La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Brief van Edouard Carmignac Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

  Het feit dat de inauguratie van Donald Trump samenvalt met het begin van het Chinese jaar van de haan, is op zijn minst verontrustend. Moet men daarom vrezen dat de ongepaste luimen van deze grote blonde, rijkelijk van veren voorziene haan zullen zorgen voor een forse opleving van de volatiliteit op de markten, zoals de meeste beleggers verwachten?

  Niet per se. Donald Trump heeft, wederom tegen de verwachtingen in, een competente en pragmatische regeringsploeg samengesteld van hoofdzakelijk onbetwistbaar succesvolle zakenmensen. Zal hij naar ze luisteren en ertoe worden gebracht om de meest destabiliserende onderdelen van zijn verkiezingsprogramma, vooral met betrekking tot een hele reeks protectionistische maatregelen, te matigen? We achten dit waarschijnlijk omdat het oprichten van handelsbarrières een dubbel negatief effect zou hebben op de economische bedrijvigheid en de inflatie. Omgekeerd moet de lancering van een grootschalig fiscaal stimuleringspakket de markten geruststellen voor wat betreft de duurzaamheid van de wereldwijde conjuncturele opleving van dit moment.

  Het is waar dat de waarderingen op de aandelen- en obligatiemarkten al aan de hoge kant zijn. Maar door de combinatie van duurzame wereldwijde groei en een nog steeds ruim monetair beleid in Europa en Japan zullen de aandelenmarkten per definitie nog verder gaan stijgen. Wat zijn onze hoofdstrategieën? Zoals ik u in mijn vorige brief schreef, moet het scenario van minder onzekerheid over de groei in combinatie met een gematigde stijging van de inflatie gunstig uitpakken voor de grondstoffen – in de eerste plaats olie, dat bovendien profiteert van het recente OPEC-akkoord – ten koste van bedrijven met zogeheten goed voorspelbare resultaten, waaronder de farmaceutische ondernemingen, die een doelwit zullen blijven voor populistische regeringen. In onze portefeuilles zullen wij ook een ruime plaats inruimen voor Japanse financiële instellingen, die erg in waarde zijn gedaald maar niettemin ruimschoots profiteren van zowel de opleving van de wereldwijde economische bedrijvigheid als de zwakke yen. Ten slotte zullen wij ons ondanks deze zowel politieke als conjuncturele wendingen niet terugtrekken uit onze technologieaandelen, waarvan de veelbelovende vooruitzichten dag in dag uit worden bevestigd.

  Door een onafzienbare reeks aan moeilijk te voorspellen verrassingen was 2016 voor ons een complex jaar om te managen; het gaat ons er immers om de risico’s van onze op overtuiging gebaseerde beleggingen te beheren. Die taak zal voor ons waarschijnlijk lichter worden omdat er meer duidelijkheid is over het huidige jaar van de haan.

  In afwachting daarvan wens ik u veel geluk en gemoedsrust.

Édouard Carmignac