[Main Media] [Carmignac Note]

Wat verandert er na 2020?

Het is altijd moeilijk om vooruit te kijken wanneer de schokgolven van een explosie nog voelbaar zijn. De coronacrisis van 2020 is ongetwijfeld zo'n situatie. De dagelijkse statistieken en de opeenvolgende noodplannen eisen alle aandacht op van de waarnemers, en dan hebben we het nog niet eens over alle wendingen in de Amerikaanse verkiezingscampagne.

Wij denken niettemin dat de schok van 2020 zodanig hevig was, dat dit op de lange termijn ingrijpende gevolgen kan hebben voor beleggers.

De schok van 2020 was zo hevig dat dit ingrijpende gevolgen kan hebben op de lange termijn


Deze gevolgen betreffen zowel het economisch groeipotentieel als de toekomstige inflatie, en doen heel wat vragen rijzen over de vooruitzichten voor de markten.

[Divider] [Flash Note] Sun reflection

De vooruitzichten voor de groei

Op korte termijn is het inkomensverlies van huishoudens door de crisis nagenoeg volledig opgevangen door de overheid. Dankzij deze ongeziene ingrepen zien we nu bemoedigende tekenen van herstel. Maar deze daadkracht heeft de begrotingstekorten tot een buitensporig niveau doen stijgen, en de financiering ervan was alleen mogelijk omdat de centrale banken eveneens ongeziene maatregelen namen.

Volgens ons is het naïef of op zijn minst erg optimistisch om te denken dat deze ontwikkeling zonder enige beperking kan blijven duren. De kwestie van de houdbaarheid van de begrotingstekorten kan niet voor eeuwig worden genegeerd. In onze langetermijnvisie moeten we dus rekening houden met een 'plafondscenario' van budgettaire ondersteuning.

Natuurlijk is het waarschijnlijk dat er binnenkort een vaccin wordt ontdekt en dat we weer een normaler leven kunnen leiden. Toch mogen we niet onderschatten hoelang het zal duren voordat het vaccin de effecten van de pandemie zal doen verdwijnen.

Ons basisscenario in dit stadium is dat van een zwakke groei op middellange termijn. Sectoren die perfect gedijen in dit zwakkere economisch klimaat zullen hun concurrentievoordeel nog kunnen vergroten, en dus verhoudingsgewijs beter blijven presteren.

De potentiële groei blijft zwak en maakt het voor de centrale banken onmogelijk om hun monetair beleid te verstrakken


[Divider] [Management report] Blue sky and buildings

De vooruitzichten voor de inflatie

Het hoeft niet te verbazen dat dit scenario van zeer moeizaam economisch herstel aanzet tot nadenken over een 'nieuwe monetaire theorie'. Als de geldcreatie vooral tot doel heeft om begrotingstekorten te financieren, zullen er op termijn vraagtekens gezet worden bij de intrinsieke waarde van de valuta's. Deze geldcreatie pleit dan ook voor een beperkt valutarisico in de portefeuilles en een aanzienlijke positie in goud.

Dit scenario doet ook vragen rijzen over de inflatie. Het is juist dat er op korte termijn genoeg argumenten te vinden zijn voor een stijging van de prijzen, en de overheden en centrale banken hopen vurig op een dergelijke opleving van de inflatie, die de reële kosten van de overheidsschuld zou doen dalen.

Toch blijven de deflatoire krachten op lange termijn een grote druk uitoefenen. Naast de effecten van de excessieve schuldenlast heeft de technologie schaalvoordelen opgeleverd die de kostprijs van de verschafte diensten heeft doen kelderen. De sector is perfect in staat om zonder enige capaciteitslimiet tegemoet te komen aan een duizelingwekkende stijging van de vraag naar virtuele communicatie, toegang tot informatie en gegevensopslag.

Zelfs al wordt de hoop dat de inflatie in zekere mate stijgt werkelijkheid, biedt de vastberadenheid van de Fed en de ECB om de reële rente zo laag mogelijk te houden duidelijke perspectieven voor de obligatiemarkten, en ook dat speelt in de kaart van de goudprijs.

Hoewel het vooruitzicht van een opleving op korte termijn een reden zou zijn om onze portefeuilles bloot te stellen aan het thema 'heropening van de economie', heeft de schok van 2020 ons gesterkt in onze overtuigingen over de trends op middellange termijn. Onze fondsen blijven dan ook focussen op groeiaandelen van hoge kwaliteit, goudmijnen, bedrijfsobligaties die zorgvuldig geselecteerd worden op basis van hun vermogen om deze bewogen periode zonder al te veel problemen te doorstaan, en op een beperkte valutablootstelling.

Bron: Carmignac, Bloomberg, 06/10/2020