Carmignac

Tweede kwartaal 2022: een kwartaal vol actief stewardship

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  4 minuten leestijd
 • 12
  lopende engagement-initiatieven
 • 97%
  van de vergaderingen gestemd
 • 59%
  van de vergaderingen minstens één keer tegen het management gestemd


 • Carmignac had in het tweede kwartaal van 2022 12 engagement-initiatieven lopen:

 • Engagement-activiteit in het 2e kw. van 2022

  Carmignac
 • In het tweede kwartaal van 2022 heeft Carmignac op 59% van de vergaderingen minstens één keer tegen een voorstel van het management van het betreffende bedrijf gestemd:

 • Vergaderingen waarop Carmignac voor/tegen het management stemde

  Carmignac
Ga naar een sectie op de pagina

Arcos Dorados

Carmignac

Sector: Duurzame consumptiegoederen
Regio: Noord-Amerika

Dit bedrijf is de grootste onafhankelijke franchisenemer van McDonald's en is actief in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied. Een aantal vastrentende fondsen van Carmignac heeft dit bedrijf in portefeuille1.

Amazon

Carmignac

Sector: Duurzame consumptiegoederen
Regio: Noord-Amerika

Een aantal aandelenfondsen van Carmignac heeft dit bedrijf in portefeuille6.

Voor meer informatie over ons beleid inzake verantwoord beleggen, verwijzen wij u naar onze rubriek Verantwoord Beleggen:

Verantwoord Beleggen

1Correct ten tijde van het hieronder toegelichte engagement-initiatief (mei 2022) en op de publicatiedatum van deze casestudy (augustus 2022)
2https://carmidoc.carmignac.com/SRIIP_INT_en.pdf
3https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-german-translations/ https://www.sasb.org/standards/download/?lang=en-us
4Scope 3: emissies die het gevolg zijn van activiteiten die niet rechtstreeks tot uw bedrijf behoren (bv. van zakenreizen of afvalbeheer).
5Het bedrijfseigen ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website.
6Correct ten tijde van het engagement-initiatief (maart 2021) en op de publicatiedatum van deze casestudy (augustus 2022)
7We hebben onze steun uitgesproken voor de volgende besluiten:
Besluit 6 – aanvragen van een rapport door een externe partij over de due diligence van het bedrijf inzake mensenrechten
Besluit 8 – verslag uitbrengen over de inspanningen om plasticverbruik te beperken
Besluit 12 – Een fiscaal transparantieverslag publiceren
Besluit 13 – verslag uitbrengen over de bescherming van de rechten op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
Besluit 16 – een extern onderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsomstandigheden
Besluit 17 – verslag uitbrengen over de mediane loonkloof tussen genders of etniciteiten
Besluit 19 – een extern onderzoek laten uitvoeren naar en verslag uitbrengen over de risico's van gezichtsherkenning
8Meer informatie vindt u in ons Beleid inzake ESG-integratie: https://carmidoc.carmignac.com/SRIIP_INT_en.pdf

Dit is een marketingdocument. Dit document is bedoeld voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook). Om aan te geven welke aandelen in de fondsenportefeuilles van Carmignac zijn of waren opgenomen, wordt voor illustratieve doeleinden naar bepaalde effecten en financiële instrumenten verwezen. Dergelijke verwijzingen zijn niet bedoeld als aanbeveling om direct in de betreffende instrumenten te beleggen en vormen ook geen beleggingsadvies. Het is de Beheermaatschappij niet verboden om zonder voorafgaande kennisgeving deze instrumenten te verhandelen. De portefeuilles van Carmignac-fondsen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. VK: Dit document werd vervaardigd door Carmignac Gestion en/of Carmignac Gestion Luxembourg en wordt in het VK verspreid door Carmignac Gestion Luxembourg UK Branch (Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer FC031103, CSSF-vergunning van 10/06/2013). In Zwitserland: Het prospectus, de EBI-documenten en het jaarverslag zijn beschikbaar op www.carmignac.ch en verkrijgbaar via onze vertegenwoordiger in Zwitserland, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. De betaalagent is CACEIS Bank, Parijs, filiaal Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Zwitserland.Copyright: De in deze presentatie vermelde gegevens zijn de exclusieve eigendom van hun eigenaars, zoals op elke pagina vermeld. CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F-75001 Parijs - tel: (+33) 01 42 86 53 35 Een door de AMF goedgekeurde beleggingsmaatschappij – Franse naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van EUR 15.000.000 – Handelsregister van Parijs B 349 501 676 CARMIGNAC GESTION Luxembourg - City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxemburg - tel.: (+352) 46 70 60 1 - Dochteronderneming van Carmignac Gestion - Een door de CSSF goedgekeurde beleggingsmaatschappij met een aandelenkapitaal van EUR 23.000.000 - Handelsregister Luxemburg B67549.