Flash Note

Is dit het moment om naar de energiesector terug te keren?

11.03.2016

Voornaamste aandachtspunten

  • Na de problemen die de energiesector de afgelopen twaalf maanden heeft gekend, zijn wij van mening dat het aanbod van schalieolie door Amerikaanse producenten zal volstaan om de olieprijzen in 2016 op te stuwen.
  • Vooruitlopend op deze ontwikkeling hebben we onze blootstelling aan de oliesector verhoogd via aandelen die voldoen aan onze beleggingscriteria.
  • Meer informatie over ons fonds Carmignac Portfolio Commodities fund

Onze analyse van de oliesector

Na de problemen die de energiesector de afgelopen twaalf maanden heeft gekend, zijn wij van mening dat de wet van vraag en aanbod het evenwicht zal herstellen, wat de olieprijs ten goede zal komen.

Olie vormt in onze ogen dan ook de meest veelbelovende grondstof voor 2016.

  • Gezien de drastische verlaging van de overheidsuitgaven in de exploratie- en productiesector en de aanhoudende verlaging van het aantal boorputten in de Verenigde Staten, zal de productie van de Amerikaanse schalievelden dit jaar naar verwachting fors dalen. Deze daling zal er waarschijnlijk toe bijdragen dat het aanbod van niet-OPEC-landen in 2016 met ruim 600.000 vaten per dag zal afnemen, ofwel circa 0,7% van de wereldwijde productie.
  • Buiten de Verenigde Staten is het moeilijk om te weten waar de groei van het aanbod vandaan zou kunnen komen. De productievolumes in Saoedi-Arabië en Rusland bevinden zich dicht bij hun maximumniveau. De verwachte stijging van de export vanuit Iran (500.000 vaten per dag) lijkt ons aan de hoge kant. Volgens de informatie waarover wij beschikken, voert dit land reeds een zeer groot deel van zijn productieoverschot uit naar Irak.
  • De groeiende wereldwijde vraag zal zich naar verwachting vertalen in een stijging van de olievraag met 1,2%. Het onevenwicht tussen vraag en aanbod zal vermoedelijk met bijna 2% afnemen. Ondanks de maatregelen die het verbruik moeten drukken, stijgt de wereldwijde vraag naar olie elk jaar door de groei van de bevolking.

Hoe wordt dit weerspiegeld in Carmignac Portfolio Commodities?

Overeenkomstig ons beleggingsproces concentreren we ons op bedrijven die een solide managementteam hebben, in staat zijn gebleken gedurende de hele cyclus positieve rendementen te behalen, die geen buitensporige schuldenlast hebben en die, volgens onze analyses, in staat zijn aantrekkelijke en duurzame kasstromen te genereren.

Het gros van de ondernemingen in de energiesector hebben moeite om zich aan te passen aan de nieuwe olieprijsregeling. Talloze bedrijven steken de kop nog altijd in het zand en hanteren kosten- en schuldenstructuren die passen bij een olieprijsscenario van meer dan USD 60 per vat. Naar ons idee is de sector momenteel verdeeld tussen de volgende spelers: 1. Bedrijven waarvan de waarde louter gebaseerd is op reële opties, en waarvan de obligaties tegen sterk verlaagde koersen worden verhandeld. 2. Bedrijven die "het goed doen" ondanks hun hoge schuldenlast, maar die dankzij de waarde van de activa en de goede leiding waarschijnlijk het hoofd boven water zullen houden; 3. 3. Zeldzame "bolwerken" met een gezonde balans.

De eerste groep (op enkele uitzonderingen na) is gedoemd te verdwijnen. De tweede groep zal het hoofd boven water houden, maar waarschijnlijk ten koste van de aandeelhouders, die te maken zullen krijgen met nog meer verwatering. De derde groep tot slot zal het naar verwachting goed doen, maar dat is al ingeprijsd in de koersen van de bedrijven die er deel van uitmaken. De tweede en, tot op zekere hoogte, de derde groep zullen waarschijnlijk het meest interessant zijn voor beleggers.

Onze positionering binnen Carmignac Portfolio Commodities

Onze blootstelling aan de energiesector ziet er als uit als volgt: Blootstelling aan:

  • Producenten van teerzand zoals Suncor Energy, die profiteren van een stabiele productie met een vrij geringe beleggingsintensiteit (in tegenstelling tot producenten van olieleisteen die zich forse uitgaven moeten getroosten om hun productie op peil te houden).
  • Exploratie- en productiebedrijven voor schalieolie met een gezonde balans die bij dalende markten hun productie op peil kunnen houden met geringe investeringen, en die zullen profiteren van hun vermogen om de onderliggende grondstof efficiënter te gebruiken. Onze favoriete effecten in dit segment zijn Anadarko, EOG en Hess.
  • Oliedienstensector, via gediversifieerde dienstverleners die goed geleid worden en in technologisch opzicht voorop lopen, zoals Schlumberger en Halliburton.
  • Transport- en opslagbedrijven voor olie en gas, die een transparante kasstroom op lange termijn hebben, zoals Enbridge./span>

Een selectie van short-posities in bedrijven met hoge productiekosten en een niet-houdbare schuldenlast.

Our top energy investments are:

[Insights] 2016 03_FN_Fund_CC (Pro) NL

Volgende stappen

Wij blijven profiteren van de lage koers van aandelen die naar ons idee aantrekkelijk zijn en voldoen aan onze beleggingscriteria, zoals Suncor, Anadarko en Occidental Petroleum (dat een van de meest gezonde balansen van de sector heeft). Daarnaast hebben wij onze short-posities de afgelopen maanden teruggebracht, vooruitlopend op een stijging van de olieprijzen in 2016.

[Divider] [Flash Note] Metal barrel

Meer weten