Carmignac

Opkomende markten: op weg naar Azië

Hoofdstuk 1

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  4 minuten leestijd

5,3%: dat is volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF)1 de verwachte groei voor de Aziatische markten2 in 2023, tegen 4,0% voor de opkomende landen als geheel en 1,2% voor de ontwikkelde landen.

Na een bijzonder tumultueus jaar voor de aandelenmarkten mogen we ervan uitgaan dat de wereldeconomie in 2023 zal vertragen, grotendeels onder invloed van de zwakke groeivooruitzichten voor de ontwikkelde landen. De opkomende landen lijken echter goed gepositioneerd voor een herstel en kunnen zo de wereldwijde bedrijvigheid ondersteunen.

Dankzij betere macro-economische kerncijfers, een gunstiger inflatieklimaat dan in de ontwikkelde landen en de heropening van China bieden sommige opkomende landen nu een aantrekkelijk rendement voor beleggers die op zoek zijn naar diversificatiemogelijkheden.

Azië: vruchtbare grond voor aandelenbeleggers


Nu er in China een einde is gekomen aan de beperkende maatregelen tegen corona ontstaan er op de Aziatische aandelenmarkten nieuwe kansen voor beleggers. Zo zijn Chinese en Zuid-Koreaanse aandelen momenteel bijzonder aantrekkelijk gewaardeerd ten opzichte van wereldwijde aandelen.

Om deze kansen te grijpen is echter wel een selectieve en gedisciplineerde aanpak geboden. Wij bij Carmignac hebben een aantal belangrijke thema's geïdentificeerd die op deze markten een sterk potentieel voor duurzame groei bieden: industriële en technologische innovatie, gezondheid, de energietransitie en hoogwaardige consumptiegoederen.

De terugkeer van China

Carmignac

Na twee jaar van achteruitgang staan de indicatoren van de Chinese markten nu weer op groen. Het land stopte met het aanscherpen van zijn regelgeving, voerde maatregelen in om de vastgoedsector te ondersteunen en zette uiteindelijk een punt achter zijn zero-covidbeleid, zodat de binnenlandse vraag, die sterk wordt aangewakkerd door het beleid van de Chinese overheid, opnieuw zal opveren.


Onder andere dankzij het spaaroverschot dat de Chinese huishoudens gedurende drie jaar van lockdowns hebben opgebouwd en het herstel van de arbeidsmarkt, die zwaar heeft geleden onder de gezondheidssituatie, zou de consumptie weer moeten aantrekken.

Bovendien zijn heel veel Chinese bedrijven op de binnenlandse consumptie gericht:

 • het nationale merk van sportartikelen Anta Sports wint marktaandeel ten opzichte van multinationale sportmerken;

 • de budgetketen Miniso, gespecialiseerd in Chinese lifestyleproducten, is niet zo bekend bij beleggers, maar heeft wereldwijd met meer dan 5.000 winkels3.

De technologische kracht van Zuid-Korea

Carmignac

De heropening van China zal ook buiten zijn landsgrenzen een positieve impact hebben. Door de vertraging van de wereldeconomie in 2022 worden Zuid-Koreaanse aandelen ook vandaag nog tegen aantrekkelijke waarderingen verhandeld, vooral in de sectoren nieuwe technologie en halfgeleiders.


Al tientallen jaren onderscheidt Zuid-Korea zich door innovaties in de elektronica-industrie en nieuwe technologieën. Het land is de thuisbasis van enkele van 's werelds grootste leveranciers van consumptiegoederen, zoals beeldschermen voor smartphones, en andere elektronische componenten met een hoge toegevoegde waarde, zoals halfgeleiders4 :

 • Samsung Electronics, de grootste fabrikant van technologische componenten ter wereld (mobiele communicatieapparatuur, halfgeleiders, nieuwe beeldschermen, consumentenelektronica en elektrische huishoudapparatuur), die sinds 1993 nummer één is op het gebied van geheugens voor mobiele telefoons5;

 • LG Chem is een van 's werelds grootste producenten van batterijen voor elektrische voertuigen met een wereldwijd marktaandeel van meer dan 20%6 en speelt dus een belangrijke rol in de energietransitie.

 • Wist u dat?

  Samsung Electronics en LG Chem behoren al meer dan vijf jaar tot de belangrijkste posities in ons aandelenfonds Carmignac Emergents, dat gericht is op de opkomende landen en belegt in de grootste huidige en toekomstige technologiebedrijven ter wereld.

De economische omstandigheden verbeteren niet alleen in China en Zuid-Korea, maar ook in andere Aziatische en Zuidoost-Aziatische landen, zoals India, Vietnam en Maleisië. Hoewel wij op korte termijn voorzichtig blijven ten aanzien van India, gezien de hoge waarderingen en de verslechterende macro-economische kerncijfers als gevolg van de energiecrisis, zouden er de komende maanden aantrekkelijke kansen kunnen ontstaan.

Wij zijn van mening dat de aandelenmarkten in Azië meer potentieel hebben dan de obligatiemarkten, waar wij vooral tactische kansen zien, zoals in Maleisië. Wat obligaties in opkomende landen betreft, is het volgens ons interessanter om in Latijns-Amerika te beleggen. Als u meer informatie over deze regio wilt, lees dan volgende maand ons tweede artikel in deze reeks over de opkomende markten.

1Prognoses voor de wereldeconomie, update. Internationaal Monetair Fonds, januari 2023.
2De opkomende landen in Azië
3Bron: Miniso, https://www.miniso.com/EN/Brand/Intro
4Het Franse ministerie van Economie, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit – Directoraat-Generaal Financiën: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/KR/indicateurs-et-conjoncture.
5Samsung Electronics, about us: https://www.samsung.com/us/about-us/our-business/device-solutions/.
6Bronnen: Statista en SNE Research via Visual Capitalist, 2021: https://fr.statista.com/infographie/26562/parts-de-marche-fabricants-batteries-pour-voitures-electriques/.

Wilt u graag meer weten over onze duurzame beleggingsbenadering op de opkomende markten?

Carmignac Emergents A EUR Acc

ISIN: FR0010149302

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

OPKOMENDE LANDEN: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.