2020: Een uitmuntende test voor flexibele fondsen

Podcast met Didier Saint-Georges

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd

De crisis van 2020 was inderdaad een 'uitmuntende test' om aan te tonen wat de kracht van disciplinair fondsbeheer is en om te laten zien wat flexibiliteit werkelijk betekent als het gaat om het beheren van risico's. Didier gaat 'back to basics' als het gaat om flexibiliteit, risicobeheer en standvastigheid. Daar draait het allemaal om bij Carmignac Patrimoine.

Ontdek de verschillen en overeenkomsten tussen 2008 en 2020 en hoe Carmignac Patrimoine erin is geslaagd de uitdagingen van de crisis het hoofd te bieden.

[Main Media] [Flash Note] Didier Saint-Georges

Wat we in 2008 en 2011 gedaan hebben? De marktrisico's neutraliseren en tegelijkertijd vasthouden aan onze beleggingsovertuigingen. Het verschil tussen die twee is de gegenereerde alfa, maar dat vereist wel een sterke aandelenselectie


Data op 22.06.2020. Het fonds streeft ernaar om over een periode van meer dan drie jaar beter te presteren dan zijn referentie-indicator (50% MSCI AC WORLD NR (USD) index, en 50% Citigroup WGBI All Maturities index berekend met herbelegde coupons). Het fonds brengt een risico van kapitaalverlies met zich mee. Categorie Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global. De prestaties zijn zonder vergoedingen (met uitzondering van eventuele toegangskosten die door de distributeur in rekening worden gebracht). De verwijzing naar een klassement of een prijs is geen garantie voor de toekomstige resultaten van de UCIS of de beheerder. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor toekomstige resultaten. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van wisselkoersschommelingen.Lees de komende dagen de Carmignac's Note voor nadere informatie over onze marktvisie en onze positionering.

Carmignac Patrimoine E EUR Acc

ISIN: FR0010306142

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

[Scale risk] 4/3 jaar NL_NL* Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. Voor de aandelenklasse A EUR Acc ISIN code: FR0010135103.

Bron: Carmignac, Citywire, 22/06/2020.