[Main Media] [Fund Focus] [CP Campaign]

Carmignac Patrimoine: een langetermijnvisie

Beleggen voor morgen

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  1 minuten leestijd

De financiële markten kunnen even snel dalen als stijgen – dat hebben we wel gezien tijdens de COVID-19-crisis. Door op lange termijn te denken, kunnen beleggers de gevolgen van die bruuske bewegingen voor hun portefeuille beperken. Wie belangrijke groeitrends kan identificeren, kan er zelfs van profiteren!

Na de crisis die we net hebben doorgemaakt, tekent zich tussen "uiteindelijk blijft alles bij het oude" en "niets zal meer hetzelfde zijn" naar ons idee een genuanceerdere werkelijkheid af. Welke gevolgen de door de centrale banken gecreëerde liquiditeitszeepbel, de technologische revolutie en het veranderende consumptiegedrag precies zullen hebben, moet nauwgezet worden geanalyseerd, zodat die ontwikkelingen kunnen worden vertaald in aantrekkelijke beleggingskansen.

[Article image] [Funds Focus] China

Voor een fondsbeheerder die omgeven is door een futloze Europese economie is het zowel geruststellend als bemoedigend om ergens groei aan te treffen. Die is er nog steeds, ik heb het met m'n eigen ogen gezien

Edouard Carmignac bij zijn thuiskomst na een reis naar China in september 1993.

Dat is precies de visie waarop onze beheerstijl is gebaseerd, met één enkel doel: onze cliënten in staat stellen om met overtuigingen op lange termijn hun vermogen gestaag op te bouwen.

Carmignac Patrimoine: een portefeuille opbouwen voor de lange termijn


Een beleggingsoplossing voor de lange termijn vereist een nauwgezet proces dat een flexibele spreiding over drie rendementsbronnen biedt (aandelen, obligaties en valuta's) en streeft naar een kernportefeuille van bedrijven met een winnende strategie, waarbij we voortdurend alert blijven voor zowel het gevaar op turbulentie als beleggingskansen op korte termijn.

Carmignac Patrimoine combineert 'top-down' en 'bottom-up' analyses en wordt niet beperkt door een referentie-indicator. Daardoor kan het snel reageren én aantrekkelijke kansen op lange termijn identificeren.

[Divider] [Flash Note] Sun reflection

Inspelen op belangrijke trends


 • AANDELEN


  De kernportefeuille van aandelen is opgebouwd rond drie grote langetermijnthema's: de connected consument, de digitalisering en de maatschappelijke en demografische omwentelingen, waar wij op lange termijn een groot potentieel in zien. Met een strikt selectieproces identificeren wij binnen die thema's de bedrijfsmodellen die in staat zijn om hun winstgevendheid gedurende vijf tot tien jaar sterk te laten groeien in alle conjuncturele omstandigheden.


 • E-commerce als voorbeeld

  De e-commerce-sector heeft er tien jaar over gedaan om op te klimmen van 6% aandeel in de totale detailhandelsverkoop in de Verenigde Staten naar 16%, maar slechts acht weken om van 16% naar 27% te gaan. De crisis heeft ons gesterkt in onze keuze om op lange termijn in te zetten op dit segment en de vele uitlopers ervan (fintech, online reclame enz.).

 • OBLIGATIES


  Rekening houdend met de hoge schuldenlast zien wij voor de komende maanden drie belangrijke rendementsbronnen: bij de bedrijfsobligaties geven we de voorkeur aan effecten die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis en daardoor tegen een aantrekkelijke instapkoers noteren. Op de valutamarkt laten we de dollar links liggen en kiezen we voor valuta's van ontwikkelde en opkomende landen. Bij de staatsobligaties, tot slot, kiezen we gezien de toegenomen onzekerheid en de vlagen van volatiliteit voor een actief beheer van de rentegevoeligheid.


 • Europese banken als voorbeeld

  Wij beleggen in Europese bancaire bedrijfsobligaties sinds 2012, toen de banken in de regio aan een strengere regelgeving werden onderworpen en werden gedwongen de schulden en risico's op hun balans af te bouwen. Sindsdien hebben de Europese banken hun kapitaalratio langzaam maar zeker verbeterd en hun balans verkort. De kredietmarges van de financiële obligaties zijn dan ook aanzienlijk gekrompen in de hele kapitaalstructuur.

[Divider] [Flash Note] Sun reflection

Het belang van langetermijndenken in een notendop

 • Voor wie?

  Beleggers die hun vermogen gestaag willen doen groeien.

 • Waarom?

  Inspelen op belangrijke trends op lange termijn zonder buitensporige risico's te nemen.

 • Hoe?

  Door met een actieve en wereldwijde aanpak beleggingsthema's op lange termijn te identificeren.


Carmignac Patrimoine: beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft tot doel gedurende drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator1.

Carmignac Patrimoine

ISIN:
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

[Scale risk] 4/3 jaar NL_NL

*Bron: Carmignac at 18/06/20. Voor de aandelenklasse A EUR Acc. Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.