Alternatieve strategieën

Carmignac Absolute Return Europe

FCPEuropese MarktenArtikel 8
Deelnemingsrechten

FR0011269406

Een opportunistische en stijlonafhankelijke long/short benadering van Europese aandelen
 • Een gediversifieerde portefeuille, gevuld met een top-down- én bottom-up-benadering, waarmee we profiteren van inefficiënties op de markt.
 • Actief beheer van de netto-aandelenblootstelling (-20% tot +50%).
Belangrijke documenten
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 40.1 %
+ 33.0 %
+ 16.1 %
+ 1.9 %
+ 7.6 %
Van 18/06/2012
T.E.M. 16/07/2024
Risico-Indicator
3
Rendement per Kalenderjaar 2023
+ 2.5 %
- 8.0 %
+ 9.1 %
+ 14.6 %
+ 4.3 %
- 1.3 %
+ 5.3 %
+ 12.6 %
- 8.6 %
0.0 %
Netto Inventariswaarde
132.42 €
Nettoactiva Onder beheer
214 M €
Op : 16 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.

Carmignac Absolute Return Europe fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 mei 2024.
Fondsbeheerteam

Johan Fredriksson

Fund Manager

Dean Smith

Fund Manager

Marktomgeving

 • Mei stond volledig in het teken van risico. Doordat de koopbereidheid weer toenam, trok de aandelenmarkt weer aan na de dip van april. Ook Europese aandelen kenden voor het eerst dit jaar weer een instroom.

 • De ontwikkelde markten deden het beter dan de opkomende markten, het rendement van small- en midcaps was hoger dan dat van largecaps en wat beleggingsthema's betreft, presteerden groei- en momentumaandelen beter dan waardeaandelen dankzij de sectoren technologie en artificiële intelligentie.

 • Terwijl de Fed haar rentetarieven ongewijzigd liet, blijven beleggers anticiperen op de eerste renteverlaging van de ECB.

 • De aandelenmarkten werden beïnvloed door de ontwikkeling van de obligatierente, omdat beleggers weer erg gevoelig zijn geworden voor macro-economische en inflatiecijfers.

 • Nadat de obligatierente eind april gestaag was gestegen (door de oplopende inflatiecijfers), volgde begin mei weer een daling, deels als gevolg de zwakkere macro-economische cijfers. Deze ontwikkeling resulteerde over het algemeen in een stijging van de aandelenkoersen, maar bracht ook tot op zekere hoogte een sectorrotatie op gang, waarbij technologie-, kwaliteits- en farmaceutische aandelen vooropliepen, ten koste van de sectoren toerisme, auto's, chemie en grondstoffen.

 • Wat we ook zagen, al duurde het maar een week, was dat een aantal aandelen die de hardste klappen hadden gekregen weer aanzienlijk opveerden na de terugkeer van 'Rory Kitty', die allerlei geruchten verspreidde over GameStop, zijn favoriete aandeel.

Rendement opmerkingen

 • Het fonds heeft in mei een positief resultaat geboekt.

 • De best presterende beleggingen waren onze long-posities in de sectoren technologie, financiële dienstverlening en communicatiediensten en onze short-posities in de sector duurzame consumptiegoederen.

 • Onze best presterende aandelen waren: - First Solar, dat profiteert van de behoefte aan nieuwe energiebronnen om de adoptie van AI te stimuleren; - Nvidia, dat opnieuw een reeks sterke cijfers bekendmaakte; - Meta, dat profiteert van het positieve sentiment over AI-gerelateerde bedrijven; - Microsoft, dat positief nieuws bekendmaakte over de aangekondigde AI-producten; - UBS, dat sterke resultaten over het eerste kwartaal bekendmaakte.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

 • We hebben ons thema 'AI-begunstigden' verder uitgebreid naar andere sectoren die een bijdrage gaan leveren aan de invoering van AI.

 • We zijn op zoek gegaan naar bedrijven die mogelijk kunnen helpen bij de inzet van de zo broodnodige groene energie voor de stroomvoorziening van datacenters, die van essentieel belang zijn.

 • We hebben een bestaande belegging aangevuld en twee nieuwe startposities geïntroduceerd, die volgens ons zeer interessante perspectieven bieden nu de economie de komende jaren weer op gang komt.

 • Onze posities in groeiaandelen van kwaliteitsbedrijven trokken we op en we namen winst op Beiersdorf en Richmont, onze langetermijnbeleggingen in consumptieaandelen die hun koersdoel hadden bereikt.

 • Binnen de sector duurzame consumptiegoederen hebben we ons short-selling-thema verder ontwikkeld om te profiteren van de neerwaartse trend van de consumptie.

 • In de technologiesector hebben we geprofiteerd van een short-squeeze om een paar nieuwe short-posities toe te voegen. Het betrof aandelen die naar onze mening nog steeds zwakke kerncijfers hebben.

 • Onze totale bruto-blootstelling is in de loop van de maand toegenomen en ligt nu binnen een bandbreedte van 130-140%, terwijl onze netto-blootstelling nog steeds op het historische gemiddelde van 20% ligt.

Rendementsgrafiek

Op : 17 jul. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.Met ingang van 1 januari 2022 wordt de beheerdoelstelling een absoluut-rendementsdoelstelling.
Bron: Carmignac op 18/07/2024

Carmignac Absolute Return Europe Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 28 jun. 2024.
Europa EUR26.8 %
Overige landen18.4 %
Noord-Amerika13.0 %
Europa ex-EUR12.0 %
Derivaten op aandelenkorf1.2 %
Indexderivaten-33.2 %
Total % of alternative38.2 %
Europa EUR26.8 %
deDuitsland
12.2 %
nlNederland
4.8 %
frFrankrijk
4.0 %
ieIerland
1.8 %
beBelgië
1.6 %
itItalië
1.4 %
esSpanje
0.8 %
grGriekenland
0.5 %
Luxemburg
0.1 %
fiFinland
-0.1 %
atOostenrijk
-0.3 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vindt u enkele kerncijfers die u meer inzicht geven in het beheer en de positionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 28 jun. 2024.
Netto Aandelenblootstelling25.1 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+3.5
Aantal Bedrijven in Portefeuille 62

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.
Fondsbeheerteam

Johan Fredriksson

Fund Manager

Dean Smith

Fund Manager
Onze doelstelling is een absolute kapitaalgroei op lange termijn dankzij onze dynamische en opportunistische kijk op Europese aandelen.

Dean Smith

Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.