La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Brief van Edouard Carmignac Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

 

  Geachte mevrouw, geachte heer,

 

  Bent u bekend met het begrip "antifragiliteit"? Volgens Nassim Taleb, aan wie we het nuttige maar destabiliserende begrip van de Zwarte Zwaan te danken hebben, is "antifragiliteit meer dan bestendigheid en stevigheid. Een bestendig systeem is bestand tegen schokken en blijft onveranderd; een antifragiel systeem verandert door schokken en verbetert. Alles wat zich in de loop der tijd heeft aangepast, beschikt over deze eigenschap."

  Achteraf beschouwd is ons wereldwijde beheer in de afgelopen negen jaar eigenlijk te behoedzaam geweest. Nadat we erin waren geslaagd om de crises van 2002/2003 en 2007/2008 te doorstaan en de waarde van de tegoeden die u ons had toevertrouwd te behouden, hebben we ons hoofdzakelijk op risicobeheer gericht, waarbij we de impact van het ongekend verruimende monetair beleid van de centrale banken op de waarde van activa hebben onderschat.

  Door de geleidelijke afbouw van dit softe monetaire beleid komt er nu een einde aan dit klimaat. In navolging van de Fed bereiden de Europese Centrale Bank, en zelfs de meer schuchtere Japanse nationale bank, de markten voor op het aandraaien van de monetaire duimschroeven. Hun vastberadenheid wordt versterkt doordat de inflatie na een afwezigheid van meer dan tien jaar eindelijk weer begint toe te nemen.

  Deze nieuwe situatie betekent een significante wijziging voor de beleggingshorizons. Nu er een einde is gekomen aan de langdurige dalende trend van de obligatierente, moeten de obligatiemarkten actief worden beheerd, zowel wat de rentecurve als het gekozen obligatietype betreft. Nu de liquiditeit is afgenomen en de inflatie licht aantrekt, zullen aandelen, afhankelijk van de groeivooruitzichten van de ondernemingen en hun vermogen om de kostenstijgingen te absorberen, meer uiteenlopend gaan presteren.

  Een goed beheer van de macro-economische uitdagingen alleen zal dan ook niet voldoende zijn om optimaal te kunnen profiteren van de ommekeer in de bedrijfscyclus. Het zal moeten worden aangevuld met een zo efficiënt mogelijk beheer van het selectieproces voor aandelen en bedrijfsobligaties. In dat opzicht ben ik verheugd dat David Older zich weer met het beheer van Carmignac Investissement en van de aandelenportefeuille van Carmignac Patrimoine zal gaan bezighouden. Ik heb David bijna vier jaar geleden aangenomen, nadat hij in de Verenigde Staten glansrijk carrière had gemaakt in het technologie-universum, een complex vakgebied waar strenge eisen gelden om succesvol te zijn. David is begin 2017 benoemd tot hoofd van het aandelenteam, waar hij dankzij zijn vermogen om met de activa onder zijn supervisie outperformance te leveren, een enorme bijdrage heeft geleverd aan ons wereldwijde beheer. Inmiddels heb ik de beschikking over een groot aantal zeer gemotiveerde en betrokken talenten, waardoor ik mijn aandacht kan richten op de implementatie van sterke marktovertuigingen, die voor het langetermijnrendement van essentieel belang zijn.

  Ik heb er alle vertrouwen in dat dankzij deze toegenomen vitaliteit onze antifragiliteit alleen maar is toegenomen.

  Hoogachtend,

Édouard Carmignac