolio Global Bond

SICAVWereldwijde MarktenMVB-fonds Artikel 8
Deelnemingsrechten

LU1623762769

Een macro-economische, wereldwijde en flexibele benadering van de obligatiemarkten
 • Een wereldwijd beleggingsuniversum om macro-economische trends over de hele wereld in kaart te brengen en te benutten.
 • Toegang tot meerdere rendementsbronnen binnen de ontwikkelde en opkomende markten.
Activaspreiding
Obligaties92.2 %
Andere 7.8 %
Op : 28 jun. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 11.8 %
0.0 %
+ 8.5 %
+ 0.9 %
+ 3.9 %
Van 26/07/2017
T.E.M. 17/07/2024
Risico-Indicator
2
Rendement per Kalenderjaar 2023
-
-
-
- 0.2 %
- 3.2 %
+ 8.8 %
+ 5.6 %
+ 0.5 %
- 3.7 %
+ 3.9 %
Netto Inventariswaarde
111.86 €
Nettoactiva Onder beheer
724 M €
Op : 17 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Carmignac Portfolio Global Bond fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam

Abdelak Adjriou

Fund Manager

Marktomgeving

 • In mei zijn in de VS de eerste tekenen van een normalisatie van de bedrijvigheid en de arbeidsmarkt opgedoken, en daalden de detailhandelsverkopen.

 • Ondanks de licht dalende inflatiecijfers hielden de leden van de Federal Reserve de afgelopen maand vast aan hun voorzichtige discours.

 • In de eurozone daarentegen waren er opnieuw tekenen die wezen op een herstel van de bedrijvigheid en lieten de bbp-cijfers over het eerste kwartaal een verbetering zien.

 • Door deze scheefgroei is de druk op de Amerikaanse rente fors afgenomen. Zo daalde de tienjaarsrente in de loop van de maand met 18 bp, terwijl in de eurozone juist sprake was van een opwaartse trend.

 • Risicovolle activa profiteerden echter van een grotere risicobereidheid onder beleggers, zoals blijkt uit de krappere kredietspreads van de iTraxx Xover-index.

 • In lokale valuta sloten de opkomende markten de maand af met een lichte daling, terwijl het rendement in harde valuta wel positief bleef.

Rendement opmerkingen

 • Het fonds sloot de maand af met een in absolute zin neutraal rendement en presteerde iets beter dan de referentie-index.

 • De belangrijkste rendementsbronnen waren onze long-posities in bedrijfsobligaties en in staatsobligaties in harde valuta's, die profiteerden van de krappere risicospreads.

 • De bijdrage van het valutagedeelte was licht negatief, wat vooral te wijten was aan de underperformance van de Amerikaanse dollar.

 • Onze long-positie op de Chileense peso en onze short-positie op de Chinese yuan leverden de afgelopen maand daarentegen een positieve bijdrage aan het rendement.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • Nu de Amerikaanse economie gaat normaliseren hebben we de rentegevoeligheid van het fonds verhoogd tot meer dan 400 basispunten.

 • We hebben met name onze short-positie op Japanse staatsobligaties teruggebracht en onze long-posities op Amerikaanse staatsobligaties versterkt.

 • Wat betreft staatsobligaties van opkomende landen in lokale valuta's blijft het fonds de voorkeur geven aan landen als Mexico en Brazilië, waar de reële korte rente extreem hoog blijft.

 • Wij hebben daarentegen winst genomen op al onze long-posities in Chinese staatsobligaties.

 • Wat de valuta's betreft, behoudt het fonds een long-positie op de Braziliaanse real en de Chileense peso. Onze long-positie op de Amerikaanse dollar schroefden we echter terug.

 • Het fonds behoudt een long-positie in obligaties in harde valuta's van opkomende markten uit de EMEA-regio en Latijns-Amerika.

Rendementsgrafiek

Op : 17 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 18/07/2024

Carmignac Portfolio Global Bond Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Latijns-Amerika34.6 %
Europa31.0 %
Noord-Amerika9.2 %
Afrika9.2 %
Oost-Europa6.4 %
Midden-Oosten6.3 %
Azië / Pacific2.4 %
Azië1.0 %
Total % of bonds100.0 %
Latijns-Amerika34.6 %
mxMexico
20.9 %
République Dominicaine
4.4 %
coColombia
3.0 %
Brésil
2.1 %
arArgentinië
0.9 %
clChili
0.6 %
gtGuatemala
0.5 %
Paraguay
0.5 %
Ecuador
0.5 %
Bahamas
0.5 %
Pérou
0.3 %
crCosta Rica
0.2 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de obligatiepositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewijzigde Duur 3.6
Yield to Maturity7.0 %
Gemiddelde Coupon 5.2 %
Aantal obligaties 103
Aantal obligaties135
Gemiddelde rating BBB-
Yield to Maturity : Berekend op het niveau van de obligatieportefeuille

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam

Abdelak Adjriou

Fund Manager
De flexibiliteit van ons beleggingsproces stelt ons in staat om te profiteren van alle performance drivers die het vastrentende universum biedt, en zo een gediversifieerde portefeuille op te bouwen op basis van solide overtuigingen.

Abdelak Adjriou

Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.