[Main Media] [Fund Focus] [CP Campaign]

Carmignac Patrimoine: flexibel en selectief tegelijk

Beleggen voor morgen

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  2 minuten leestijd

Selectiviteit is van doorslaggevend belang wanneer u spaargeld op de financiële markten belegt, vooral in crisistijd. In combinatie met een actieve en flexibele benadering kan selectiviteit leiden tot een goed opgebouwde en gediversifieerde beleggingsportefeuille.

Het spreekt voor zich dat een zorgvuldige keuze van sectoren, landen en bedrijven waarin u gaat beleggen essentieel is om spaargeld op lange termijn te laten groeien. Maar binnen deze beleggingsopties is een goede keuze van de activaklasse (aandelen, obligaties of valuta’s) om in te beleggen net zo belangrijk en kan zelfs nieuwe kansen aan het licht brengen.

Juist deze flexibiliteit is wat Carmignac Patrimoine u biedt via een gediversifieerde en uitermate selectieve totaaloplossing voor assetallocatie.

Profiteren van de expertise van ons beheerteam

 • Carmignac Patrimoine kan vertrouwen op een unieke expertisecombinatie: er is diepgaande kennis van macro-economie, geografische gebieden en sectoren, maar ook van elke activaklasse waaruit de aandelen- en obligatiemarkten bestaan.

  Carmignac heeft teamwerk altijd aangemoedigd, net als het dagelijks delen van ideeën en culturele diversiteit. De leden van het beheerteam werken op synergetische wijze samen. Dankzij deze aanpak hebben de fondsbeheerders een transversaal inzicht in de opportuniteiten in hun beleggingsuniversum en kunnen ze de allocatie van hun portefeuille selectief opbouwen.

 • Het duo aan het roer van
  Carmignac Patrimoine

  [Article image] David Older & Rose Ouahba

  David Older, Hoofd Equity en

  Rose Ouahba, Hoofd Fixed Income

[Divider] [Flash Note] Sun reflection

Combineren van flexibiliteit en selectiviteit in de praktijk: • Via assetallocatie


  Voorbeeld: Europa

  [Article image] [Funds Focus] Image 1
 • Het nieuwe elan dat in Europa is ontstaan door de samenwerking tussen de Europese Commissie, de ECB en de overheden voor de bestrijding van de COVID-19-crisis heeft meer duidelijkheid binnen de eurozone opgeleverd.

  Aandelen, bedrijfsobligaties, overheidsobligaties: wat is de beste manier om te beleggen binnen Europa? Na een grondige analyse denken wij dat obligaties de meeste potentiële waarde bieden. Bancaire obligaties en leningen lijken ons interessanter dan de aandelen van de Europese banken, waarvan de winstgevendheid afbrokkelt vanwege de steeds lagere rentes en de strengere regelgeving. Overheidsobligaties uit de periferie, één van onze beleggingsthema’s sinds 2012, zijn ook een interessant instrument om rechtstreeks te profiteren van deze nieuwe samenwerkingsdynamiek in Europa. Zodra een beleggingsthema is gekozen, denken David en Rose samen na over de beste manier om ervan te profiteren via de verschillende activaklassen, regio’s en sectoren.

 • Via de kapitaalstructuur


  Voorbeeld: luchtvaartmaatschappijen

  [Article image] [Funds Focus] Image 2
 • De COVID-19-crisis heeft de luchtvaartsector zwaar getroffen. Onze aandelen- en bedrijfsobligatie-analisten hebben zich over dit onderwerp gebogen om de structurele impact en mogelijke opportuniteiten te bestuderen. Vanwege de interessante instappunten hebben we ervoor gekozen te beleggen in bedrijfsobligaties van bepaalde luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigbouwers, terwijl we alle aandelenposities gelinkt aan deze sector in de portefeuille hebben verkocht.

  De reden? Een aandelenbelegger streeft naar groei en op dit punt is onze beleggingsvisie volledig veranderd. Voor een bedrijfsobligatiebelegger daarentegen is de houdbaarheid van de schuld één van de belangrijkste factoren, ofwel het vermogen om rente te betalen en de schuld af te lossen. Wat dat betreft denken we dat de kredietmarges van bepaalde emittenten dit risico eerlijk belonen.

 • Via de internationale dynamiek


  Voorbeeld: e-commerce

  [Article image] [Funds Focus] Image 3

 • We beleggen al lange tijd in Amazon en hebben meerdere jaren besteed aan het begrijpen van de succesfactoren en concurrentiedynamiek van deze sector. Om die reden zoeken onze analist consumentensectoren en onze experts in opkomende markten naar kansen in de e-commercesector in gebieden met onderpenetratie.

  Dit resulteerde o.a. in de aankoop van Mercadolibre, marktleider op de Latijns-Amerikaanse markt, en Sea Limited, speler op de Aziatische markt.

[Divider] [Flash Note] Sun reflection

Het belang van selectiviteit in het kort

 • Voor wie?

  Voor beleggers die het potentiële rendement van hun beleggingen willen maximaliseren

 • Waarom?

  Om de meest aantrekkelijke opportuniteiten te kiezen uit het volledige aanbod van dezelfde sector, hetzelfde land of hetzelfde bedrijf.

 • Hoe?

  Door te profiteren van een degelijke, complementaire expertise en een flexibele totaalbenadering van beleggen


Carmignac Patrimoine: beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft tot doel gedurende drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator1.

Carmignac Patrimoine

ISIN:
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

[Scale risk] 4/3 jaar NL_NL


*Bron: Carmignac at 06/07/20. Voor de aandelenklasse A EUR Acc. Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

1 Referentie-index: 50% MSCI ACWI (USD) (herbelegde netto dividenden) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Driemaandelijks geherbalanceerd.

Promotioneel materiaal. Bron: Carmignac at 08/07/20. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Carmignac Patrimoine is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie). ● Nederland: Het prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. ● België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.