Carmignac benoemt toonaangevende Aandelenbeheerder voor Zijn Sterfondsen

Gepubliceerd
19 maart 2024
Leestijd
2 minuten leestijd

Carmignac heeft Kristofer Barrett, een toonaangevende beheerder van wereldwijde aandelen, aangesteld voor het beleggingsteam in Londen. Daar gaat hij op 8 april 2024 aan de slag.

Kristofer neemt het beheer over van Carmignac Investissement en de aandelenportefeuille van Carmignac Patrimoine. Kristofer treedt ook toe tot de strategische beleggingscommissie van Carmignac.

Deze benoeming valt samen met het besluit van David Older om op 4 april 2024 met pensioen te gaan. Mark Denham, een ervaren aandelenbelegger die sinds 2016 bij Carmignac Europese en wereldwijde aandelenfondsen beheert, wordt hoofd aandelen.

Voor Carmignac Patrimoine gaat Kristofer samenwerken met twee duo’s van experts, in overeenstemming met de teambenadering van de strategie, die bestaat uit drie prestatiedrijvers (aandelenselectie; beheer van vastrentende waarden en valuta's; en macro-overlay, portefeuilleconstructie en risicobeheer).

Kristofer heeft de Amerikaanse en Zweedse nationaliteit. Hij heeft bedrijfskunde en financiën gestudeerd aan de universiteit van Uppsala en werkte voorheen voor Swedbank Robur, waar hij sinds 2006 verschillende aandelenfondsen voor ontwikkelde en opkomende markten beheerde.

In april 2016 nam Kristofer het beheer over van een nu door Morningstar met vijf sterren gewaardeerde wereldwijde aandelenstrategie van €10 miljard en in maart 2020 werd hij benoemd tot beheerder van een nu door Morningstar met vijf sterren gewaardeerde technologieaandelenstrategie van €12,8 miljard1.

Kristofer is een zeer ervaren actieve’ stock picker’. Dankzij zijn bewezen aanpak, waarin diepgaand bedrijfsonderzoek wordt gecombineerd met pragmatische macro-analyses, heeft hij een uitstekend langetermijn trackrecord. Tijdens zijn termijn als beheerder van het wereldwijde aandelenfonds (vanaf april 2016) behaalde hij een outperformance van 133% ten opzichte van de referentie-index en van 145% ten opzichte van het gemiddelde van de fondsencategorie. Het fondsvermogen groeide bovendien met een factor van bijna vijf2. Ook toen hij het technologieaandelenfonds onder zijn hoede had (vanaf maart 2020) presteerde het beter dan de index (105%) en ook beter dan het gemiddelde van de fondsencategorie (89%). Het fondsvermogen verdrievoudigde bijna3.

Edouard Carmignac licht toe: "De benoeming van Kristofer is een bewijs van de aantrekkingskracht die Carmignac uitoefent op ondernemende mensen met een passie voor actief en op overtuigingen gebaseerd beleggen. Zijn trackrecord is buitengewoon indrukwekkend en ik ben ervan overtuigd dat zijn beproefde proces onze cliënten op lange termijn geen windeieren zal leggen.

Ik wil David Older ook bedanken voor zijn bijdrage aan Carmignac. Hij heeft een integrale rol gespeeld in de ontwikkeling van de aandelenstructuur bij Carmignac. Ik wens hem het allerbeste voor de toekomst."

Kristofer Barrett vult aan: "De komende jaren zullen cruciaal zijn voor de aandelenmarkten. Ik ben ervan overtuigd dat actief beheer – en het vermogen om te beleggen op basis van overtuigingen – de sleutel is tot succes in deze veranderende omgeving. Carmignac staat bekend om zijn tegendraadse aanpak en ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van het deskundige fondsbeheerteam."

David Older: "Na negen jaar bij Carmignac, waar ik veel voldoening uit heb gehaald, is dit voor mij het juiste moment om met pensioen te gaan. Ik laat het team en de fondsen in veilige handen achter en kijk ernaar uit om het verdere succes van Carmignac vanaf de zijlijn te blijven volgen."

                                 Prestaties van de fondsen van Kristofer Barrett bij Swedbank Robur

                           In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst

Bron: Alle gegevens zijn afkomstig van Morningstar, per 31 januari 2024. Alle prestaties gemeten in euro. Percentielen berekend op basis van Europese ICBE-fondsen in de wereldwijde largecap-groeicategorie.
Bron: Alle gegevens zijn afkomstig van Morningstar, per 31 januari 2024. Alle prestaties gemeten in euro. Percentielen berekend op basis van Europese ICBE's in de categorie aandelen-technologie.
1Per 31 januari 2024. Dat was de laatste volledige maand waarin Kristofer Barrett aan het roer stond.
201/04/2016 – 31/01/2024. Strategie = 255,2%. Index (MSCI ACWI) = 121,9%. Gemiddelde van de categorie (Global Large Cap Growth Equity) = 110,5%. Fondsvermogen = stijging van EUR 1,8 miljard naar EUR 10 miljard. Prestaties gemeten in euro.
301/03/2020 – 31/01/2024. Strategie= 140,6%. Index (MSCI World/IT Services) = 35,9%. Gemiddelde van de categorie (Sector Equity Technology) = 51,9%. Fondsvermogen = stijging van EUR 4,6 miljard naar EUR 12,8 miljard. Prestaties gemeten in euro.

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
3

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Kosten

ISIN: FR0010135103
Instapkosten
4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,51% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
20,00% max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.
Transactiekosten
0,63% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
4

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Kosten

ISIN: FR0010148981
Instapkosten
4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,50% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
20,00% max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.
Transactiekosten
1,09% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

Recente analyses

Other11 oktober 2023Nederlands

Carmignac stelt head of private equity aan

1 minuten leestijd
Find out more
Other20 september 2023Nederlands

Carmignac versterkt het Patrimoine-Beheerteam en het Senior Management

4 minuten leestijd
Find out more
Other5 september 2023Nederlands

Camignac versterkt het team Duurzaam Beleggen met een senior analist

1 minuten leestijd
Find out more

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.