Aandelenstrategieën

Carmignac Investissement

FCPWereldwijde MarktenMVB-fonds Artikel 8
Deelnemingsrechten

FR0010312660

Een Fonds gericht op een veranderende wereld
 • Een internationaal aandelenfonds dat blootstelling biedt aan ondernemingen die gedijen in een veranderende mondiale wereld.
 • Een opportunistische benadering met als doel te profiteren van de meestbelovende marktdynamiek en markttrends.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen97 %
Andere 3 %
Op : 28 jun. 2024.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 189.5 %
+ 92.0 %
+ 61.5 %
+ 8.2 %
+ 27.4 %
Van 30/06/2006
T.E.M. 18/07/2024
Risico-Indicator
4
Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 9.6 %
+ 0.6 %
+ 1.4 %
+ 4.0 %
- 14.8 %
+ 23.9 %
+ 32.8 %
+ 3.2 %
- 18.9 %
+ 18.0 %
Netto Inventariswaarde
289.54 €
Nettoactiva Onder beheer
3 738 M €
Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Carmignac Investissement fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager

Marktomgeving

 • Er ontstaan verschillen tussen de Verenigde Staten en Europa wat betreft de macro-economische situatie en het monetair beleid.

 • Hoewel de Amerikaanse economie sterk blijft, waren er in mei enkele tekenen van afremming te zien.

 • In Europa wijzen de PMI-cijfers die de afgelopen maand zijn gepubliceerd op een verbetering van de bedrijvigheid.

 • De daling van de Amerikaanse rente was in het voordeel van groeiaandelen.

 • Nvidia blijft na de bekendmaking van de winstcijfers profiteren van de euforie onder beleggers over artificiële intelligentie.

Rendement opmerkingen

 • Het fonds heeft de afgelopen maand een positief rendement geboekt, maar bleef achter bij de referentie-indicator. Toch heeft het nog steeds een flinke voorsprong op de index over het lopende jaar.

 • De grootste negatieve bijdrage aan het rendement was afkomstig van de gezondheidssector doordat een aantal van onze kernposities zwak presteerden (Baxter, Lonza).

 • Nvidia leverde de hoogste bijdrage aan het rendement doordat de kwartaalcijfers van het bedrijf de verwachtingen van beleggers overtroffen.

 • De prestaties binnen de technologiesector liepen echter uiteen. Zo had Samsung te lijden onder de hevige concurrentie van sectorgenoot SK Hynix.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • Sinds Kristofer Barrett het beheer van het fonds overnam, heeft het fonds een aantal wijzigingen ondergaan. Er zijn ongeveer dertig aandelen aan de portefeuille toegevoegd en een tiental zijn eruit verwijderd.

 • Hoewel het fonds de voorkeur blijft geven aan veelbelovende trends op het gebied van artificiële intelligentie en de gezondheidssector, is de portefeuille nu gediversifieerd over de hele waardeketen.

 • We hebben onze beleggingen in aandelen met een hoge waarderingsratio en zogeheten 'momentum'-aandelen verminderd, wat heeft geleid tot een daling van het gemiddelde waarderingsniveau van de portefeuille.

 • Het Amerikaanse bedrijf Applied Materials is een van de nieuwe aandelen die in de portefeuille is opgenomen. Het is een van de belangrijkste leveranciers van fabrikanten TSMC en Samsung.

Rendementsgrafiek

Op : 18 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.​Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 20/07/2024

Carmignac Investissement Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Noord-Amerika59.0 %
Europa19.3 %
Azië18.2 %
Latijns-Amerika1.8 %
Azië / Pacific1.7 %
Totaal % Aandelen100.0 %
Noord-Amerika59.0 %
usVerenigde Staten
57.4 %
caCanada
1.7 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Gewicht Aandelenbeleggingen 97.0 %
Netto Aandelenblootstelling97.0 %
Aantal Emittenten Aandelen 71
Active Share75.2 %

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Sinds de oprichting in 1989 door Edouard Carmignac is onze Investissement-strategie erop gericht langetermijntrends in een veranderende wereld te identificeren en kansen op de wereldwijde aandelenmarkt te grijpen.
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.

Recente analyses

[Background image] [CI] Blue sky and buildings
Wereldwijde aandelen2 juli 2024Nederlands

Ontdek de voordelen van Carmignac Investissement

2 minuten leestijd
Meer informatie