[Main media] [Funds Focus] [CED CEE] World globe

Zoeken naar unieke kansen in een niche-markt

Het universum van small- en midcaps biedt differentiatievoordelen ten opzichte van largecaps

 • Auteur(s)
  Malte Heininger
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  10 minuten leestijd


Een volatiliteit van 12,3% voor de index van smallcaps uit opkomende landen, tegen 14,1% voor largecaps 1


In tegenstelling tot wat men geneigd is te denken, zijn smallcap-indices niet noodzakelijkerwijze volatieler dan largecap-indices. In feite vertonen ze vaak een iets lagere volatiliteit, wat deels te verklaren valt door hun blootstelling aan de binnelandse markt alsook omdat ze minder vaak een buitenlandse eigenaar hebben. Dit in combinatie met het feit dat ze minder opgevolgd worden door anlisten, maakt dat ze een aantrekkelijke opportuniteit zijn voor beleggers.

Grotere binnenlandse blootstelling

Voor 76% van de small- en midcapbedrijven uit opkomende landen zijn de opbrengsten in het binnenland hoger dan in het buitenland. 2

Small- en midcapbedrijven zijn meer op het binnenland gericht en bedienen de vraag in eigen land, waardoor ze beter tegen externe schokken bestand zijn en gemiddeld gezien minder gecorreleerd zijn met de wereldwijde marktontwikkelingen.

Percentage van de omzet van small - en largecaps uit de opkomende markten die in het buitenland wordt gerealiseerd
Bron: Numeric Investor LLC, cijfers MSCI, Bloomberg, 2017

Vaak familiebedrijven

60% van de small- en midcapbedrijven uit de particuliere sector in de opkomende landen is een familiebedrijf of in handen van de oprichter; bij bedrijven uit de S&P 500 bedraagt dit aandeel slechts 33%. 3

Veel small- en midcaps die een familiebedrijf of in handen van hun oprichter zijn, hebben het voordeel van de 'thuiswedstrijd' doordat ze kunnen terugvallen op een jarenlange en persoonlijke relatie met de verschillende stakeholders doorheen de waardeketen. Deze situatie biedt de belegger de garantie van een sterkere betrokkenheid, meer verantwoordelijkheid en een harmonisatie van de belangen van de directie en de aandeelhouders.

Minder opgevolgd door analisten

45% van de smallcaps wordt niet gevolgd door analisten. 4

Daardoor kunnen zich op langere termijn koersinefficiënties opbouwen, die aantrekkelijke kansen bieden aan actieve beleggers die zelf in staat zijn om onderzoek over een bedrijf te verrichten (bv. door gesprekken met het management te voeren, vestigingen te bezoeken alsook door de bedrijfsmodellen, jaarrekeningen en de waarderingen te analyseren.).

Ontdek onze twee beleggingsoplossingen die differentiatievoordelen bieden

Vanwege de unieke structuur (familiebedrijven gericht op de binnenlandse markt) en het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel mogen beleggers small- en midcaps niet over het hoofd zien; ze kunnen namelijk gebruikt worden als een diversificatie-instrument.

In onze small- en midcapfondsen uit opkomende landen en Europa trachten wij dankzij onze nauwgezette aandelenselectie en onze zeer selectieve aanpak inefficiënties te benutten en verborgen schatten van dit onderbelichte universum op te graven, dat door beleggers vaak niet goed begrepen, over het hoofd gezien en gevreesd wordt.

 • Carmignac Portfolio Emerging Discovery

  Aandelenselectiefonds voor smallcaps en midcaps dat toekomstige largecaps tracht te ontdekken in het universum van opkomende landen en grensmarkten, met een selectieve aanpak op basis van kwaliteit (bedrijven met gezonde kerncijfers en groeipotentieel op lange termijn die een aantrekkelijke kasstroom genereren) in nauwelijks aangeboorde sectoren.

  Belangrijkste kenmerken waarmee ons fonds zich onderscheidt

  • Het heeft een voorkeur voor kwaliteitsaandelen en een laag volatiliteitsprofiel.
  • Het zorgt voor een doeltreffende portefeuillespreiding (hoog percentage van 92% actief beheerde aandelen 5).
 • Carmignac Euro-Entrepreneurs

  Europees aandelenselectiefonds dat zich toelegt op bedrijven die op lange termijn goede vooruitzichten en een zeer duurzame rentabiliteit bieden en die hun winst herbeleggen voor de toekomst.

  Belangrijkste kenmerken waarmee ons fonds zich onderscheidt

  • Blootstelling aan innovatieve en disruptieve bedrijven.
  • Het zorgt voor een doeltreffende portefeuillespreiding (hoog percentage van 96% actief beheerde aandelen 6).

Vanwege de unieke structuur (familiebedrijven gericht op de binnenlandse markt) en het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel mogen beleggers small- en midcaps niet over het hoofd zien; ze kunnen namelijk gebruikt worden als een diversificatie-instrument.

In onze small- en midcapfondsen uit opkomende landen en Europa trachten wij dankzij onze nauwgezette aandelenselectie en onze zeer selectieve aanpak inefficiënties te benutten en verborgen schatten van dit onderbelichte universum op te graven, dat door beleggers vaak niet goed begrepen, over het hoofd gezien en gevreesd wordt.

 • Carmignac Portfolio Emerging Discovery

  Aandelenselectiefonds voor smallcaps en midcaps dat toekomstige largecaps tracht te ontdekken in het universum van opkomende landen en grensmarkten, met een selectieve aanpak op basis van kwaliteit (bedrijven met gezonde kerncijfers en groeipotentieel op lange termijn die een aantrekkelijke kasstroom genereren) in nauwelijks aangeboorde sectoren.

 • Carmignac Euro-Entrepreneurs

  Europees aandelenselectiefonds dat zich toelegt op bedrijven die op lange termijn goede vooruitzichten en een zeer duurzame rentabiliteit bieden en die hun winst herbeleggen voor de toekomst.
Ontdek de topselecties van onze fondsbeheerders

 • Yihai

  (Huidige marktkapitalisatie: EUR 4,5 mld.)

  Marktleider voor Chinese 'hot pot'-bereidingen en een grote speler op het gebied van specerijen en soepbereidingen.

  Familiebedrijf met financiële kwaliteitsratio's:

  • 70%+ WPA-groei (2018)
  • 29% ROE (2018)
  • Netto-kasoverschot op de balans

  Bron: Bloomberg, April 2019

 • Morphosys

  (Huidige marktkapitalisatie: EUR 2,8 mld.)

  Gediversifieerd Duits biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van therapeutische menselijke antilichamen met eigen technologie voor de ontwikkeling van antilichamen en bibliotheek van antilichamen. Het bedrijf bezit al een bibliotheek van miljoenen verschillende antilichamen en telt meer dan 100 nieuwe antilichaamprojecten in verschillende ontwikkelingsstadia.


  Bron: Bloomberg, April 2019

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY

Voornaamste risico's van het fonds AANDELEN: Het fonds kan worden beïnvloed door koersschommelingen op de aandelenmarkt, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het verhandelde volume en de marktkapitalisatie. OPKOMENDE MARKTEN: De handelspraktijken en het toezicht op "opkomende" markten kunnen afwijken van de op de grote internationale beurzen geldende normen. Dit kan gevolgen hebben voor de prijs van beursgenoteerde instrumenten waarin het fonds kan beleggen. VALUTA: Valutarisico ontstaat als het fonds aan andere valuta's dan zijn waarderingsvaluta wordt blootgesteld, hetzij via rechtstreekse beleggingen hetzij via het gebruik van financiële termijninstrumenten. LIQUIDITEIT: Tijdelijke marktstoringen kunnen van invloed zijn op de prijs waartegen het fonds soms posities moet vereffenen, innemen of wijzigen. Aan het fonds is een risico van kapitaalverlies verbonden.

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

Voornaamste risico's van het fonds AANDELEN: Het fonds kan worden beïnvloed door koersschommelingen op de aandelenmarkt, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het verhandelde volume en de marktkapitalisatie. VALUTA: Valutarisico ontstaat als het fonds aan andere valuta's dan zijn waarderingsvaluta wordt blootgesteld, hetzij via rechtstreekse beleggingen hetzij via het gebruik van financiële termijninstrumenten. LIQUIDITEITSRISICO: Het fonds kan effecten aanhouden die minder gemakkelijk op de markt kunnen worden verhandeld en die in bepaalde omstandigheden misschien eerder illiquide zijn. Daarom is het fonds blootgesteld aan het risico dat een positie misschien niet binnen het gewenste tijdsbestek en voor de gewenste prijs kan worden geliquideerd. DISCRETIONAIR BEHEER: Door de beheermaatschappij verwachte veranderingen op de financiële markten hebben een rechtstreeks effect op het fondsrendement, al naar gelang de geselecteerde aandelen. Aan het fonds is een risico van kapitaalverlies verbonden.