Carmignac

2022: een jaar van actieve verantwoordelijkheid nemen

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd
 • 81
  2022: een jaar van actieve verantwoordelijkheid nemen
 • 98%
  van de vergaderingen gestemd
 • 55%
  van de vergaderingen minstens één keer tegen het management gestemd


 • Carmignac had in 2022 81 engagement-initiatieven lopen:

 • Carmignac
 • In 2022 heeft Carmignac op 55% van de vergaderingen minstens één keer tegen een voorstel van het management van het betreffende bedrijf gestemd, tegen 41% in 2021:

 • Carmignac

De onderstaande opdrachten werden in het vierde kwartaal van 2022 uitgevoerd.

Experian

Sector: Professionele diensten
Regio: Europa

Een aantal aandelenfondsen van Carmignac heeft dit bedrijf in portefeuille1 .

Teva Pharmaceutical Industries

Sector: Farmaceutica
Regio: Midden-Oosten

Een aantal vastrentende Carmignac-fondsen heeft dit bedrijf in portefeuille4 .

1Correct ten tijde van het toegelichte engagement-initiatief (november 2022) en op de publicatiedatum van deze casestudy (januari 2023). De aandelenfondsen zijn Carmignac Grande Europe en Carmignac Portfolio Europe Patrimoine.

2https://carmidoc.carmignac.com/ESGEP_INT_en.pdf

3Het bedrijfseigen ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons Beleid inzake ESG-integratie: https://carmidoc.carmignac.com/SRIIP_INT_en.pdf

4Correct ten tijde van het toegelichte engagement-initiatief (oktober 2022) en op de publicatiedatum van deze casestudy (januari 2023). De vastrentende fondsen zijn Carmignac Credit 2025, Carmignac Credit 2027, Carmignac Portfolio Evolution, Carmignac Portfolio Global Bond, Carmignac Patrimoine, FP Carmignac Patrimoine, Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, Carmignac Sécurité, Carmignac Portfolio Sécurité, Carmignac Profil Réactif 50, Carmignac Profil Réactif 75, Carmignac Profil Réactif 100.

5Het bedrijfseigen ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons Beleid inzake ESG-integratie: https://carmidoc.carmignac.com/SRIIP_INT_en.pdf

Voor meer informatie over ons beleid inzake verantwoord beleggen, verwijzen wij u naar onze rubriek Verantwoord Beleggen:

Verantwoord Beleggen
Bedankt voor uw feedback!

Dit is een marketingdocument. Dit document is bedoeld voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook). Om aan te geven welke aandelen in de fondsenportefeuilles van Carmignac zijn of waren opgenomen, wordt voor illustratieve doeleinden naar bepaalde effecten en financiële instrumenten verwezen. Dergelijke verwijzingen zijn niet bedoeld als aanbeveling om direct in de betreffende instrumenten te beleggen en vormen ook geen beleggingsadvies. Het is de Beheermaatschappij niet verboden om zonder voorafgaande kennisgeving deze instrumenten te verhandelen. De portefeuilles van Carmignac-fondsen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. VK: Dit document werd vervaardigd door Carmignac Gestion en/of Carmignac Gestion Luxembourg en wordt in het VK verspreid door Carmignac Gestion Luxembourg UK Branch (Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer FC031103, CSSF-vergunning van 10/06/2013). In Zwitserland: Het prospectus, de EBI-documenten en het jaarverslag zijn beschikbaar op www.carmignac.ch en verkrijgbaar via onze vertegenwoordiger in Zwitserland, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. De betaalagent is CACEIS Bank, Parijs, filiaal Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Zwitserland.Copyright: De in deze presentatie vermelde gegevens zijn de exclusieve eigendom van hun eigenaars, zoals op elke pagina vermeld. CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F-75001 Parijs - tel: (+33) 01 42 86 53 35 Een door de AMF goedgekeurde beleggingsmaatschappij – Franse naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van EUR 15.000.000 – Handelsregister van Parijs B 349 501 676 CARMIGNAC GESTION Luxembourg - City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxemburg - tel.: (+352) 46 70 60 1 - Dochteronderneming van Carmignac Gestion - Een door de CSSF goedgekeurde beleggingsmaatschappij met een aandelenkapitaal van EUR 23.000.000 - Handelsregister Luxemburg B67549.