Aandelenstrategieën

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Deelnemingsrechten

LU1623762256

Carmignac Portfolio Emerging Discovery ESG-indeling

Dit deel bevat de informatie met betrekking tot de ESG-onderverdeling van het fonds.

Carmignac Portfolio Emerging Discovery ESG-indeling

Dit financiële product is geclassificeerd als een fonds volgens Artikel 8 van de EU Sustainable Financial Disclosures Regulation ("SFDR"). De bindende elementen van de beleggingsstrategie die worden gebruikt om beleggingen te selecteren en om elk van de milieu- of sociale kenmerken te bereiken die door dit financiële product worden bevorderd, zijn:
  • Ten minste 50% van het netto vermogen van het Fonds wordt belegd in duurzame beleggingen die positief zijn afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties;
  • Het minimumniveau van duurzame beleggingen met milieu- en sociale doelstellingen is respectievelijk 5% en 15% van het nettovermogen van het fonds;
  • Het universum van aandelen en bedrijfsobligaties wordt actief verminderd met ten minste 20%;
  • ESG-analyse wordt toegepast op ten minste 90% van de effecten (exclusief contanten en derivaten).
Alle ESG-documenten bekijken

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN VAN DE VERENIGDE NATIES (SDGS)

De grafiek laat zien welk percentage van het vermogen in de portefeuille is afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit stelt ons in staat om de bijdrage van onze beleggingen aan het bereiken van deze wereldwijde doelstellingen te meten.

Door duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, milieubescherming, gezondheid, onderwijs en vele andere gebieden te bevorderen, gaan deze beleggingen verder dan de traditionele financiële doelstellingen door sociale en milieuoverwegingen te integreren in hun beheer.

Afstemming op de VN Sustainable Development Goals (% van het nettovermogen)

Op : 28 jun. 2024.
Activa afgestemd op SDG's
69.3 %
SDG 9 : Industrie, innovatie en infrastructuur
33.8 %
SDG Operational Alignement : Operationele afstemming op SDG's
8.3 %
SDG 3 : Goede gezondheid en welzijn
7.9 %
SDG 1 : Geen armoede
7.9 %
SDG 2 : Geen honger
5.3 %
SDG 7 : Betaalbare en duurzame energie
4 %
SDG 11 : Duurzame steden en gemeenschappen
1.1 %
SDG 4 : Kwaliteitsonderwijs
0.9 %
Niet in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties
30.7 %
Totaal
69.3 %

Top 5 ESG-indeling

De Top 5 ESG-ratings benadrukken de 5 posities met de beste duurzame ratings onder de beleggingen van het fonds.

De Top 5 actieve wegingen toont de posities die zijn overwogen ten opzichte van de benchmark, geïllustreerd door hun ESG-ratings. Dit benadrukt de belangrijkste verschillen tussen de samenstelling van de portefeuille van het fonds en die van de benchmark.

Top 5 ESG-gewaardeerde portefeuillebeleggingen

Op : 28 jun. 2024.
Bedrijf
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
MOMO COM INC
CLICKS GROUP LIMITED
SAFARICOM PLC
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED
ESG Rating
AAA
AA
AA
AA
AA
Bron: MSCI ESG

Top 5 van actieve wegingen en ESG-scores

Op : 28 jun. 2024.
Bedrijf
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED
SAPPHIRE FOODS INDIA LTD
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD
LUNDIN MINING CORPORATION
ALUPAR INVESTIMENTO SA
ESG Rating
BB
BB
B
A
A
Bron: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Emerging Discovery vs Referentie-indicator

De grafiek vergelijkt de verdeling van ESG-ratings voor de beleggingen van het fonds met de verdeling van ESG-ratings voor de activa van zijn benchmark.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Referentie-indicator (%)

Op : 28 jun. 2024.
Koploper
Gemiddelde prestaties
Achterblijvers
Fonds (Aandelen)
Referentie-indicator
Source: 50% MSCI Emerging Small Cap NR USD Index + 50% MSCI Emerging Mid Cap NR USD Index (Reinvested net dividends, Rebalanced quarterly)
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.