[Main Media] [Fund Focus] [CP Campaign]

Carmignac Patrimoine: Een beleid dat (nog steeds) draait om flexibiliteit

Beleggen voor morgen

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Tijden veranderen, en de financiële markten veranderen mee. Snel kunnen reageren om zich aan te passen aan die veranderingen en ervan te profiteren, is voor beleggers dan ook van essentieel belang.

[Insights] [CP Campaign] Payment

Als iemand u tien jaar geleden zou hebben gezegd dat:

 • het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou verlaten;

 • China zich zou ontpoppen als een 'Big Brother' en dat de Chinese consument zijn aankopen zou betalen via zijn smartphone;

 • en dat het mondkapje in 2020 het nieuwe normaal zou worden ...


  Zou u dat dan hebben geloofd?

[Divider] [Flash Note] Sun reflection

Omdat Carmignac een onafhankelijk bedrijf is, zijn we vrij om een flexibel beleid te voeren. Daardoor kunnen we snel reageren als de omstandigheden daarom vragen, ons aanpassen en onszelf vernieuwen. We hebben daarbij maar één doel voor ogen:

de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk behartigen


Die beleggingsfilosofie kan in één woord worden samengevat: Patrimoine.

Carmignac Patrimoine: uw vermogen op een flexibele manier diversifiëren

In een omgeving waarin de Duitse rente negatief is, waarin Microsoft, Facebook, Apple, Amazon en Alphabet (Google) meer dan 20% van de Amerikaanse S&P 500-index uitmaken en China zich langzaam maar zeker ontwikkelt tot een technologische grootmacht, is het van essentieel belang om de juiste keuzes te maken en goed te timen. Alleen op die manier kan een belegger zijn vermogen laten groeien en zijn financiële langetermijndoelstellingen bereiken.

Alleen een fonds dat beheerd wordt door experts en dat flexibiliteit vooropstelt is in staat om op rigoureuze wijze een gediversifieerde portefeuille samen te stellen, variërend van de toonaangevende fabrikant van vaccins in China tot de Franse luxesector, Amerikaanse fintechbedrijven, Roemeense staatsobligaties en Europese bankobligaties.

Dat is het mandaat van Carmignac Patrimoine: u een kant-en-klaar product bieden waarmee u uw beleggingen kunt diversifiëren. De flexibele allocatiestrategie van het fonds is erop gericht waardeschommelingen te beperken en tegelijkertijd aantrekkelijke rendementsbronnen op te sporen.


[Divider] [Flash Note] Sun reflection

Een flexibele allocatie aan rendementsbronnen over de hele wereld


Carmignac Patrimoine is belegd in drie grote activaklassen: aandelen, obligaties en vreemde valuta's. Elke activaklasse is met opzet breed gedefinieerd, zodat het fonds een volledige waaier van instrumenten kan inzetten om het gediversifieerde mandaat te vervullen.

 • [Article image] [Flexible equity exposure] NL

  Een actief beheer van de aandelenblootstelling om snel te kunnen reageren op nieuwe marktontwikkelingen.

 • [Article image] [Broad modified duration range] NL

  De aanzienlijke speelruimte van het fonds (de rentegevoeligheid kan variëren van -4 tot +10) biedt een enorme flexibiliteit.

 • [Article image] [Currency exposure] NL

  Via zijn valutablootstelling kan het fonds zich in turbulente markten staande houden door het risicoprofiel aan te passen.


Door drie verschillende rendementsbronnen te combineren kunnen we een beleggingsoplossing voor de lange termijn bieden die gebaseerd is op overtuigingen en een rigoureus risicobeheer.

[Divider] [Flash Note] Sun reflection

Een actief risicobeheer

De Covid-19-crisis heeft de beleggers er niet alleen aan herinnerd dat ze plotseling aan enorme risico's kunnen worden blootgesteld, maar ook dat er in dergelijke situaties kansen ontstaan. Risicobeheer is dus een concept dat even essentieel als complex is. Het is niet alleen de bedoeling om dalingen op te vangen, maar ook om te profiteren van ondergewaardeerde rendementsbronnen.

Ons risicobeheer is in de eerste plaats gericht op het samenstellen van een portefeuille die aansluit op de marktomstandigheden en zich staande kan houden in turbulente markten. Daarnaast wordt de aandelen-, rente- en valutablootstelling actief beheerd als zich asymmetrische risico's voordoen of als de markt tekenen van kwetsbaarheid vertoont. Dat vermogen om de risico's van de markt te beheren is de hoeksteen van de beheerstijl van Carmignac en is al diverse keren op de proef gesteld: eerst in 2002, vervolgens in 2008 en tot slot tijdens de Covid-19-crisis.

[Divider] [Flash Note] Sun reflection

Het belang van flexibiliteit, in vogelvlucht

 • Voor wie?

  Beleggers die bij het beheer van hun vermogen snel willen kunnen inspelen op nieuwe situaties.

 • Waarom?

  Zich aanpassen en profiteren van veranderingen op de financiële markten.

 • Hoe?

  Door op gedisciplineerde wijze beleggingskansen te grijpen, waar ze zich ook voordoen.


Carmignac Patrimoine: beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft tot doel gedurende drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator 1 .

Carmignac Patrimoine

ISIN:
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

[Scale risk] 4/3 jaar NL_NL


*Bron: Carmignac at 18/06/20. Voor de aandelenklasse A EUR Acc. Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.