La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Brief van Edouard Carmignac Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

 

  Geachte mevrouw, geachte heer,

 

  Dertig jaar geleden heb ik Carmignac Gestion opgericht, in de overtuiging dat er in Europa behoefte was aan een overkoepelende, onafhankelijke en eigenzinnige vermogensbeheerder die zich uitsluitend zou richten op de langetermijngroei van het spaargeld van zijn cliënten.

  Het is een avontuurlijke en inspirerende onderneming gebleken. Ons bedrijf heeft vandaag de dag een beheerd vermogen van 40 miljard euro, meer dan 2 miljard eigen vermogen, bijna 280 medewerkers, meer dan 40 beheerders en analisten en 19 beleggingsstrategieën, verdeeld over 16 landen.

  Wanneer ik terugkijk op de afgelopen dertig jaar, ben ik in de eerste plaats onze talrijke cliënten en partners in Frankrijk en in Europa bijzonder dankbaar voor het vertrouwen dat zij de afgelopen dertig jaar in onze teams hebben gehad. Vertrouwen dat we, naar ik hoop, hebben waargemaakt, bijvoorbeeld toen we anticipeerden op de hoge vlucht van de opkomende landen eind jaren 80, toen we inspeelden op de zogenoemde supercyclus in de grondstoffen van de jaren 2000 en door onze winstgevende beleggingen in de technologiesector in de afgelopen tien jaar. Vertrouwen dat we hebben geëerbiedigd door, wanneer dat nodig was, het vermogen van onze cliënten te beschermen, vooral tijdens de grote financiële crisis van 2008 en vervolgens tijdens de Europese crisis van 2011.

  Een andere grote bron van voldoening die dit parcours mogelijk heeft gemaakt en bestendigt, is het ervaren, zeer getalenteerde en hechte beheerteam dat we in de loop der tijd hebben samengesteld. Door mijn ervaring heb ik geleerd dat actief langetermijnbeheer een complexe oefening is waarbij men in staat moet zijn om het hoofd te bieden aan de dictatuur van de consensus en van de trends en om te leren van fouten, zoals we de afgelopen periode hebben ondervonden. Deze krachtdadige aanpak wordt vandaag de dag toegepast door de beheerders van Carmignac.

  Daarom doet het mij genoegen u mee te kunnen delen dat ik het volledige beheer van ons Fonds Carmignac Patrimoine overdraag aan mijn partners Rose Ouahba, hoofd obligatiebeheer, en David Older, hoofd aandelenbeheer. Zij zullen de volledige verantwoordelijkheid dragen voor het Fonds, en hierbij worden gesteund door hun teams en het strategisch beleggingscomité, waarvan we de oprichting in de zomer van vorig jaar hebben aangekondigd.

  Hierdoor kan ik mijn ervaring volledig ten dienste stellen van dit belangrijke comité, waarin de meest ervaren beheerders zitting hebben en dat als doel heeft om, met de analyses van onze teams als uitgangspunt, voor alle activaklassen en al onze fondsen duidelijke marktovertuigingen te formuleren.

  We bevinden ons momenteel in een fase waarin de centrale banken hun – marktrisico's verhullende – activiteiten afbouwen en waarin de omvang van passief, op algoritmen gebaseerd beheer tot een niet eerder geziene opeenstapeling van liquiditeitsrisico's voor beleggers leidt. Maar het is ook een fase waarin technologische doorbraken in alle sectoren van de economie enorme kansen bieden; daarom kan Carmignac nu wellicht meer voor zijn cliënten betekenen dan ooit. Ik ben ervan overtuigd dat onze verjaardag samenvalt met het begin van een volgende langdurige en substantiële bijdrage van ons bedrijf aan uw financiële voorspoed. Als zodanig waarderen wij uw verworven vertrouwen.

  Met dit vooruitzicht wens ik u veel geluk en voorspoed.

Édouard Carmignac