Carmignac Patrimoine

Carmignac Patrimoine: op weg naar 2019

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  1 minuten leestijd

Vooruitzichten voor 2019

De effecten van de botsing tussen veranderende liquiditeitsomstandigheden en de groeivertraging zullen voelbaar blijven.

Vergeleken met 2018 blijft de situatie in 2019 ongewijzigd, waardoor de druk op de aandelenmarkten zeer hoog blijft. Groeisectoren met een goede voorspelbaarheid zouden een relatieve outperformance moeten blijven leveren. Op de obligatiemarkten zou de verschuiving in vraag en aanbod bij de staatsobligaties ook moeten leiden tot een stijging van het rendement op staatsobligaties van kernlanden. Gedurende periodes van hogere risicoaversie zullen de meest hoogwaardige emittenten ook als veilige-havenactiva fungeren.

Strategie omzetten in actie

Wat aandelen betreft: overweging in aandelen met goed voorspelbare resultaten
Wij zijn van mening dat zwakkere bedrijven en landen het nog moeilijker zullen krijgen terwijl de hele instroom naar de sterkere bedrijven en landen zal gaan. Ten gevolge hiervan zouden de waarderingen door kwaliteit ondersteund moeten worden.

Wat vastrentende waarden betreft: "halter"-strategie in combinatie met actief beheer
Door de geleidelijke afname van de langlopende liquiditeitsinjecties en onderdrukking van de volatiliteit door de centrale banken, wordt een hogere allocatie aan cash in combinatie met een hoger risicobudget voor bepaalde obligaties noodzakelijk.

 • Verhoging van de cashpositie en actief beheer van de blootstelling

  Blootstelling aan de aandelenmarkten
  We hebben het aantal aandelen in de portefeuille verlaagd om ons meer toe te spitsen op de posities waarin we het meeste vertrouwen hebben. Hierdoor wordt onze portefeuille nu gekenmerkt door een combinatie van een hoger niveau van cash (en cash-equivalenten) en sterke overtuigingen.


  Blootstelling aan de obligatiemarkten
  We geven de voorkeur aan staatsobligaties van Europese niet-kernlanden en een selectieve allocatie aan bijzondere kredietsituaties en schuldpapier van opkomende landen.

 • Focus op de belangrijkste overtuigingen

  Technologie
  We besteden meer aandacht aan de waarderingsniveaus van onze groeibedrijven. We hebben de afgelopen tijd onze aandelen met een hoge koers-winstverhouding van de hand gedaan om onze blootstelling aan groeiaandelen met een lagere K/W te verhogen.

  Consumenten & gezondheidszorg
  We beleggen selectief in kwalitatief hoogwaardige aandelen


VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

AANDELEN: Het fonds kan worden beïnvloed door koersschommelingen op de aandelenmarkt, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het verhandelde volume en de marktkapitalisatie. RENTE: Het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rente verandert. KREDIET: Kredietrisico is het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet nakomt. VALUTA: Valutarisico ontstaat als het fonds aan andere valuta's dan zijn waarderingsvaluta wordt blootgesteld, hetzij via rechtstreekse beleggingen hetzij via het gebruik van financiële termijninstrumenten. Het fonds brengt een risico van kapitaalverlies met zich mee.