Aandelenstrategieën

Carmignac Investissement

Deelnemingsrechten

FR0010148981

Carmignac Investissement ESG-indeling

Dit deel bevat de informatie met betrekking tot de ESG-onderverdeling van het fonds.

Carmignac Investissement ESG-indeling

Dit financiële product is een Artikel-8-fonds overeenkomstig de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de Sustainable Finance Disclosure Regulation of ""SFDR""). Om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot, zijn bij het selecteren van de beleggingen de volgende bindende elementen van de beleggingsstrategie gebruikt:
  • Ten minste 50% van het nettovermogen van het fonds is belegd in duurzame beleggingen die positief zijn afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties;
  • Het minimumaandeel van duurzame beleggingen met milieudoelstellingen en sociale doelstellingen bedraagt respectievelijk 5% en 15% van het fondsvermogen.
  • Het beleggingsuniversum met aandelen en bedrijfsobligaties wordt actief gereduceerd met minstens 20%;
  • De ESG-analyse wordt op minstens 90% van de beleggingen (behalve liquide middelen en derivaten) toegepast;
  • De koolstofemissie, gemeten met behulp van de koolstofintensiteit, is 30% lager dan die van de referentiebenchmark.
Alle ESG-documenten bekijken

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN VAN DE VERENIGDE NATIES (SDGS)

De grafiek laat zien welk percentage van het vermogen in de portefeuille is afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit stelt ons in staat om de bijdrage van onze beleggingen aan het bereiken van deze wereldwijde doelstellingen te meten.

Door duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, milieubescherming, gezondheid, onderwijs en vele andere gebieden te bevorderen, gaan deze beleggingen verder dan de traditionele financiële doelstellingen door sociale en milieuoverwegingen te integreren in hun beheer.

Afstemming op de VN Sustainable Development Goals (% van het nettovermogen)

Op : 28 jun. 2024.
Activa afgestemd op SDG's
84.0 %
SDG 9 : Industrie, innovatie en infrastructuur
49.9 %
SDG 3 : Goede gezondheid en welzijn
19.2 %
SDG Operational Alignement : Operationele afstemming op SDG's
9.3 %
SDG 1 : Geen armoede
2.9 %
SDG 11 : Duurzame steden en gemeenschappen
2 %
SDG 2 : Geen honger
0.4 %
SDG 12 : Verantwoorde consumptie en productie
0.3 %
Niet in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties
16 %
Totaal
84.0 %

Top 5 ESG-indeling

De Top 5 ESG-ratings benadrukken de 5 posities met de beste duurzame ratings onder de beleggingen van het fonds.

De Top 5 actieve wegingen toont de posities die zijn overwogen ten opzichte van de benchmark, geïllustreerd door hun ESG-ratings. Dit benadrukt de belangrijkste verschillen tussen de samenstelling van de portefeuille van het fonds en die van de benchmark.

Top 5 ESG-gewaardeerde portefeuillebeleggingen

Op : 28 jun. 2024.
Bedrijf
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
LONZA GROUP AG
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
NOVO NORDISK AS
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED
ESG Rating
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
Bron: MSCI ESG

Top 5 van actieve wegingen en ESG-scores

Op : 28 jun. 2024.
Bedrijf
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
NOVO NORDISK AS
SCHLUMBERGER NV
HERMES INTERNATIONAL SCA
AMAZONCOM INC
ESG Rating
AAA
AAA
AA
AA
BBB
Bron: MSCI ESG

Carmignac Investissement vs Referentie-indicator

De grafiek vergelijkt de verdeling van ESG-ratings voor de beleggingen van het fonds met de verdeling van ESG-ratings voor de activa van zijn benchmark.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Referentie-indicator (%)

Op : 28 jun. 2024.
Koploper
Gemiddelde prestaties
Achterblijvers
Fonds (Aandelen)
Referentie-indicator
Source: MSCI ACWI (USD) (Reinvested net dividends)
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.

Recente analyses

[Background image] [CI] Blue sky and buildings
Wereldwijde aandelen2 juli 2024Nederlands

Ontdek de voordelen van Carmignac Investissement

2 minuten leestijd
Meer informatie