Carmignac Portfolio Flexible Bond in 3 minuten

(Her)ontdek Carmignac Portfolio Flexible Bond, ons obligatiefonds dat wisselende marktomstandigheden aankan, door de ogen van beheerders Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra:

Het is dankzij de fundamenteel flexibele combinatie van die rendementsbronnen dat wij al jarenlang waarde weten te creëren

- Eliezer Ben Zimra

Wilt u meer informatie over Carmignac Portfolio Flexible Bond?

Bezoek de webpagina van het fonds

Het fonds in een notendop

Carmignac Portfolio Flexible Bond is een internationaal obligatiefonds dat zijn wisselkoersrisico afdekt en tot doel heeft de referentie-indicator1 te verslaan en over een beleggingstermijn van ten minste drie jaar een positief rendement te genereren. Het fonds beschikt over alle instrumenten die nodig zijn om in uiteenlopende marktomstandigheden rendement te genereren.

 • Voor wie?

  Beleggers die op zoek zijn naar een stabiel rendement en beperkte volatiliteit op de obligatiemarkten.

 • Waarom?

  Deze benadering heeft haar waarde bewezen bij zowel stijgende als dalende rente: de beheerders kwamen goed twee jaar geleden bij Carmignac terecht, maar werken al ruim acht jaar samen volgens dezelfde strategie.

 • Hoe?

  Met een fundamenteel flexibele aanpak die een zeer uitgebreid beleggingsuniversum combineert met actief beheer van de rentegevoeligheid en een nauwgezette selectie van emittenten.

 • Wist u dat?

  Carmignac Portfolio Flexible Bond hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering. Daardoor valt het onder artikel 8 van de SFDR en kreeg het in september 20212 het Franse 'Label ISR'.

Ontvangt u graag meer informatie?

Neem contact met ons op
 • Guillaume Rigeade
  Fund Manager
  Co-Head of Fixed Income

  Guillaume Rigeade trad in 2019 in dienst van Carmignac als fondsbeheerder in het team Vastrentende Waarden en was medeverantwoordelijk voor het beheer van Carmignac Portfolio Flexible Bond. In september 2023 werd Guillaume gepromoveerd tot co-Head of Fixed Income. In die functie is hij medeverantwoordelijk voor het vastrentende gedeelte van Carmignac Patrimoine. Hij is lid van de Strategische Beleggingscommissie.

  Hij begon zijn loopbaan in 1999 bij Sinopia Asset Management als Fixed Income Portfolio Manager. In 2004 werd hij er benoemd tot Deputy Head of Fixed Income. Van 2007 tot 2009 was hij Senior International Fixed Income Portfolio Manager bij Société Générale Asset Management. Hij trad in 2009 in dienst van Edmond de Rothschild Asset Management als Global Macro Fund Manager, werd in 2012 benoemd tot Fixed Income Fund Manager en promoveerde vervolgens in 2019 tot Deputy CIO. Guillaume is een Chartered Actuary en studeerde af aan het instituut voor statistiek van de universiteit van Parijs.

 • Eliezer Ben Zimra
  Fund Manager

  Eliezer Ben Zimra ging in 2019 bij Carmignac aan de slag als fondsbeheerder in het team Vastrentende Waarden en was medeverantwoordelijk voor het beheer van Carmignac Portfolio Flexible Bond. In september 2023 werd hij aangesteld als medebeheerder van het vastrentende gedeelte van Carmignac Patrimoine. Hij is lid van de Strategische Beleggingscommissie. Hij begon zijn loopbaan in 2008 bij OneSeven Capital Management als trader van vastrentende derivaten. In 2010 trad hij in dienst bij Capstone Investment Advisors als assistent Fixed Income Portfolio Manager, waarna hij overstapte naar de Fixed Income Research and Strategy-divisie van Amundi. In 2011 werd hij aangesteld als Total Return Fixed Income Fund Manager bij Edmond de Rothschild Asset Management. Eliezer heeft een Master in Statistiek, Economie en Financiën van ENSAE en een Master of Sciences in Toegepaste Wiskunde van Harvard University.

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

1Referentie-index: ICE BofA Euro Broad Market Index (herbelegde coupons).
2Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordening (EU) 2019/2088) Ga voor meer informatie naar: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl. Het Franse MVB-label werd in 2016 gecreëerd door het ministerie van Economie en Financiën. Het wordt toegekend na een strenge audit, die elk jaar opnieuw wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instantie (AFNOR of Ernst & Young). Ga voor meer informatie naar www.lelabelisr.fr.