Carmignac

Energietransitie: hoog tijd om in actie te komen!

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  2 minuten leestijd

2%. Dat is vandaag het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het wereldwijde energiesysteem, tegenover 82% voor fossiele brandstoffen.

Sinds de ondertekening van het akkoord van Parijs in 2016 blijft het energiebeleid in Frankrijk en Europa ver achter bij de doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn – een doelstelling die onder meer inhoudt dat ten minste 25% van het wereldwijde energiesysteem uit hernieuwbare energie moet bestaan. In het jongste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) wordt geconcludeerd dat we, als we in het huidige tempo doorgaan, onze broeikasgasquota tegen 2028/2030 zullen hebben opgebruikt.

Er is echter nog tijd om van koers te veranderen, maar op één voorwaarde: we moeten nu in actie komen.

De financiële sector speelt een cruciale rol in de energietransitie. De uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, vereisen echter een inclusievere vorm van beleggen: het toewijzen van kapitaal aan bedrijven en spelers die een voorbeeldfunctie vervullen in de sector van de hernieuwbare energie is een eerste stap naar een oplossing, maar we moeten verder gaan.

Onze bijdrage aan de energietransitie

Ten aanzien van dit probleem hebben wij bij Carmignac een driepijlerbeleid ontwikkeld om te beleggen in de voorbeeldigste bedrijven en in ondernemingen die volgens ons de grootste impact kunnen hebben.

We beleggen niet alleen in bedrijven die in groene energie voorzien, maar ook in ondernemingen die een sleutelrol spelen in de energietransitie omdat ze CO2 uitstoten en dus sterk kunnen bijdragen tot een koolstofarmere economie door hun activiteiten te transformeren. We willen namelijk een reële impact hebben door deze grote spelers aan te moedigen om hun koolstofuitstoot te reduceren via engagementactiviteiten en door de dialoog met hen aan te gaan. Ten slotte financieren we sectoren die innovatieve oplossingen aanreiken waarmee de CO2-uitstoot indirect wordt verlaagd (ondernemingen voor de isolatie van gebouwen, kringloopeconomieën e.d.)

 • Carmignac

  Groene energievoorzieningsbedrijven


  (Groene mobiliteit, groene energie)

 • Carmignac

  Aanbrengers van groene oplossingen


  (Groene technologieën, energie-efficiëntie en -beheer…)

 • Carmignac

  Sector 'transitioners'


  (Grote oliemaatschappijen en mijnbouwbedrijven)

Beleggingscases die onze aanpak illustreren

/
Download
/
Download
 • Verantwoord beleggen speelt een sleutelrol

  Door uitkomst te bieden voor het probleem van de ontoereikende financiën voor klimaatbeleid lijkt de financiële sector thans duidelijk een hoofdrol te spelen in de ecologische transitie, met name op energiegebied.

  Hoewel Carmignac sinds zijn oprichting rekening hield met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG), ligt de nadruk nu op ons engagement, waarvoor wij de dialoog met de bedrijven aangaan om deze de weg te wijzen naar duurzamere oplossingen, waarbij we streven naar een positieve bijdrage aan het milieu en de maatschappij. Speciaal daarvoor hebben we samen met de hoofdrolspelers van de transitie een engagementsbeleid uitgestippeld, waarbij met grotere regelmaat diepgaand van gedachten wordt gewisseld.

Carmignac Portfolio Climate Transition

Een duurzaam aandelenfonds om de klimaatverandering tegen te gaan

Klik hier

Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

ISIN: LU0164455502

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

GRONDSTOFFEN: Schommelingen van de grondstoffenkoers en de volatiliteit van deze sector kunnen tot een daling van de netto-inventariswaarde leiden.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.