Carmignac

Opkomende markten: Latijns-Amerika in de kijker

Hoofdstuk 2

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd

Tweecijferige obligatierente en in 2022 duidelijk beter presterende aandelenmarkten dan andere opkomende landen1: Latijns-Amerika verdient dit jaar wellicht de aandacht van beleggers.

De financiële markten stonden afgelopen jaar wereldwijd in rep en roer, maar er doken ook nieuwe kansen op, met name op de opkomende markten. In ons vorige hoofdstuk maakten we kennis met de markten in Azië, maar ook enkele Latijns-Amerikaanse landen staan er goed voor.

Latijns-Amerika: een markt met een sterk potentieel

Als belangrijke exporteur van grondstoffen komt Latijns-Amerika in beeld als nieuwe leverancier voor importerende landen nu door de verwoestende oorlog in Oekraïne een rem heeft gezet op de aanvoer vanuit Rusland. Ook de heropening van China, een van de belangrijkste importeurs en handelspartners van de regio, zal de economische bedrijvigheid in Latijns-Amerika, onder meer in Chili en Brazilië, sterk aanzwengelen.

Tegelijk bieden de politieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten andere landen de kans om zich weer in de kijker te werken. Die spanningen tussen beide grootmachten zet de herstructurering van toeleveringsketens die in de nasleep van de pandemie op gang kwam, extra kracht bij. Zuid-Amerikaanse landen, in het bijzonder Mexico, profiteren daarvan.

De meeste centrale banken in de regio hebben bovendien laten zien de inflatie actief te kunnen beheren. Terwijl in de ontwikkelde landen het monetaire beleid verder wordt verkrapt, beginnen sommige Latijns-Amerikaanse economieën te vertragen. Die zullen naar verwachting dan ook als eersten hun rente, die momenteel bijzonder hoog is, gaan verlagen.

In dat gunstige klimaat biedt de regio, die bovendien steun krijgt van betere economische kerncijfers en de aantrekkende grondstoffencyclus, vandaag een aantrekkelijk rendement in verschillende activaklassen voor wie over de nodige flexibiliteit beschikt om die kansen te grijpen.

Bij Carmignac hebben we meer bepaald twee landen geïdentificeerd die beleggers naar onze mening wat van naderbij moeten bekijken.

De aantrekkingskracht van Brazilië

Carmignac

Brazilië is een economisch zwaargewicht en de grootste markt van Latijns-Amerika. Het heeft alle troeven in handen om van de nieuwe geopolitieke wereldorde te profiteren. Als belangrijk exporteur van soja, ijzererts en aardolie heeft het in 2022 een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de wereldwijde consumptie en mede dankzij de hoge grondstoffenprijzen stevige groeicijfers neergezet. Die trend zet zich in 2023 wellicht voort, al weegt de vertragende wereldeconomie wel op de groeivooruitzichten.

Brazilië zal ook profiteren van de heropening van China, de belangrijkste handelspartner van het land. In 2021 tekende de tweede economie ter wereld namelijk nog voor meer dan een derde van de Braziliaanse export. Dat de vraag vanuit China aantrekt, kan goed nieuws zijn voor de Braziliaanse aandelenmarkten, die vandaag aantrekkelijk gewaardeerd zijn.

De monetaire verkrapping is in Brazilië ook al ver gevorderd. De inflatie piekte in april 2022 op 12,1% – het hoogste niveau in bijna twintig jaar – en viel vervolgens terug tot 5,8% in december 20222 . Dat is nog altijd meer dan het streefdoel van 3,25% van de centrale bank, maar Brazilië zou niettemin een van de eerste landen kunnen zijn die opnieuw een verruimender beleid gaan voeren. Aangezien de richtrente er nu 13,75% bedraagt, biedt het dus een bijzonder interessant rendement voor obligatiebeleggers:

 • Met een tienjaarsrente van meer dan 10%, aanzienlijk meer dan in de Verenigde Staten, bieden Braziliaanse staatsobligaties in lokale valuta beleggers een buitengewoon aantrekkelijke reële rente – een van de hoogste ter wereld – én een kans om op korte termijn te profiteren van een stijging van de Braziliaanse real.

 • Als belangrijk financieel knooppunt in Latijns-Amerika heeft Brazilië ook mooie kansen te bieden op het vlak van bedrijfsobligaties, zoals B3, de beurs voor Braziliaanse uitgiften.

De industriële troeven van Mexico

Carmignac

De Mexicaanse economie groeit in 2023 naar verwachting met 1,7%3 , vooral dankzij de binnenlandse consumptie en de handel met belangrijke partners, zoals de Verenigde Staten.

Het draconische beleid waarmee de Chinese overheid de coronacrisis te lijf is gegaan en de spanningen in de toeleveringsketens die daardoor zijn ontstaan, hebben de handelsstromen wereldwijd ingrijpend veranderd. Om de aanvoer te diversifiëren, richten de belangrijkste importregio's – Europa en uiteraard de Verenigde Staten – de blik op minder veraf gelegen landen, een fenomeen dat bekendstaat als nearshoring. Zo verhuist Europa productieactiviteiten naar Oost-Europa, terwijl de Verenigde Staten massaal aanvoerlijnen verleggen naar Mexico.

Dat ligt niet alleen geografisch dichtbij, beide landen hebben in de loop der jaren ook de economische banden aangehaald. In 2020 waren de Verenigde Staten met bijna 34% de belangrijkste leverancier van directe buitenlandse investeringen in Mexico4. Handelsakkoorden zoals de USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) verlenen Mexico een bevoorrechte toegang tot de Noord-Amerikaanse markt en creëren een vrijhandelszone. De oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China hebben de nearshoring ten gunste van Mexico alleen maar verder aangewakkerd.

Wat obligaties betreft is de Mexicaanse centrale bank weliswaar later begonnen met het verhogen van de rente, maar bedraagt de richtrente er vandaag niettemin 11%5. Nu de kerncijfers van het land over het algemeen een stijgende lijn vertonen, is Mexico een interessante emittent.

Tegen die achtergrond zien wij aantrekkelijke kansen op de Mexicaanse aandelen- en obligatiemarkten om op de positieve ontwikkelingen in te spelen:

 • Wat de aandelenmarkt betreft, profiteert de bank Grupo Banorte van de toenemende nearshoring en aantrekkelijke groeivooruitzichten in de nog niet volgroeide Mexicaanse markt.

 • De obligatiemarkten bieden als gevolg van de strijd van de centrale bank tegen de inflatie een bijzonder aantrekkelijke reële rente, met name op uitgiften in lokale valuta, met een tienjaarsrente van bijna 10%.

 • WIST U DAT?

  Ons fonds Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine kan flexibel beleggen in de verschillende activaklassen op de opkomende markten: aandelen, obligaties en valuta's.

Naast Brazilië en Mexico zijn er nog andere Latijns-Amerikaanse landen die economisch de wind in de zeilen hebben en grondstoffen produceren die de wereldeconomie nodig heeft. Chili is bijvoorbeeld 's werelds grootste exporteur van koper en produceert lithium, twee essentiële grondstoffen voor de energietransitie.

Latijns-Amerika is niet het enige continent dat de grondstoffen produceert die de wereld nodig heeft. In het derde en laatste hoofdstuk in deze reeks over de opkomende markten leest u volgende maand meer over de kansen die de opkomende landen van Europa, het Midden-Oosten en Afrika bieden.

Wilt u graag meer weten over onze duurzame beleggingsbenadering op de opkomende markten?

1Bron: Index factsheet, MSCI Emerging Markets Latin America Index (USD), per 28/02/2023: https://www.msci.com/documents/10199/5b537e9c-ab98-49e4-88b5-bf0aed926b9b
2Bron: ministerie van Economie, Economisch overzicht Brazilië, week van 5 tot 12 januari 2023.
3Bron: IMF, 2022.
4Bron: IMF.
5Bron: Banxico, februari 2023.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

ISIN: LU0592698954

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

OPKOMENDE LANDEN: De netto-inventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Bedankt voor uw feedback!